‘Vergoed bestuurders in aandelen'

Betaal bestuurders voor een stuk in aandelen. Zo worden ze sterker betrokken bij de waardecreatie van het bedrijf op langere termijn, stelt de Commissie Corporate Governance voor.

De bestuurders moeten de aandelen die ze ontvangen als vergoeding voor het uitoefenen van hun mandaat ook langere tijd aanhouden. Op die manier worden ze blootgesteld aan het opwaartse én neerwaartse risico van het aandeel. Beslissingen die bestuurders nemen voor het bedrijf kunnen een impact hebben op hun eigen portemonnee. Het zal hen aanzetten om hun taak als bestuurder ernstig te nemen, zegt Thomas Leysen, de voorzitter van de Commissie Corporate Governance.

Aandelenopties zijn voor bestuurders uit den boze. Ze kunnen wel deel uitmaken van het salarispakket van het uitvoerend management. Maar in dat geval mogen de opties pas uitgeoefend worden na vijf jaar. In het algemeen dient de vergoeding van het management ook zodanig te worden gestructureerd dat die de managers stimuleert aandacht te hebben voor de duurzame waardecreatie van het bedrijf, zegt Leysen.

Een beursgenoteerd bedrijf moet zijn remuneratiebeleid voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Als een ‘significant deel’ van de stemmen het beleid afkeurt, moet het bedrijf de nodige stappen nemen om het aan te passen.

De geüpdatete versie van de code voor deugdelijk bestuur focust in de eerste plaats op de principes.
Thomas Leysen
Voorzitter Commissie Corporate Governance

Thomas Leysen heeft samen met de andere leden van de Commissie de Belgische Corporate Governance Code de voorbije maanden tegen het licht gehouden en een opfrisbeurt gegeven. De code bevat aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur die de beursgenoteerde bedrijven in ons land geacht worden na te leven. De laatste update gebeurde in 2009. De code is nu geactualiseerd, rekening houdend met nieuwe wetgeving die er sindsdien is gekomen en met de ervaringen met de oude code.

De nieuwe ontwerpcode legt er sterk de klemtoon op dat álle bestuurders onafhankelijk van geest moeten zijn. Ze moeten in discussie durven te gaan met hun collega’s en oppassen voor groepsdenken. Er dient een sterke transparantie te zijn over mogelijke belangenconflicten die sommige bestuurders kunnen hebben.

Een nieuwigheid is dat de code ingaat op een alternatief bestuursmodel, met een uitvoerend management aan de ene kant en aan de andere kant een raad van toezicht, die volledig bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders. Dat model bestaat in België niet, maar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft het opgenomen als een keuzemogelijkheid in de hervorming van het vennootschapsrecht die hij voorbereidt.

In vergelijking met de huidige is de nieuwe versie minder detaillistisch. ‘We focussen op het formuleren van de principes’, zegt Leysen. ‘Pas toe of leg uit’ blijft het motto: beursgenoteerde bedrijven die sommige aanbevelingen uit de code niet volgen, moeten dat verantwoorden.

Het is de bedoeling, zegt Leysen, dat de geactualiseerde code inzake deugdelijk bestuur van beursgenoteerde ondernemingen begin 2020 van kracht wordt, samen met de nieuwe vennootschapswetgeving. Dat neemt niet weg dat het ondernemingen vrij staat zich al vroeger naar de nieuwe aanbevelingen te schikken.

De ontwerptekst van de geüpdatete code staat op de website van de Commissie Corporate Governance. Tot eind februari loopt een publieke consultatie. De commissie zal de opmerkingen bekijken en eventueel de code bijschaven. Het is de bedoeling de definitieve versie van de Code 2020 klaar te hebben tegen de zomer van volgend jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud