Laattijdige betalingen aan kmo's leiden tot minder jobs

©Photo News

Kmo's staan onder druk, vaak van grote bedrijven, om latere betalingstermijnen te aanvaarden. Een vijfde kan daardoor minder personeel aannemen, blijkt uit een studie van het incassobedrijf Intrum.

Intrum meet al enkele jaren in een European Payment Report het betaalgedrag en de financiële gezondheid van Europese ondernemingen. De jongste editie van de studie bevroeg bijna 12.000 ondernemingen in 29 landen. Voor België gaat het om ongeveer 860 respondenten.

Een van de opvallende conclusies van het rapport is dat 64 procent van de Europese kmo’s, een belangrijke motor van de economie, aangeeft dat ze de vraag krijgen van hun schuldenaars om betalingstermijnen voor facturen te aanvaarden die langer zijn dan wat ze comfortabel vinden. In België gaat het met 61 procent om een gelijkaardig percentage. 

Grote ondernemingen

Iets meer dan een kwart van de kmo’s zegt dat die vraag komt van grote ondernemingen die zelf ook te maken hebben met langere betalingstermijnen. Iets minder dan een kwart stemde in met de vraag van die belangrijke klanten. Ook andere kmo’s en de overheden vragen later te mogen betalen.

60%
Overheid
Belgische overheden hebben gemiddeld 60 procent nodig om facturen te betalen.

Intrum heeft het over een zorgwekkende bevinding. Zeker omdat de studie ook leert dat de slechte betaalgewoonten van ondernemingen en de publieke sector toenemen. Dat blijkt uit de stijging van het gemiddeld aantal dagen die Europese bedrijven en overheden nodig hebben om hun rekeningen te vereffenen.

In België blijven die cijfers wel stabiel of zijn ze zelfs licht dalend. Ons land zit overigens onder het gemiddelde, behalve voor de overheid, die maar liefst 60 dagen nodig heeft (42 is het Europees gemiddelde).

'Alarmerend signaal'

‘Dit is een alarmerend signaal dat moet worden aangepakt’, zegt CEO Mikael Ericson van Intrum over de toenemende slechte betaalgewoonten. ‘Veilige en correcte betalingen vormen een belangrijk onderdeel van een gezonde economie.’ Ericson pleit ook voor correcte termijnen als de norm.

Dat is meer dan een kwestie van fatsoen. Want 42 procent van de Belgische kmo’s geeft volgens het European Payment Report aan dat late betalingen een grote impact hebben op hun liquiditeit. Een derde zegt hetzelfde als het aankomt op gederfde inkomsten. Er is met andere woorden een impact op de cashflow van de getroffen bedrijven en zelfs op hun voortbestaan.

Meer personeel

Een vijfde van de Belgische kmo’s beweert zelfs dat snellere betalingen het mogelijk zouden maken om meer personeel aan te nemen. Daar is ook een taak weggelegd voor de overheid met haar traditioneel lange betalingstermijnen. Nochtans is ‘jobs, jobs, jobs’ het mantra van de federale regering.

Veilige en correcte betalingen vormen een belangrijk onderdeel van een gezonde economie.
Mikael Ericson
CEO Intrum

Eerder was al uit de studie gebleken dat, in tegenstelling tot de perceptie, Wallonië beter scoort dan Vlaanderen in de betaling van openstaande facturen. Het rapport maakt ook duidelijk dat bijna twee derde van de Belgische bedrijven aangeeft dat laattijdige internationale betalingen de belangrijkste reden zijn voor uitblijvende facturen. Dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 50 procent.

Bedrijven in ons land blijken voorts tot de groep te behoren met het laagste vertrouwen in toekomstige schuldrisico’s: een kwart verwacht dat meer bedrijvenklanten de komende 12 maanden een betalingsrisico zullen vormen. Het gemiddelde is met 16 procent opvallend lager.

Ten slotte denkt 57 procent van de ondervraagde Belgische bedrijven dat ons land uiterlijk over tien jaar cashloos zal zijn. Dat is opnieuw meer dan gemiddeld in Europa (48%).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect