Hogere reproductievergoeding op komst voor tienduizenden auteurs

Er komt een nieuwe regeling voor de inning van reprografierechten. ©Photo News

Er komt een nieuwe regeling voor de inning van reprografierechten, de vergoeding die auteurs krijgen voor het kopiëren van hun werk. Momenteel wordt elk jaar zowat 6 miljoen euro te weinig geïnd.

Reprografierechten zijn vergoedingen die overheden en bedrijven moeten betalen voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk, zoals boeken, krantenartikels of wetenschappelijke artikels. De rechten worden geïnd door Reprobel, dat optreedt namens verschillende auteursorganisaties en uitgevers. Alles samen krijgen 50 à 60.000 auteurs en zo’n 400 uitgevers de vergoedingen uitbetaald.

Tot in 2016 werden de reprografierechten geïnd via een heffing op de verkoop van kopieertoestellen. Nadat het Europees Hof die regeling onderuit had gehaald, trad in 2017 een nieuw systeem in werking waarbij bedrijven zelf aangifte moesten doen van het aantal genomen kopieën. Dat systeem heeft veel mankementen. Sommige bedrijven doen elk jaar netjes hun aangifte, andere helemaal niet. Een exacte telling van het aantal kopies is in de praktijk onwerkbaar en valt ook nauwelijks te controleren.

Volgens een raming door Reprobel zou in de drie jaar sinds de invoering van het nieuwe systeem zowat 40 miljoen euro moeten zijn geïnd. In werkelijkheid lagen de inningen 18,2 miljoen lager.

Forfait

Daarom werkte het kabinet van de federale minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), samen met Reprobel, een nieuw Koninklijk Besluit uit dat de inning eenvoudiger en eerlijker moet maken. ‘We vragen op zich geen hogere tarieven. Die blijven beperkt tot een fractie van een cent per pagina’, zegt CEO Steven De Keyser van Reprobel.

Nieuw is wel dat organisaties de mogelijkheid krijgen om een forfaitair bedrag te betalen van 8 euro per jaar per relevante bediende. Het gaat dan om bedienden van wie verwacht kan worden dat ze wel eens werken kopiëren – niet de kassabediende in de supermarkt, wel de typische kantoorwerker. De allerkleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers worden vrijgesteld van reprografierechten.

Het nieuwe systeem zal gepaard gaan met een strenger optreden tegen wie niet betaalt. Bedrijven die geen aangifte doen, moeten sowieso een administratieve vergoeding van 35 euro betalen. ‘We kunnen ook een expertise laten uitvoeren op kosten van het bedrijf. De expert zal dan vaststellen hoeveel rechten verschuldigd zijn’, zegt de Keyser.

Reprobel biedt bedrijven ook de mogelijkheid een licentie te nemen die zowel de reprografievergoedingen als andere vormen van hergebruik dekt. Dit najaar komt er een voorlichtingscampagne die vooral gericht is op bedrijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud