Advertentie

VRT bouwt gokreclame af

Online gokken kent een snelle opmars in Vlaanderen. ©ANP

De VRT gaat vanaf begin volgend jaar stapsgewijs de gokreclame op alle platformen van de openbare omroep afbouwen. Tegen 2025 zou er 'nog maar zelden' promotie voor kansspelen op de VRT te zien mogen zijn, maakt de openbare omroep zich sterk.

De gokreclame op de openbare omroep staat al langer op de maatschappelijke en politieke agenda. Dat leidde bij het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst, die begin dit jaar inging, tot een engagement om vanaf begin 2022 een strikter beleid te voeren rond de promotie voor kansspelen.

Dat beleid is nu geconcretiseerd, bleek donderdagmiddag in de commissie Media van het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van een vraag van parlementslid Bart Tommelein (Open VLD) deed minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) daar uit de doeken hoe dat striktere beleid eruit zal zien.

De essentie

  • Zoals de beheersovereenkomst voorschrijft, heeft de VRT een plan klaar voor een strikter beleid rond gokreclame.
  • Dat bevat een stapsgewijze afbouw van de gokreclame op de kanalen en digitale platformen van de openbare omroep.
  • Er wordt ook werk gemaakt van het meer verantwoord in beeld brengen van gokgedrag in programma's. Er komen richtlijnen voor schermgezichten en radiostemmen.

Stapsgewijs

Dat komt neer op een stapsgewijze afbouw van de inkomsten uit gokreclame tegen 2025, wanneer de huidige beheersovereenkomst afloopt. Vanaf 1 januari 2022 zal de druk van gokreclame op tv en online al 'significant' verminderen. Op tv gaat dat gepaard met het geleidelijk terugbrengen van de sponsoring door gokbedrijven van 23 naar één programmasponsor.

Op de digitale kanalen wordt de gokreclame jaarlijks met 20 procent afgebouwd. Op het digitale platform VRT Nu worden geen nieuwe kansspelbedrijven toegelaten als adverteerders, net als op digitale audiokanalen.

Er blijven wel wat grijze zones open, die een volledig verdwijnen van gokreclame moeilijk maken. Zo zijn gokbedrijven soms als sponsors verbonden aan sportevents en is de visibiliteit van die sponsor een voorwaarde om de uitzendrechten te kunnen verwerven. 'Die vorm van reclame kan onder strikt decretale regels wel worden behouden', meldt de VRT in een persbericht.

Alternatieven

Dat de afbouw van de gokreclame niet abrupt gebeurt, heeft te maken met de financiële impact van het nieuwe beleid. De openbare omroep krijgt daardoor de tijd om alternatieven uit te werken voor de weggevallen inkomsten. Maar het engagement is duidelijk. 'In 2025 zullen we nog maar zelden promotie voor kansspelen op de VRT zien', benadrukt Karen Donders, de directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie van de VRT.

-20%
minder gokreclame
Elk jaar tot 2025 zal er 20 procent minder gokreclame te vinden zijn op de VRT.

Naast de afbouw van de gokreclame scherpt de openbare omroep ook intern de regels aan over het opduiken van gokken en gokgedrag in programma's. De rode draad daarin is dat de VRT gokgedrag enkel nog op 'een maatschappelijk verantwoorde manier' aan bod wil laten komen. Dat houdt onder meer in dat programmamakers gecoacht worden over hoe ze dat het best aanpakken. Daarvoor wordt een samenwerking opgezet met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

Al wie verbonden is aan de VRT krijgt ook een verbod opgelegd om zich uit te lenen voor de promotie van kansspelen op sociale media. Ook wie maar sporadisch met de VRT samenwerkt, moet vooraf de toestemming vragen om zich voor gokbedrijven in te mogen zetten.

Algemeen verbod

In 2025 zullen we nog maar zelden promotie voor kansspelen op de VRT zien.
Karen Donders
Directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie

De oppositie reageerde voorzichtig tevreden op de plannen, al werden hier en daar wat vragen gesteld bij het tempo dat de VRT zich oplegt. Daarnaast werd erop gewezen dat deze problematiek de VRT overstijgt.

Daarom riep Vooruit-parlementslid Katia Segers haar collega's op om werk te maken van een breder verbod op gokreclame in de Vlaamse media. Het VAD pleit al jaren voor zo'n algemeen verbod op gokreclame. Onder meer in Italië is dat al langer van kracht.

VAD: 'Dit is een straffe beslissing'

Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD) reageert tevreden op de plannen van de VRT. 'Dit is een heel straffe beslissing', zegt VAD-directeur Katleen Peleman in een reactie. '2025 is nog even verwijderd, maar we zijn heel tevreden met deze ambities.'

Peleman ziet de aankondiging als een opstap naar een breder beleid rond gokreclame. 'Wat we nu zullen zien, is dat gokbedrijven op andere plekken meer manieren gaan vinden om mensen te bereiken. Er is dus over de hele lijn een drastische inperking nodig van de gokreclame. Deze ene stap is dus niet genoeg, maar dat een belangrijke actor als de VRT zich een pioniersrol aanmeet, is een belangrijk signaal.'

Zo'n breder verbod is volgens Peleman een kwestie van tijd. 'De Algemene Cel Drugsbeleid heeft er alvast een prioriteit van gemaakt. En ook de maatschappelijke opinie is duidelijk overtuigd van het nut. Wij hopen dus op een snelle opvolging waar goed over nagedacht is.'

Gokken in cijfers

  • Vergunninghoudende gokbedrijven boekten in 2019 - de recentste cijfers waar de Kansspelcommissie over beschikt - een bruto-omzet van 338,6 miljoen euro. Dat is een stijging van ruim 16 procent in vergelijking met 2018.
  • Meer dan 60 procent van die omzet kwam uit online gokken, een percentage dat tijdens de coronapandemie ongetwijfeld nog danig is gestegen.
  • In 2019 beschikten 2,1 miljoen Belgen over een online gokaccount, een spectaculaire 181 procent meer dan in 2018.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud