Advertentie

Parket opent strafonderzoek na audit bij VRT

Het Brussels parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de mogelijke onregelmatigheden die een audit onlangs heeft blootgelegd. Dat bevestigt het parket aan De Tijd.

De centrale anticorruptiedienst van de federale politie had het auditrapport eerder al gekregen, maar het was afwachten of het Brussels parket effectief een opsporingsonderzoek zou openen naar aanleiding van de feiten die in het rapport worden vermeld. Het Brussels parket bevestigt aan De Tijd dat effectief een onderzoek wordt geopend. Maar de parketmagistraat wil nog niet vrijgeven voor welke mogelijke misdrijven het onderzoek is geopend. Er is in deze fase dus nog geen gerechtelijk onderzoek - met een onderzoeksrechter - opgestart.

Een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden heeft pijnpunten blootgelegd in de werking van enkele afdelingen bij de VRT. Het citeert voorbeelden waarbij de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. Het gaat onder meer om het niet respecteren van de procedures voor openbare aanbestedingen en het ontbreken van bewijsstukken voor betalingen.

‘Een belangrijke aanbeveling uit de audit, is dat er transparantie komt over contracten met schermgezichten en productiehuizen. Constructies om te maskeren hoeveel iemand werkelijk verdient, kunnen niet', zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) nog vorige maand in De Tijd. 'Uiteraard is dat rapport niet motiverend voor alle mensen die voor de VRT werken, maar ik ben heel optimistisch. Ik ben dik een jaar bevoegd voor media en ik kan u zeggen dat de VRT er veel beter aan toe is dan toen.'

De VRT geeft een korte reactie op de beslissing van het Brussels parket om een opsporingsonderzoek te starten: 'Als er een onderzoek komt, dan zullen wij natuurlijk onze volledige medewerking geven. Dat is duidelijk.'

De vakbonden bij de VRT en het personeelsplatform Iedereen VRT reageerden vorige maand ook al woedend. ‘Bij de interne projecten wordt al jarenlang elke euro omgedraaid. Onze budgetten worden met een vergrootglas bekeken. Nu blijkt dat vergrootglas bewasemd als het over externe bestedingen gaat. De medewerkers, die al jaren zwaar besparen en die al jaren met veel te kleine ploegen topkwaliteit leveren, zijn de slachtoffers van deze praktijken. Net als de Vlaamse mediagebruikers en belastingbetalers.’ Het VRT-personeel vroeg enkele weken geleden al dat onmiddellijk juridische stappen ondernomen werden als bleek dat sommige verantwoordelijken zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze praktijken.

Onwettelijke praktijken

'Het feit dat het parket een onderzoek opent naar aanleiding van de audit geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat er met het belastinggeld van de Vlaming ongeoorloofde en onwettelijke praktijken gebeurden', stelt Vlaams parlementslid Katia Segers van sp.a. 'Het is zeer belangrijk dat dit grondig wordt onderzocht en dat er gevolgen aan gegeven worden. Dit is uiterst belangrijk voor de VRT en voor de Vlamingen. Het gaat hier tenslotte over ons belastinggeld.

'Een andere zaak is dat het ondertussen duidelijk is dat voorzitter van de VRT Luc Van den Brande weet had van die aanwijzingen, onder andere via het rapport van het Rekenhof van december 2019', stelt Segers nog. 'Het feit dat de voorzitter niets gedaan heeft met de aanwijzingen, is voor mij zeer problematisch en doet de vraag rijzen of Luc Van den Brande nog kan aanblijven als voorzitter van de raad van bestuur. Ik denk dat hij zijn conclusies moet trekken. Hierover interpelleer ik minister Dalle donderdag. Ik wil van de minister horen of hij van oordeel is dat de voorzitter nog kan aanblijven of niet.'

Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering zich burgerlijke partij moet stellen in het fraudedossier. 'Wij eisen al vanaf dag 1 dat de Vlaamse regering klacht met burgerlijke partijstelling zou neerleggen bij de onderzoeksrechter, maar die weigerde daarop in te gaan', zegt Vlaams parlementslid en lid van de mediacommissie Klaas Slootmans (VB). 'Laat het onderzoek van het parket een rode vlag zijn die hen daar alsnog toe noopt. De Vlamingen die opdraaien voor de ongure praktijken aan de Reyerslaan hebben recht op een integere en betrouwbare omroep en dus ook op een Vlaamse regering die dat rücksichtslos afdwingt.'

Pijnpunten

In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen.

Begin oktober maakte de VRT dan zelf bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen wel degelijk pijnpunten blootlegde in de werking van enkele afdelingen van de omroep. 'Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creëert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers', luidde het.

Eind oktober bleek dan dat ook het Rekenhof verschillende inbreuken rond de mededingingsregels had gevonden. 'Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks aan een dienstverlener toe, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of zonder meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste', schreef het controle-orgaan. 'Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing.'

De omroep slaagde er volgens het Rekenhof ook niet altijd in een financieel overzicht per overeenkomst te bezorgen. Het gebrek aan overzicht van de lopende contracten vergroot het risico dat bepaalde overeenkomst ten onrechte niet tijdig opnieuw in mededinging worden gezet.

De VRT kon bovendien geen formele interne instructies voorleggen voor opdrachten die niet of niet geheel onder de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud