Personeel VRT verzet zich tegen 'doofpotoperatie'

Het VRT-personeel protesteerde eind vorig jaar tegen de besparingen bij de openbare omroep. ©BELGA

De vakbonden en de personeelsvereniging Iedereen VRT vragen dat het rapport van de bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem met meer mensen wordt gedeeld. Ze spreken van een 'vertrouwensbreuk' met voorzitter Luc Van den Brande.

Fabiaan Van Vrekhem, de hr-adviseur bij de VRT, heeft op vraag van de raad van bestuur een rapport opgesteld over het aanslepende conflict tussen Peter Claes, de directeur media en informatie, en de rest van de directie, met voorop Paul Lembrechts, die deze week aan de deur werd gezet als CEO.

Van Vrekhem maakte dat rapport over aan voorzitter Luc Van den Brande, die het niet integraal deelde met de raad van bestuur en met de voogdijminister Benjamin Dalle (CD&V). 'Verbijsterend', zegt het VRT-personeel in een persbericht.

Vertrouwensbreuk

Deel het rapport met CEO Leo Hellemans, minister Benjamin Dalle, de raad van bestuur en een vertrouwenspersoon van het personeelsfront.
Personeelsfront VRT

'Dat Van den Brande achter Claes staat is alom geweten en zijn volste recht. Wat niet kan, is dat hij cruciale informatie over Claes weigert met zijn bestuur te delen. Als het personeelsfront van de VRT verzetten wij ons krachtig tegen een doofpotoperatie. Dit is een vertrouwensbreuk tussen de voorzitter van de raad van bestuur en het personeel, van wie hij mee de belangen dient te verdedigen. Wij stellen ons ernstige vragen bij een raad van bestuur die een dergelijke gang van zaken tolereert', klinkt het.

De drie vakbonden en de personeelsvereniging 'Iedereen VRT' roepen Van den Brande op het rapport integraal te delen met de CEO Leo Hellemans, Dalle, de raad van bestuur en een vertrouwenspersoon van het personeelsfront. 'De situatie is te ernstig voor politieke spelletjes, waar de VRT-medewerkers hun buik meer dan vol van hebben', luidt het.

Assessment

Ik heb een assessment gemaakt van het conflict en bijgevolg ook van de betrokkenen.
Fabiaan Van Vrekhem
hr-adviseur VRT

Van Vrekhem bevestigt in een reactie aan Belga dat hij zijn rapport over de bemiddelingsopdracht alleen aan Van den Brande heeft overgemaakt. 'Als dat document onder de openbaarheid van bestuur valt, ga ik ervan uit dat iedereen die wetgeving respecteert. Als het er niet onder valt, zullen er redenen zijn het niet publiek te maken', zegt hij.

De hr-adviseur kreeg de opdracht te kijken of de brokken tussen Lembrechts, Claes en de overige leden van de VRT-directie konden worden gelijmd. 'Het rapport is een beschrijving van de aanleiding van het conflict', zegt Van Vrekhem. 'Als je de aanleiding beschrijft, beschrijf je in wezen het gedrag van de betrokken mensen. Ik heb dus een assessment gemaakt van het conflict en bijgevolg ook van de betrokkenen.'

Het document werd vorige week naar Van den Brande doorgestuurd en afgelopen maandag mondeling toegelicht aan het remuneratiecomité van de VRT. De voormalige bemiddelaar wil zijn mening over het conflict niet delen - die valt onder het beroepsgeheim. 'Mijn rol was te bekijken of de breuk herstelbaar was of niet. Het is aan anderen te oordelen hoe ze daarmee omgaan.'

Info bij minister

Van Vrekhem moest zijn rapport niet naar Dalle sturen. Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) vraagt zich af welke info de minister dan wel heeft gebruikt om te beslissen over Lembrechts' lot. Volgens haar speelt Van den Brande de grootste rol in het verhaal. 'Hij gedraagt zich als de voorzitter, de CEO en de minister tegelijk. Dalle is niet sterk genoeg om daar tegenin te gaan', zegt ze. Segers wil woensdagmiddag in het parlement inzage in het bemiddelingsrapport eisen.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) vindt dat de oppositie zoekt naar machinaties die er niet zijn. Men wil hier per se een politieke afrekening aan koppelen, maar ik denk niet dat dat correct is. Als er een vertrouwensbreuk is tussen de aandeelhouder en de CEO, heb je een probleem. Dat is in eer en geweten opgelost.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud