België scoort slecht in fraude-onderzoek

©ANP XTRA

Een op de vijf kaderleden in Belgische bedrijven is in de loop van de twee voorbije jaren geconfronteerd geweest met frauduleuze praktijken.

Dat blijkt uit een onderzoek van consultancybedrijf EY, waaraan 2.550 bestuurders en managers in 55 landen deelnamen.

11% van de wereldwijd ondervraagde managers geeft aan dat hun bedrijf de voorbije twee jaren met een significant geval van fraude te maken kreeg. In België ligt dit percentage evenwel dubbel zo hoog (20%). Alleen Oekraïne (36%) en Kenya (26%) scoren slechter dan ons land. De corruptie is hier twee keer zo groot als in de rest van West-Europa (10 pct).

Het corruptieprobleem lijkt bovendien te verergeren in België. Terwijl 10 procent van de Belgische ondervraagden in 2012 stelden dat corruptie 'breed plaatsvindt' in de zakenwereld in hun land, is dat percentage zes jaar later verdubbeld tot 20 procent. 

Cash geld

Volgens 12 procent van de Belgische kaderleden is een beroep doen op corruptie te rechtvaardigen als een bedrijf zich hiermee uit een moeilijke positie kan bevrijden.

'Opnieuw is dit zowat dubbel zoveel als hun collega’s in de andere West-Europese en ontwikkelde landen', zegt EY-expert Frederik Verhasselt. 'Dit is erg opvallend, omdat de Belgische wetgever er alles aan doet om grotere cash betalingen te vermijden en zo het zwarte circuit lam te leggen'.

Hoewel 70% van de Belgische managers aangeeft dat er binnen zijn bedrijf duidelijke straffen bestaan voor het overtreden van de fraude-policy, wordt slechts 54% hiervoor ook effectief bestraft.

'Dat lagere cijfer is niet onlogisch', aldus Verhasselt. 'Fraudegevallen worden door bedrijven het liefst in stilte opgelost, al merken we op dit vlak een kentering. Meer en meer ondernemingen zijn ervan overtuigd dat een duidelijk voorbeeld stellen een boost kan geven aan fraudepreventie.'

Wel vindt 96 procent van de leidinggevenden in Belgische bedrijven dat een onderneming er alles aan moet doen om zijn integriteit te bewaren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect