nieuwsanalyse

Alarmbellen luiden over Qatarese miljardeninvestering

©BELGA

De mysterieuze Qatarese investeerder die in ons land vier gascentrales wil bouwen, laat op zich wachten. De overname van de sites in Vilvoorde en Langerlo moest in juni rond zijn, maar staat on hold. De nodige miljardenfondsen zijn nog steeds onvindbaar.

Midden mei, een week voor de verkiezingen, dook plots een mirakeloplossing op voor de problemen met de Belgische stroombevoorrading. Een onbekende Qatarese investeerder BTK zou tegen 2025 vier nieuwe gascentrales bouwen in ons land en zo het probleem van de kernuitstap opvangen. Via de Luxemburgse vennootschap EG Luxemburg wilden de Qatarezen 2,5 miljard euro investeren in ons land. Een overnamedeal om de sites in Vilvoorde en Langerlo over te nemen en daar nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen was zo goed als rond, verzekerde Marc Segers. De Belg die al jaren in Qatar woont, wierp zich op als spreekbuis van BTK.

Maar bijna drie maanden later hangt de investering aan een zijden draadje. ‘BTK had ons beloofd dat er tegen 15 juni duidelijkheid zou zijn, maar wij hebben er niets meer van gehoord’, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). ‘Voor mij is het game over. Ik ga ervan uit dat het project niet meer doorgaat op de site van Langerlo.’

Global Estate Group, de eigenaar van de grond van 22 hectare, had een principeakkoord voor de verkoop van Langerlo aan BTK, maar in de deal zitten opschortende voorwaarden. Hoewel Segers eerder verklaarde dat de overname in principe voor 25 juni rond zou zijn, is van een verkoop nog geen sprake zegt operationeel directeur Kathleen Dewulf. ‘Er lopen gesprekken met diverse kandidaten.’ Tegen het najaar begint hoe dan ook de afbraak van de oude elektriciteitscentrale in Langerlo, maar BTK lijkt niet langer in de running om een vervanger te bouwen.

Meerdere geïnteresseerden

Ook in Vilvoorde neemt de twijfel toe. De overname ging normaal in juni worden afgerond, maar hoewel de contracten getekend zijn, ligt er nog geen geld op tafel. Het ongeduld groeit en er zijn indicaties dat de deal zou kunnen afspringen als er voor het einde van de zomer geen harde garanties komen. De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) liet vrijdag verstaan dat meerdere energiespelers interesse hebben om op de locatie een gascentrale te bouwen.

De Belg Marc Segers fungeert als spreekbuis van BTK. ©Bart Dewaele/ID

Gevraagd naar een reactie is er volgens Segers geen vuiltje aan de lucht. ‘De overname van Vilvoorde en Langerlo zit in de finalisatiefase’, zegt hij aan de telefoon vanuit Qatar. ‘De mensen van de financiële dienst waren met vakantie. Die komen maandag terug en volgende week hebben we een managementmeeting. Dan zullen we meer duidelijkheid hebben. In principe is alles klaar, alle contracten zijn getekend. Alles moet alleen nog financieel afgerond worden.’

‘Onjuist en misleidend’

Maar Segers geloofwaardigheid heeft een forse deuk gekregen. Aanvankelijk zou het project gesteund worden door Qatargas, een van de grootste gasproducenten ter wereld. Maar twee weken na de aankondiging ontkent Qatargas in een persbericht iets te maken te hebben met de plannen van BTK en Segers. De Qatarese gasreus noemt de beweringen van Segers dat Qatargas mee achter het project zit ‘onjuist en misleidend’.

Voor mij is het game over. Ik ga ervan uit dat het project van BTK om een gascentrale te bouwen in Langerlo niet meer doorgaat.
Wim Dries, burgemeester van Genk

Het is niet het eerste teken aan de wand. Als Segers met zijn spectaculaire investeringsplannen naar buiten komt, rijzen meteen vragen. In de energiesector heeft niemand al van hem gehoord en de bedrijven waarvan hij zich als vertegenwoordiger uitgeeft, zijn niet te traceren. Hij pareert de kritiek door te zeggen dat de ondernemingen nog maar net aangemaakt zijn. EG Luxemburg is op 16 mei opgericht, zegt hij in de Standaard, maar tweeënhalve maand later is van het bedrijf nog altijd geen spoor te vinden in het Luxemburgse handelsregister. Normaal duurt de administratieve afwikkeling hoogstens enkele dagen. 

Na aandringen bezorgt Segers ons op 1 juni een organogram van de ingewikkelde Luxemburgse structuur waarlangs de investering zal plaatsvinden. De constructie omvat een reeks vennootschappen: BTK Management Luxemburg, BTK Holding Luxemburg, 360 Impact Management, BTK Power Luxemburg SCSP, EGL Operational Management SA en Adon Capital, een slapende vennootschap die zal worden omgedoopt in EGL Capital.

In principe is alles klaar. De contracten zijn getekend. Alles moet alleen nog financieel afgerond worden.
Marc Segers, operationeel directeur BTK

Op Adon Capital na, dat nog niet van naam veranderde, is nog altijd geen enkele van de vennootschappen terug te vinden in het bedrijvenregister van het groothertogdom. Ook de Luxemburgse fondsen M1-BTK en L1-BTK, die volgens Segers 12 miljard euro aan activa beheren, zijn onvindbaar. 

‘Ik weet daar niets van’, reageert Segers. ‘Staan fondsen in een bedrijfsregister? Ik zou dat moeten navragen.’ Dat er van alle BTK-vennootschappen geen spoor te vinden is, valt volgens hem te verklaren doordat de onderneming nog in Qatar zit. ‘We gingen dat offshorevehikel naar Luxemburg overplaatsen, maar zijn daarvan afgestapt om te vermijden dat we opnieuw vertraging oplopen. Op termijn komt BTK wel naar Luxemburg, maar we zullen nu alles laten opereren vanuit Adon Capital.’

Geen productievergunning

Dat Segers in België opduikt als investeerder, is voor de energiewereld een complete verrassing. De Vlaming werkt al jaren in Qatar en heeft geen connecties in de sector. Zelfs zijn familie verneemt pas dat hij grootse plannen heeft als hij op 15 mei in het tv-journaal verschijnt. Als zijn ouders drie dagen later hun 60ste huwelijksverjaardag vieren in het gemeentehuis van Liedekerke, is de man alweer vertrokken naar Qatar. Naar eigen zeggen heeft hij die paar dagen in ons land benut om een aanvraag te sturen naar de federale overheidsdienst Economie en de energieregulator CREG om de productievergunning in Vilvoorde te wijzigen.

Hoort een fonds in een bedrijfsregister te staan? Ik weet daar niets van. Ik zou dat moeten navragen.
Marc Segers
Operationeel directeur BTK

Twee maanden later is er nog altijd geen aanvraag ingediend, leert navraag bij Chantal De Pauw, de woordvoerster van de FOD Economie. Het enige contact met de FOD vond plaats vóór de aankondiging van de investeringsplannen. 

Het is tekenend voor hoe Segers telkens weer door de mand valt. Zijn cv bevat fouten, de bedrijven die hij opricht zijn onvindbaar en nadat hij eerst beweert dat de CO2 van zijn gascentrales opgevangen zal worden, moet hij later toegeven dat die technologie nog niet op punt staat.

Elia neemt voorzorgsmaatregelen

De hoogspanningsnetbeheerder Elia lijkt zich nu al in te dekken tegen het instuiken van de Qatarese plannen. BTK heeft in Vilvoorde een netaansluiting gevraagd, maar Elia wil niet riskeren dat er capaciteit op het net gereserveerd wordt en dat de plannen van BTK dan in de schuif blijven liggen. De Qatarezen zijn immers niet de enigen die een nieuwe gascentrale willen bouwen in Vilvoorde. Ook Engie heeft plannen, op een aanpalend terrein van 13 hectare, maar het elektriciteitsnet is maar voorzien op één aansluiting. Het dreigt dus een race te worden waarbij wie laatst komt in de kou blijft staan.

De site in Langerlo is nog niet verkocht. Er lopen gesprekken met diverse kandidaten.
Kathleen Dewulf
operationeel directeur Global Estate Group

Elia bekijkt een aanpassing van de technische reglementen. Als zowel BTK als Engie meedingt naar steun voor zijn gascentrale via het capaciteitsmechanisme dat de federale regering op touw zet, dan wordt de netcapaciteit voorbehouden voor wie de subsidies binnenhaalt. Door de aanpassing wil Elia vermijden dat BTK de ontwikkeling van andere projecten in de weg staat. 

In de energiesector wordt gewaarschuwd voor een scenario zoals bij de afgesprongen Saudische investering in de Antwerpse haven. Niemand lijkt zijn hand in het vuur te durven steken dat het met de Qatarezen beter afloopt. De povere parcours van de voorbije weken doet overal alarmbellen afgaan.

Wie is de Qatarese geldschieter?

De Qatarese investeerder BTK wil via de Luxemburgse vennootschap EG Luxemburg vier gascentrales bouwen in ons land. Maar wie achter het Qatarese bedrijf schuilgaat, is vooralsnog eenmysterie. De Belg Marc Segers, die zich als spreekbuis van de Qatarese investeerder opwerpt, zei aanvankelijk dat Qatargas het project steunde. Maar die gasreus ontkent ook maar iets met de plannen te maken te hebben. Volgens Segers wil de Qatarese geldschieter anoniem blijven.

Daarnaast zouden een Noors investeringsfonds, ‘een grote Belgische investeerder’ en enkeleprivé-investeerders in het project zitten. ING Luxemburg, het Amerikaanse JPMorgan en een Zwitserse bank verschaffen de nodige kredieten, maar geen van die banken reageerde op ons verzoek die informatie te bevestigen.

Segers zelf is operationeel directeur bij BTK. De 59-jarige Vlaming woont al jaren in Qatar, waar hij een tijdje als ingenieur aan de bouw van een ziekenhuis voor de Belgische bouwgroep Besix werkte.

De Fransman Mathieu Humbertclaude heeft als CEO de leiding bij BTK. Over hem valt zeer weinig informatie te vinden, behalve dat de handelsrechtbank van Rouen hem in 2013 een verbod heeft opgelegde om gedurende 15 jaar bestuursfuncties uit te oefenen in Frankrijk.

Ook Philippe Jouard maakt deel uit van het managementcomité. De Fransman bekleedde leidinggevende functies bij Dexia Bank en Rothschild en richtte in 2010 het Qatarese Concordia Capital op, een islamitische investeringsbank waarvan de Qatarese toezichthouder na vier jaar de banklicentie introk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect