Recordaantal Vlamingen lijdt aan werkstress

Nooit eerder waren de resultaten zo slecht. Minder dan de helft heeft een job die ‘werkbaar’ is. ©L. Declercq

Werken viel de Vlaming nooit zo zwaar. Een op de zeven werknemers zit tegen een burn-out aan.

Dat blijkt uit de grootschalige driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden. 

De SERV onderzoekt sinds 2004 ‘werkbaar werk’. Hij peilt daarbij naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven. Nooit eerder waren de resultaten zo slecht. Minder dan de helft heeft een job die ‘werkbaar’ is.

840.000
werknemers
840.000 werknemers hebben psychische vermoeidheidsproblemen.

Vooral de werkstress piekt. 840.000 werknemers hebben psychische vermoeidheidsproblemen. Het gaat om 36,8 procent van de Vlaamse werknemers. Een op de zeven of 310.000 werknemers zitten in een ‘acute en problematische’ situatie. Ze zitten tegen een burn-out aan.

‘Werkstress is het dominante knelpunt. Wie de werkbaarheid wil verbeteren, moet werkstress aanpakken’, zegt onderzoeker Frank Janssens, die het rapport schreef.

Ook de overige indicatoren gaan in het rood. Het aantal Vlamingen met motivatieproblemen steeg aanzienlijk, naar bijna een half miljoen. Bijna 300.000 werknemers krijgen werk en privé niet gecombineerd.

Openstaande vacatures

De SERV verklaart de resultaten in de eerste plaats door de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld, wat leidt tot toenemende werkdruk. Meer aanwervingen betekent meer werk, om nieuwe collega’s in te werken en niet-ingevulde functies op te vangen. Daarnaast wegen voortdurende reorganisaties door.

Discussieer mee

Wilt u uw ervaringen delen en mee op zoek naar oplossingen op vlak van burn-out? Discussieer dan mee in de LinkedIn-groep 'De Tijd Werkt'.

De resultaten zijn zorgwekkend, omdat de overheid wil dat we langer en meer werken. De pensioenleeftijd stijgt de komende jaren van 65 naar 67. De regering probeert ook de toename van het aantal langdurig zieken in te dammen, en zieken sneller aan het werk te zetten. In het hele land zitten 426.000 werknemers en zelfstandigen al meer dan een jaar thuis.

Zorgsector

De sectoren waar werknemers het zwaarst kreunen onder hun job zijn het onderwijs en de zorgsector. Niet toevallig sectoren waar de afgelopen jaren flink is bespaard en gereorganiseerd.

In de voedingssector is het aandeel werknemers met werkstress met bijna 10 procentpunten gestegen.

In de voedingssector is het aandeel werknemers met werkstress met bijna 10 procentpunten gestegen. De sector heeft het moeilijk mensen aan te trekken. Het werk is vaak routineus en het tempo ligt hoog, wat weegt op de werkdruk. Bovendien kampt de sector met krappe marges en oefenen de supermarkten zware druk uit op de prijzen. Omdat met verse producten wordt gewerkt zijn de deadlines krap. Het resultaat is dat 38,7 procent van het personeel met werkstress kampt.

De enquête peilt ook hoeveel 40-plussers het zien zitten te werken tot aan hun pensioen. Dat aantal neemt licht toe, naar een aandeel van 61,6 procent. Dat percentage daalt pijlsnel bij werknemers die werkstress of motivatieproblemen ervaren, die niet kunnen bijleren of bij wie de balans werk-privé scheef zit.

De bevraging maakt deel uit van het akkoord dat de Vlaamse sociale partners in 2007 sloten. Tegen 2020 moet 60 procent van de Vlaamse jobs ‘werkbaar’ zijn, om langere loopbanen mogelijk te maken. Die doelstelling wordt niet gehaald. Erger nog, nooit eerder had de Vlaming het zo zwaar op het werk.

Wilt u uw ervaringen delen en mee op zoek naar oplossingen op vlak van burn-out? Discussieer dan mee in de LinkedIn-groep 'De Tijd Werkt'.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud