‘Laat gezonde bedrijven de andere redden'

Eric Van den Broele van Graydon pleit voor solidariteit tussen ondernemers. ©siska vandecasteele

Het handelsinformatiekantoor Graydon stelt voor gezonde bedrijven de bedrijven in moeilijkheden te laten helpen. Door langere betalingstermijnen toe te staan kunnen ze duizenden faillissementen vermijden.

Als de overheid ondernemers fiscaal aanmoedigt om solidair te zijn, kunnen duizenden bedrijven worden gered. Tot die conclusie komt de handelsdataspecialist Graydon in een voorstel om uitstel van betaling te faciliteren. ‘29 procent van de bedrijven in onze economie heeft goed weerstaan aan de impact van de coronacrisis en bezit nog aanzienlijke reserves’, zegt Eric Van den Broele, het hoofd van de studiedienst van Graydon. ‘Waarom kunnen we hun reserves niet inzetten ten dienste van de andere bedrijven die het moeilijk hebben?’

Graydon stelt voor gezonde bedrijven aan te moedigen uitstel van betaling toe te kennen aan bedrijven die het moeilijker hebben. Ze zouden klanten 30 tot 90 dagen extra tijd kunnen geven om facturen te betalen. In ruil krijgt het bedrijf dat zich solidair toont van de overheid een fiscaal voordeel. Graydon stelt voor dat fiscale voordeel gelijk te stellen aan de rente die een bedrijf op dat geld zou kunnen verdienen gedurende de dagen waarin het uitstel van betaling toestaat.

Fiscaal voordeel

De maatregel zou bijna niets kosten aan de overheid, argumenteert Van den Broele, maar hij kan wel het leven redden van ondernemingen die op de rand van het faillissement staan. Behalve het fiscale voordeel zijn er nog twee belangrijke voordelen voor gezonde bedrijven die hun klanten wat financiële ademruimte gunnen. Ze dragen er toe bij dat die klanten solvabel blijven en ze creëren goodwill bij zakenpartners die niet zullen vergeten uit welke hoek ze tijdens deze crisis hulp kregen.

Facturen later moeten aflossen helpt om de betalingsproblemen het hoofd te bieden die zich op dit moment stellen.
Eric Van den Broele
Hoofd studiedienst Graydon

‘Net zoals de staatswaarborg voor bankenkredieten die tijdens de crisis werd ingevoerd, kan ook deze maatregel een enorm multiplicatoreffect hebben’, zegt Van den Broele. ‘Bovendien activeren we zo geld dat anders maar bleef slapen, dat in reserves gestoken zou worden zonder het productief te investeren.’

Om te garanderen dat het systeem efficiënt werkt, stelt Graydon wel voor een paar drempels in te bouwen. Bedrijven die voor de crisis al in de problemen zaten, komen niet in aanmerking voor de gunstregeling. Volgens de cijfers van Graydon gaat het maar om 2,7 procent van de bedrijven en kan het geen probleem vormen die te lokaliseren. De maatregel die Graydon voorstelt, zou ook beperkt in de tijd zijn. Bedrijven kunnen het fiscaal voordeel bijvoorbeeld een jaar lang aanvragen voor de facturen waarop ze uitstel van betaling toestaan.

Solidariteit

De regering-Wilmès werkt aan meerdere fiscale maatregelen om bedrijven op langere termijn wat ademruimte te geven en volgens Van den Broele is het uitstel van betaling daar een mooie aanvulling op. ‘Facturen later moeten aflossen helpt om de betalingsproblemen het hoofd te bieden’, zegt hij. ‘Het idee is nog nieuw, maar het is makkelijk uit te voeren. Het moedigt de solidariteit tussen ondernemers aan.’

Door de crisis geven meerdere bedrijven nu al op eigen initiatief hun klanten uitstel van betaling. De bierreus AB InBev geeft zijn café-uitbaters meer tijd om de facturen te betalen. Het energiebedrijf Engie werkt in de andere richting en richtte een fonds van 250 miljoen euro op om kleine leveranciers sneller te betalen, zodat ze niet in financiële problemen belanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud