Vlaamse nieuwssites zien geen trafiekdaling vanuit Facebook

Facebook lanceerde eerder dit jaar Instant Articles, een dienst om nieuwsartikels volledig te lezen zonder de site te verlaten. ©rv

De dertig grootste nieuwsleveranciers op Facebook kregen in oktober 32% minder bezoekers binnen van de sociaalnetwerksite dan begin dit jaar. Dat schrijft de vakpublicatie Digiday op basis van cijfers van het meetagentschap SimpleReach. Maar Vlaamse nieuwssites onderschrijven de trend niet.

De data die Digiday aanhaalt, hebben betrekking op bezoekers die op een nieuwssite terechtkomen omdat ze een artikel hebben aangeklikt dat in hun tijdlijn op Facebook verscheen. De bron van de informatie is niet helemaal onpartijdig: SimpleReach is een bedrijf dat uitgevers helpt om hun trafiek van sociale media te optimaliseren. Het heeft dus baat bij 'alarmerende' berichtgevingom meer klanten te winnen.

Maar als de informatie klopt, is dat mogelijk wel een probleem voor nieuwsmedia die sterk afhankelijk zijn van Facebook voor de verspreiding van hun nieuws. Volgens Digiday doen de grootste dalingen zich voor bij nieuwssites die veel gebruik maken van de sociaalnetwerksite.

Bij The Huffington Post zou er een daling geweest zijn van 60,1%, bij Buzzfeed één van 40,8%. Vooral van januari op februari was er sprake van een zeer sterke daling, met gemiddeld 75%, zo schrijft Digiday op basis van cijfers van een ander meetbedrijf, SimilarWeb.

De hamvraag is wat die dalingen veroorzaakt, en vooral of ze moedwillig door Facebook zelf worden gestuurd. Een mogelijke verklaring kan immers zijn dat Facebook zijn algoritmes aangepast heeft, waardoor minder nieuwsartikels verschijnen in de tijdlijn van zijn gebruikers.

De internetreus lanceerde eerder dit jaar de nieuwe dienst Instant Articles, die het mogelijk maakt om nieuwsartikels te tonen op mobiele toestellen zonder dat gebruikers nog het Facebook-platform hoeven te verlaten. Veel uitgevers staan daar wantrouwend tegenover omdat ze dan geen controle meer hebben over de manier waarop hun content wordt verspreid, en over de reclame-inkomsten die eraan vast hangen. Het is niet ondenkbaar dat Facebook nu de druk opvoert door de trafiek van zijn platform naar de nieuwssites aan banden te leggen.

Facebook zelf ontkent dat het minder bezoekers naar nieuwssites stuurt. De trafiek voor de 1.000 grootste nieuwssites ligt op hetzelfde niveau als in januari, klinkt het in een reactie aan Digiday. Maar die data hebben dus betrekking op veel meer nieuwssites dan in het onderzoek van SimpleReach, én ze omvatten ook de artikels die verschenen zijn in Instant Articles.

'Wij zien de trend in elk geval niet voor de sites van Het Laatste Nieuws en De Morgen', zegt oplage- en analysemanager Pieter Verbeke van De Persgroep. 'Het aandeel van de bezoekers dat via sociale media binnenkomt, is dit jaar stabiel gebleven, maar steeg wel tegenover vorig jaar'.

Er zijn ook andere mogelijke verklaringen voor een terugval in de Facebook-trafiek. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat vooral jongeren steeds meer content delen via meer besloten sociale media, zoals de chatapplicaties WhatsApp of SnapChat.'We voelen die shift momenteel heel sterk', zegt hoofdredacteur Wouter Verschelden van de Vlaamse nieuwssite Newsmonkey, die ook sterk gebruik maakt van sociale media.

Newsmonkey stuurt sinds enkele maanden nieiuwsbrieven uit naar gebruikers van WhatsApp, en experimenteert nu ook met SnapChat. 'Het is wat moeilijker om daar fans te werven, maar de doorklikratio's zijn er wel vele malen hoger dan op Facebook', zegt Verschelden. Ook hij zegt voorlopig geen afname te zien van de trafiek vanuit Facebook, integendeel.

Een andere  verklaring is dat de Facebook-algoritmes werden aangepast om meer gewicht te geven aan persoonlijke posts van gebruikers, ten nadele van externe content die op het platform gedeeld wordt. Facebook verklaarde vorige week nog dat het meer inspanningen doet om zijn vele passieve gebruikers actiever te laten worden.

Het zou ook kunnen dat Facebook-gebruikers gemiddeld minder artikels per uitgever aanklikken dan vroeger, omdat ze ‘overspoeld’ worden door steeds meer artikels uit verschillende bronnen, en ze selectiever zijn geworden in hun nieuwsconsumptie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud