De klimaatverandering een halt toeroepen

De kansen in de biologische landbouw voor landbouwers in Ghana stijgen snel, in het bijzonder in de noordelijke sector waar steun van de Wereldbank, de Europese Unie en andere internationale organisaties een positieve resultaten en een paradigmaverschuiving opleveren.

Ghana is goed in het ontmoedigen van praktijken zoals het verbranden van struiken en het gebruik van schadelijke pesticiden en herbiciden. Boeren worden voorgelicht over het schadelijke karakter van chemische stoffen en het verbranden van struiken voor het milieu en het gevaar ervan voor de productie van gezond voedsel. Hoewel er aanzienlijke prestaties zijn geleverd, is de noodzaak om de schadelijke praktijken in de kiem te smoren nu nog dringender, omdat het debat over genetisch gemodificeerd (GM) voedsel onlangs een actueel onderwerp was in Ghana.

The Coalition for the Advancement of Organic Farming (de Coalitie voor de Bevordering van Biologische Landbouw) (CAOF) stelde enkele jaren geleden een overzicht op over de biologische landbouw in Ghana, specifiek in de noordelijke sector. De conclusie die aan de Ghanese regering werd gepresenteerd wees erop dat biologische landbouw een mogelijk alternatief is voor de negatieve, momenteel toegepaste landbouwpraktijken.

De problematiek van klimaatverandering en goede milieupraktijken hebben inderdaad geleid tot het ontstaan van een reeks glastuinbouwbedrijven die zich op biologische landbouw specialiseren. Er bestaan momenteel veel zulke bedrijven, met name Contelmall Green Farms in Cantonment, Karat Wells Ghana in Noord Accra, Corporate Bureau Ltd in Spintex, Ghana Farming Network Ltd in Mamprobi en Thomsula Limited op de Kasoa-Mallam Road.

Door de jaren heen hebben meer en meer bedrijven zich gespecialiseerd in de productie en export van organische glasgroenten zoals roma-tomaten, chilipepers en paprika’s. Om te zorgen voor goede resultaten moeten we bij dergelijke bedrijven aandringen op toepassing van de nieuwste humane en milieuvriendelijke methoden voor de productie van hun groenten zodat zij voldoen aan zowel lokale als internationale normen om schorsing te voorkomen.

Het Ghana Farming Network Ltd (GHAFAN) heeft bijvoorbeeld deskundige ondersteuning geboden op het gebied van de bouw van kooien voor viskwekerijen en andere landbouw-infrastructuur, met inbegrip van technische ondersteuning.

De kwekerij bevat zich met de productie van onder meer tilapia, konijnen, parelhoenders en grote rietratten voor zowel de lokale en internationale (Afrikaanse) markten. Het bedrijf kweekt pootvis in vijvers. De vissen worden dan vervolgens overgebracht naar kooien in de Volta en andere beken en rivieren om te groeien naar de door de markt gewenste grootte.

Onlangs werd er een verbeterde maïsvariëteit namens "Obantapa" geïntroduceerd aan een telersgroep in Yua als onderdeel van het programma SEISUD FFRP. Deze nieuwe soort bezit volgens de onderzoekers weinig proteïne. De landbouwers geven de voorkeur aan deze variëteit omdat het een middelgrote soort is die eveneens het pluimveevoer kan verbeteren. Het merendeel van de landbouwers in het gebied werden ook geschoold in de landbouwkundige praktijken.

Om te slagen in de strijd tegen klimaatverandering moeten we landbouwers in Ghana laten realiseren dat biologische landbouw de productiviteit van de landbouw kan doen toenemen en zo de omzet en het inkomen kunnen stabiliseren. We moeten het gebruik van lokale technologieën aanmoedigen die onschadelijk zijn voor het milieu.

We moeten er verder op wijzen dat een hoge vraag naar biologische producten lokale investeerders om economische redenen zal aantrekken.

Dit kan leiden tot een hoger inkomen en betere levensomstandigheden voor de producenten en exporteurs van biologische producten.

Landbouwers moeten op de hoogte gebracht worden van het feit dat de voordelen bestaan uit o.a. het onderhoud en de opbouw van de bodemvruchtbaarheid van de grond die vaak wordt bedreigd door afbraak en erosie, evenals de versterking van hun sociaaleconomische welzijn door de aankoop van hun producten.

Naast deze voordelen voor het milieu en de landbouwers moeten we consumenten aanmoedigen met het feit dat biologische producten de blootstelling aan synthetische insecticiden, fungiciden en herbiciden beperken.

Een studie door Yaw Bonsi Osei-Asare uitgevoerd in 2009 concludeerde dat "de consumenten bereid zijn tot 20% meer te betalen voor biologische producten."

De regering van Ghana moet ervoor zorgen dat de processen die leiden tot biologische certificering vereenvoudigd worden, zodat er met bioproducten betere marktprijzen bereikt kunnen worden.

De regering moet meer voorlichting bieden voor het opleiden en delen van informatie over biologische landbouw, het positieve effect daarvan op het milieu en het feit dat het resulteert in gezondere levensmiddelen en landbouwmethoden.

Biologische landbouw is van cruciaal belang voor de duurzaamheid van het milieu, evenals voor de verbetering van de gezondheid van de consument. Andere voordelen zijn de bijdragen tot de werkgelegenheid, gezondheid, voedselzekerheid en armoedebestrijding.

We zijn van mening dat de regering, de particuliere sector en ontwikkelingspartners allen de voordelen van de biologische landbouw kunnen promoten om de consumptie ervan te stimuleren, zodat de landbouwer ermee door kan gaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect