Indaver en Suez investeren 100 miljoen in houtafvalcentrale

©Jonas Lampens

De afvalverwerkingsbedrijven Indaver en Suez bouwen in Doel een centrale die energie opwekt uit de verbranding van houtafval. Ze moet tegen 2021 elektriciteit leveren aan het net en stoom aan de omliggende havenbedrijven.

Het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver en de afvaldivisie van de Franse groep Suez hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een houtafvalcentrale in Doel. Ze hopen nog eind dit jaar te kunnen beginnen. Met het project is een investering van 100 miljoen euro gemoeid, vernam De Tijd. Beide bedrijven nemen de helft voor hun rekening. De bouw moet begin 2021 afgerond zijn, zodat de installatie in de tweede helft van 2021 kan beginnen draaien. De verbrandingsoven E-Wood zal jaarlijks 180.000 ton houtafval verbranden. Vooral bouw- en sloopafval, maar ook afvalhout van containerparken en de industrie.

Indaver en Suez baten in Doel nu al samen een afvalverwerkingsinstallatie uit die jaarlijks 600.000 ton aan industrieel afval en slib verbrandt. Met hun joint venture Sleco baten ze sinds 2006 drie wervelbedovens en turbines die de verbrandingswarmte recupereren in de vorm van elektriciteit en stoom uit.

De site in Doel heeft een capaciteit van 85 megawatt elektriciteit en 160 megawatt hogedrukstoom die via leidingen wordt geleverd aan de omliggende bedrijven in de Waaslandhaven voor hun chemische processen. Ter vergelijking: de kleinste kernreactor in België, Doel 1, heeft een vermogen van 433 megawatt aan elektriciteit.

Afval is niet langer het eindpunt, maar een fase in het leven van een materiaal, waar we nieuwe energie uit halen.
Paul De Bruycker
CEO Indaver

Met de nieuwe installatie willen de twee de energieproductie nog uitbreiden. De investering moet garanderen dat ze altijd voldoende stoom kunnen leveren, ook als een van de huidige ovens stilligt. De houtverbrandingsoven zal een totale energiecapaciteit van 80 megawatt hebben, waarvan 20 megawatt via een turbine in elektriciteit wordt omgezet en de rest in hogedrukstoom. Indaver en Suez benadrukken dat ze alleen niet-recycleerbaar houtafval gaan verbranden. Biomassa, waarvoor bomen gekapt worden, wordt niet gebruikt.

Indaver en Suez zijn concurrenten, maar op eigen kracht zag geen van beide de miljoeneninvestering zitten. ‘We hebben allebei de expertise om zo’n installatie te bouwen, maar je moet schaal hebben om de constante aanvoer van voldoende houtafval te garanderen’, zegt Paul De Bruycker, de CEO van Indaver. ‘We zullen allebei afzonderlijk hout aanvoeren op de Noordwest-Europese markt in een straal van 200 kilometer rond de installatie. In de houtmarkt blijven we concurrenten, maar we baten de installatie samen uit.’

Circulaire economie

De Franse milieugroep Suez recycleert in Gent en in Maasmechelen onbehandeld houtafval tot snippers om spaanplaten van te maken. ‘Naarmate we meer hoogwaardig houtafval recycleren tot paneelhout, blijft ook meer verontreinigd hout van slechte kwaliteit over dat niet meer gerecycleerd kan worden’, zegt Eric Trodoux, de operationeel directeur van de recyclagetak van Suez in de Benelux en Duitsland. ‘Voor het verbrandingshout van slechte kwaliteit is het belangrijk dat we een nieuwe installatie bouwen. Een groot deel van de installatie zijn filtersystemen om de ovengassen zo optimaal mogelijk te zuiveren.’

Indaver specialiseert zich in de verwerking van huishoudelijk en gevaarlijk afval. 

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Mechelen en grote installaties in Doel en Stabroek. Het beheert  4,8 miljoen ton afval per jaar in België.

De groep, met filialen in 8 Europese landen, heeft 1.662 werknemers en is goed voor 542 miljoen euro omzet en 116 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda).

De eigenaar is Katoen Natie van de familie Huts.

Suez is een gediversifieerde milieugroep die naast afvalverwerking - 3,4 miljoen ton in 2017 - vooral gespecialiseerd is in waterzuivering en drinkwater. Het geeft geen aparte omzet- en winstcijfers voor zijn afvaldivisie in België vrij.

Door de houtverwerking zelf in handen te nemen willen Indaver en Suez hun positie in afvalverwerking verstevigen. ‘De prijs voor houtverwerking fluctueert zeer sterk en is afhankelijk van bijvoorbeeld de periode van het jaar, een installatie in de buurt die uitvalt of de subsidies in Duitsland’, zegt De Bruycker. ‘Door deze investering worden wij minder afhankelijk van de marktschommelingen en kunnen we onze klanten een stabiele oplossing bieden, zowel voor de afname van houtafval als voor de levering van energie aan onze klanten.’

De vraag of het in de eerste plaats een energiecentrale zal zijn of een verbrandingsoven, doet volgens De Bruycker niet echt ter zake. ‘Als we afval zouden verwerken zonder de energie te recupereren, zijn we niet meer concurrentieel. Op sommige momenten zijn de inkomsten uit energieproductie even hoog als de opbrengst van de afvalverwerking. We gaan naar een circulaire economie, waarbij afval niet het eindpunt is, maar slechts een fase in de levensloop van een materiaal, waar we nieuwe grondstoffen en energie uit halen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud