Advertentie
Advertentie

Premies voor verzekering bestuursrisico's fors gedaald

Jean-Paul Votron, de voormalige CEO van Fortis is lang niet de enige topmanager die te maken krijgt met claims van misnoegde beleggers. Voor alle onopzettelijke fouten kan een polis bestuurdersaansprakelijkheid soelaas bieden. Al is het maar de vraag waar precies de grens ligt. (foto Saskia Vanders ©Saskia Vanderstichele

De jongste tien jaar zijn de premies voor verzekeringen die de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders dekken, gekelderd tot eenderde. Dat is te danken aan komst van nieuwe spelers en dus aan de toegenoemen concurrentie op de Belgische markt.

De premies die bedrijven nu moeten betalen voor de zogenaamde Directors en Officers polis  D&O-polis in het jargon) , zijn in vergelijking met 10 jaar geleden fors gedaald. Dat geldt voor alle bedrijven, behalve voor banken en verzekeringsmaatschappijen en voor bedrijven met een belangrijk deel van de activiteiten in de VS. Daar blijft de claimgevoeligheid toch nog veel hoger dan in Europa.

Hermans Kerremans, bestuurder-directeur bij de verzekeringsmakelaar AON en een expert wat dit soort polissen betreft, dankt de daling aan de komst van nieuwe spelers. Vroeger waren hier alleen AIG, Chubb, Zurich en Axa op dat terrein actief, maar daar zijn nu veel, vooral Amerikaanse aanbieders bij gekomen zoals CNA, Liberty of Ace. 'Daarnaast zijn ook Allianz, XL en Lloyds relatief nieuw op de Belgische markt', aldus Kerremans. 

Voor een kmo hangt de premie onder meer af van het balanstotaal, de sector en de vraag of het bedrijf belangrijke activiteiten heeft in de VS. Voor een dekking van 5 miljoen euro bedraagt de premie gemiddeld 5.000 euro per jaar. Voor een dekking van 20 miljoen euro is dat 20.000 euro.

Voor beursgenoteerde bedrijven die in meerdere landen actief zijn, kan de premie oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. Voor financiële instellingen zijn premies van 1 miljoen euro en meer niet uitzonderlijk. De premies in de financiële sector zijn veel volatieler en piekten bij het uitbarsten van de financiële crisis en nadien nog bij het uitbreken van de schuldencrisis.

De verzekeraars beperken hun tussenkomst voor de allergrootste bedrijven tot 500 miljoen euro.

De D&O polissen bieden soelaas als een bestuurder, bedrijfsleider of manager een fout maakte in het dagelijks beheer van een onderneming en door misnoegde beleggers of andere schadelijders persoonlijk wordt aangesproken, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder naliet een brandverzekering te onderschrijven of een krediet toekende aan een persoon die niet solvabel blijkt.

De verzekeraars komen echter niet tussen bij opzettelijke fouten van de bestuurders of bedrijfsleiders, bijvoorbeeeld wanneer ze wetens en willens de belegger misleiden met foute informatie of de werkelijke resultaten van de onderneming verdoezelen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud