Geschil rond uitzending VRT-radioprogramma's

De bekende zendmast van Sint-Pieters-Leeuw is een onderdeel van het Norkring-zenderpark in Vlaanderen. ©BELGA

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) legt de Belgische vestiging van het Noorse Norkring voorlopige maatregelen op om de continuïteit van de FM-uitzendingen van de VRT te verzekeren.

De VRT heeft het aan de stok met Norkring België, een onderdeel van het Noorse Norkring dat omroepdiensten levert en tien jaar geleden het zenderpark van de openbare omroep in handen kreeg.

De FM-uitzendingen van de VRT worden via een overeenkomst die loopt tot 5 maart uitgezonden vanop onder andere vier zendmasten die toebehoren aan Norkring. Het gaat om het gros van de radio-uitzendingen. Maar de omroep gunde na een openbare aanbesteding het uitzenden van de FM-programma’s voor een volgende periode aan het Nederlandse bedrijf Broadcast Partners. Norkring was ook kandidaat.

Broadcast Partners moet nu een overeenkomst sluiten met Norkring. Die deal is er nog altijd niet, waardoor de continuïteit van de uitzendingen in het gedrang komt. Er wordt nochtans nog steeds onderhandeld. De VRT diende daarom een klacht in bij de BMA met het verzoek om voorlopige maatregelen op te leggen aan Norkring.

Rechtbank

Broadcast Partners vroeg op zijn beurt aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen Norkring op te leggen om tegen redelijke voorwaarden een overeenkomst te sluiten  met het bedrijf die toelaat de uitzendingen te verzorgen.

Het Mededingingscollege van de BMA oordeelt dat de VRT niet heeft aangetoond dat op dit ogenblik voldaan is aan de voorwaarden om voorlopige maatregelen te nemen die een nadeel voor de omroep vermijden. Toch meent het college dat het algemeen economisch belang voldoende groot is om het te zien als een inbreuk op de mededingingsregels als op 5 maart de continuïteit niet is verzekerd.

Verderzetten

De BMA legde Norkring daarom op om de lopende dienstverlening vanop de vier zendmasten verder te zetten vanaf 5 maart. En dat tegen de voorwaarden waartegen Norkring in de aanbestedingsprocedure zelf meedong om de opdracht te krijgen. Dat duurt tot er een akkoord is of tot de rechter zich over het verzoek heeft uitgesproken.

Pittig detail: Norkring België is voor 25 procent in handen van de Vlaamse overheidsholding PMV. De VRT is ook eigendom van de Vlaamse overheid. Norkring wilde woensdag niet reageren en verwees naar de VRT. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect