Auditrapport legt normvervaging bij VRT bloot

'Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen', aldus VRT-CEO Frederik Delaplace. ©BELGA

Audit Vlaanderen heeft een vernietigend rapport over de VRT klaar. Daarin is onder meer sprake van normvervaging en van onregelmatigheden bij overheidsopdrachten. De VRT wil snel schoon schip maken.

Audit Vlaanderen stelde vorig jaar een onderzoek in nadat aan de top van de VRT een slaande ruzie was uitgebroken tussen toenmalig CEO Paul Lembrechts en directeur media Peter Claes, de de facto nummer twee in de organisatie. In de marge van die ruzie, die beide mannen hun job kostte, werd een onderzoek ingesteld naar onregelmatigheden in het directiecollege.

Dat onderzoek is afgerond en schetst geen al te fraai beeld van de interne gang van zaken in sommige afdelingen. Daarbij gaat het enerzijds om een cultuurprobleem in het omspringen met de wet op de overheidsopdrachten. Die zouden in sommige gevallen niet alleen gebrekkig opgesteld en nageleefd worden, maar ook de aanbestedingsregels niet volgen. In politieke kringen wordt gewag gemaakt van een cultuur van vriendjespolitiek en 'ons kent ons', waarbij goedkopere opties werden genegeerd omdat liever werd samengewerkt met leveranciers die de voorkeur genoten van de VRT.

Kantjes aflopen

Anderzijds is sprake van een reeks voorbeelden waarin intern de kantjes werden afgelopen van bepaalde procedures en regels. In een persbericht zegt de VRT dat het rapport 'de indruk geeft van een ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers'. Volgens onze informatie gaat het niet zozeer om zware, financieel ingrijpende feiten of corruptie, maar eerder om een ingeslopen cultuur van normvervaging bij sommige medewerkers.

Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen.
Frederik Delaplace
CEO VRT

In een interne mail aan het personeel geeft Frederik Delaplace, sinds augustus CEO aan de Reyerslaan, aan dat hij geschrokken is van het rapport. 'Een opeenstapeling van kleine en grote misstappen creëert het beeld van een organisatie die niet altijd integer is of was in haar handelen', schrijft hij. 'Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen.'

Of het rapport van Audit Vlaanderen een gerechtelijk staartje krijgt, moet nog blijken. Het document is overgemaakt aan de gerechtelijke instanties, die zelf uitmaken of strafbare feiten zijn gepleegd.

De openbare omroep zegt de aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen en belooft 'de wet op de overheidsopdrachten beter te laten respecteren, het contractbeheer sluitend te maken en het integriteitsbewustzijn aan te scherpen'. Welke vorm dat concreet aanneemt, moet de komende weken blijken, maar Delaplace kondigt zowel intern als extern een 'nultolerantie' af voor het niet respecteren van regels en elk gebrek aan integriteit.

Schoon schip

De verwachting in politieke kringen is dat Delaplace het momentum aangrijpt om schoon schip te maken op het vlak van de bedrijfscultuur. 'Met dit rapport in de hand heeft hij het ideale wapen om de stal uit te mesten', drukt een insider het uit. Als de CEO snel en daadkrachtig weet te handelen, kan dat de VRT ten goede komen in de laatste rechte lijn naar de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, klinkt het nog.

De VRT hoopt met dit rapport een streep te trekken onder de woelige periode die het gevecht aan de top inzette. Maar echt rustig wordt het aan de Reyerslaan wellicht nooit. Vrijdag raakte bekend dat ex-VRT-coryfee Bart De Pauw een schadevergoeding van 10 miljoen euro eist van de openbare omroep. De Pauw, die binnenkort voor de correctionele rechtbank moet verschijnen in een zaak van belaging en stalking, claimt dat de VRT zonder enige vorm van bewijs een karaktermoord op hem heeft gepleegd, met een emotionele en financiële ravage tot gevolg.

Reactie Dalle

Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V) heeft de conclusies van het onderzoek door Audit Vlaanderen gekregen en heeft hierover CEO Delaplace gecontacteerd. 'Vanuit de VRT werd verzekerd dat het management met de conclusies van het rapport aan de slag gaat. Als openbare omroep heeft de VRT een voorbeeldfunctie in het naleven van alle regels. Vanuit de VRT werd verzekerd dat de controle op het correct naleven van regels en deontologie met onmiddellijke ingang wordt verstrengd.' Dalle staat erop dat de aanbevelingen worden uitgevoerd en dat dit wordt opgenomen in de beheersovereenkomst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud