‘Kerncentrales of niet, maakt voor klimaat geen verschil'

©ANP

Het ontbreekt in het energiedebat nog te vaak aan de juiste cijfers en feiten, vindt onderzoeker Pieter Vingerhoets. Samen met zo’n vijftig wetenschappers wil hij helderheid brengen.

Veertien Belgische onderzoeksinstituten, waaronder de universiteiten, het Planbureau en het KMI, gaan de komende jaren samen energiemodellen ontwikkelen om de kostprijs en de haalbaarheid van verschillende energiescenario’s in België te becijferen. Via het Energietransitiefonds krijgen ze samen 8,8 miljoen euro steun om het politieke debat te ondersteunen met ‘feiten en cijfers’. Een vijftigtal wetenschappers buigt zich over de vraag wat de goedkoopste manier is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en tegelijk de energiebevoorrading te garanderen.

Projectcoördinator Pieter Vingerhoets, energiespecialist bij het onderzoeksinstituut Energyville, stoort zich aan de manier waarop het debat gevoerd wordt. ‘De elektriciteitsproductie vertegenwoordigt maar een vijfde van de broeikasgasuitstoot in België’, zegt hij. ‘Het is cruciaal dat we de klimaatuitdaging niet verengen tot de discussie over het al dan niet langer openhouden van twee kerncentrales.’

Kerncentrales die geen CO2 uitstoten vervangen door vervuilende gascentrales, is dat geen slechte zaak voor het klimaat?

Pieter Vingerhoets: 'Als je hier een efficiënte gascentrale bouwt, zal die uitstootrechten moeten aankopen via het Europese emissiehandelssysteem. Ze duwt dan de CO2-prijs omhoog, waardoor elders in Europa bijvoorbeeld een vervuilende steenkoolcentrale minder kan produceren. Daarnaast zijn nieuwe gascentrales flexibel inzetbaar en dus heel goed te combineren met hernieuwbare productie. Dat is niet het geval met de kerncentrales.'

De investeringen in hernieuwbare energie vallen niet stil omdat twee kerncentrales openblijven.
Pieter Vingerhoets
Energiespecialist Energyville

'Als je twee kerncentrales hier tien jaar langer openhoudt, betekent dat misschien minder CO2-uitstoot in België, maar op Europees niveau bereik je daarmee niet meer uitstootvermindering dan met de inzet van gascentrales. Een kerncentrale vervangen door een gascentrale heeft trouwens geen enkele impact op het halen van onze klimaatdoelen. Het emissiehandelssysteem voor elektriciteit en industrie valt buiten de nationale klimaatdoelen.’ 

Het steunmechanisme voor de bouw van nieuwe gascentrales zou tot 900 miljoen euro per jaar kosten aan de consument.

Vingerhoets: ‘De impact van scenario’s op de elektriciteitsfactuur is moeilijk in te schatten. Als je kerncentrales langer openhoudt en ze draaien betrouwbaar, dan is dat een heel ander verhaal dan als ze om de haverklap stilliggen. Je kan vooraf onmogelijk inschatten hoe hoog de subsidies zullen zijn voor de bouw van nieuwe capaciteit. De steun wordt via een veiling toegekend. Als je een schilderij veilt, heb je een idee van de waarde maar je weet die vooraf nooit precies.’

Zou de uitbouw van hernieuwbare energie afgeremd worden als we kerncentrales langer openhouden?

Pieter Vingerhoets, energiespecialist Energyville. ©rv

Vingerhoets: ‘Als twee kerncentrales langer openblijven, hebben we becijferd dat de impact op de investeringen in hernieuwbare energie zeer beperkt is. Twee kerncentrales openhouden zou vooral wegen op de rendabiliteit van de gascentrales, maar investeren in hernieuwbare energie blijven interessant.’ 

Voor de N-VA behoort ook de bouw van een nieuwe kerncentrale tot de opties, als dat economisch rendabel is.

Vingerhoets: ‘Zonder massale subsidies is nieuwe kerncentrales bouwen in België economisch niet haalbaar. Nieuwe kerncentrales zijn niet competitief ten opzichte van hernieuwbare energie en gascentrales. Bovendien duurt de bouw jaren. Als je nu beslist een nieuwe kerncentrale te bouwen, mag je blij zijn als die er staat voor 2040.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud