Advertentie
Advertentie
interview

‘Een status quo kan nergens overeind blijven'

©Tim Dirven

'Natuurlijk is België geen 'failed state', maar de overheidsvakbonden kunnen een aantal hervormingen niet blijven uitstellen.' Dat zegt Jonas Prising, de CEO van ManpowerGroup, een van de grootste hr-dienstverleners in de wereld en in België.

Prising is gepokt en gemazeld in de internationale arbeidsmarkt. De Zweed werkt sinds 1999 voor ManpowerGroup. Sinds 2014 is hij de CEO wereldwijd, in 2015 werd hij voorzitter. Op doortocht in België neemt hij geen blad voor de mond.

Wat denken de internationale ‘captains of industry’ vandaag over België?

Jonas Prising: ‘Jullie hebben op dit ogenblik enkele leuke algemene stakingen. (grijnst) België werd de voorbije maanden wereldberoemd om de verkeerde externe redenen. Natuurlijk is België geen failed state. Maar met een werkloosheidsgraad van 8,5 procent en een economische groei van 1,5 procent kunnen jullie wel veel beter doen.’

Staat het ‘Belgische’ model onder druk?

Prising: ‘Zeker. Maar dat is een wereldwijd verschijnsel. Elk land moet vandaag belangrijke transformaties doorvoeren, niet in het minst op de arbeidsmarkt. Het verzet tegen die noodzakelijke en onvermijdelijke veranderingen uit zich in landen als België en Frankrijk wel meer in stakingen. In veel landen is ook het stemgedrag van de kiezer een duidelijke uiting van dat verzet’.

De overheidsvakbonden spelen het spel wel hard.

1. Betere opleiding. ‘Ik heb niet gezegd dat de opleiding in België niet goed is. Maar ook hier geldt: stilstaan is achteruitgaan. Buiten Europa wordt daar meer op ingezet. In combinatie met lagere loonkosten creëert dat een forse hefboom.’

2. Meer werken op ‘employment security’. ‘Er moet veel meer flexibiliteit komen op de Belgische arbeidsmarkt. De 38 urenweek met een vast contract als loontrekkende wordt nog te zeer als normaal gezien, zeker door de vakbonden.’

3. Minder administratieve complexiteit. ‘Mensen in dienst nemen en houden is in België zeer duur en ontmoedigend, mede door al die staatshervormingen. Dat weegt op de jobcreatie.’

4. Inzetten op langer werken. ‘Je moet mensen aanzetten om langer te werken, niet noodzakelijk voltijds. Het maakt het veel gemakkelijker om het systeem overeind te houden.’

5. Betere infrastructuur. ‘Mensen kunnen maar optimaal aan het werk worden gezet als er degelijke infrastructuur is.’

Prising: ‘Overheidsbedrijven moeten leren leven met een nieuwe realiteit. Er komt steeds meer concurrentie in sectoren met een historisch onbedreigd monopolie. Als het klopt dat de Belgische spoorwegen minder efficiënt zijn dan die in de buurlanden en men op zoek moet naar extra geld voor het opvangen van de vergrijzing en infrastructuur, dan is het logisch dat men kritisch naar de spoorwegen kijkt. Als een spoorwegmaatschappij zich niet aanpast, wacht haar een bloedbad op het vlak van tewerkstelling zodra er meer concurrentie komt.

Zijn veranderingen wel mogelijk in landen met sterke vakbonden?

Prising: ‘Sterke vakbonden zijn op zich geen slechte zaak. Maar ze moeten de zaken pragmatisch benaderen, en niet ideologisch. Vakbonden mogen niet blijven vasthouden aan de bestaande situatie. Ze moeten kijken naar wat haalbaar en houdbaar is op langere termijn en hoe die noodzakelijke verandering doorgevoerd kunnen worden’.

In welke landen dragen de vakbonden constructief bij aan moderniseringen?

Prising: ‘In Zweden werd al op het einde van de jaren 80 constructief samengewerkt. De munt was toen overgewaardeerd en de loonkosten waren te hoog. Er moest worden ingegrepen. De lonen gingen naar beneden en de munt werd zwaar gedevalueerd. De overheid, de werkgevers en de vakbonden hebben toen samen gezocht naar structurele oplossingen op lange termijn, vanuit de filosofie: ‘Dat willen we nooit meer meemaken.’ Hetzelfde in Duitsland. Ook daar werd de arbeidsmarkt drastisch omgevormd. Men kan niet zeggen dat de Duitse en Zweedse werknemers er vandaag slechter voorstaan.’

Jonge mensen zullen van job moeten veranderen uit noodzaak, niet uit vrije keuze.
jonas prising
ceo manpowergroup

Is een status quo niet verdedigbaar?

Prising: ‘Nee. Landen komen pas echt in de problemen als ze onvermijdelijke veranderingen proberen te verhinderen. Natuurlijk is in elk land de situatie anders. Uber zal zich in Europa anders ontwikkelen dan in de VS. Maar je moet een verhaal als Uber niet willen stoppen. Het biedt een vorm van convenience aan die er vroeger niet was en die de consument duidelijk wil.’

Manpowergroup

 • Opgericht: 1947
 • Activiteit: human resources
 • Medewerkers: 27.000
 • Kantoren: 2.900
 • Klanten: 400.000
 • Omzet: 19 miljard dollar (2015)
 • Uitzendkrachten: 3.4 miljoen of 640.000 voltijdequivalenten

manpower BeLGIë

Opgericht: 1972

 • Medewerkers: 500
 • Kantoren: 50
 • Klanten: 4.000
 • Omzet: 325 miljoen euro in België en Luxemburg (2015)
 • Uitzendkrachten: 37.500 of 5.600 voltijdequivalenten

Wat is voor u de essentie van elke arbeidsmarkthervorming?

Prising: ‘De arbeidsmarkten worden steeds meer gekenmerkt door volatiliteit en disruptie. Het gaat daarom meer dan ooit om het veiligstellen op langere termijn van de employment security, niet meer om de job security. Dat laatste houdt vooral jongeren buiten de markt. Hoe hoog is de jeugdwerkloosheid in België? 24 procent. Duitsland scoort daar niet toevallig beter op’.

U besteedt veel aandacht aan de millenniumgeneratie.

Prising: ‘Jongeren zijn er zich zeer van bewust dat ze in de toekomst van job zullen moeten veranderen uit noodzaak, niet alleen uit vrije keuze. Ze zullen minder kunnen rekenen op werknemersvertegenwoordiging binnen een bedrijf om hun brood te verdienen. ‘Help me to develop my skills’, is de boodschap die ze uitsturen. Dat is volgens mij ook een verklaring voor de achteruitgang van de syndicalisatiegraad in veel landen.’

Gelooft u in het minimum gegarandeerd inkomen?

Prising: ‘Nee. Het neemt de incentive weg om te werken. En geloof me, voor het overgrote deel van de mensen heeft een job veel meer te bieden dan enkel betaald te worden.’

En in het minimumloon?

Prising: ‘Dat is iets anders. Dat gaat ook over menselijke waardigheid. Men mag de minimumlonen gewoon niet te hoog zetten. Anders gaan bedrijven op zoek naar alternatieven en worden jobs vernietigd’.

Jonas Prising. ©Tim Dirven

Gelooft u in quota?

Prising: ‘Nee. Je moet mensen in dienst hebben omwille van hun competenties. Je kan wel gericht doelgroepen subsidiëren die het moeilijker hebben: jongeren, vluchtelingen of ouderen. Zo kan je ook de kloof tussen de haves en havenots kleiner maken’.

Kan Manpower nog veel groeien in België?

Jullie hebben op dit moment enkele 'leuke' algemene stakingen.
Jonas Prising
CEO ManpowerGroup

Prising: ‘We zijn in België aanwezig sinds 1972. De voorbije jaren was het een vrij stabiele markt, maar er zit groeipotentieel in. We gaan ervan uit dat dat potentieel er zeker uitkomt. Ook de gevolgen van de taxshift op de arbeidsmarkt zullen steeds duidelijker worden. Daarom werven we 100 extra mensen aan. We willen hier van 500 naar 600 medewerkers.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud