Antwerpse chemie-incubator vestigt zich op Blue Gate

De eerste fase van de sanering van de zwaar vervuilde site van Petroleum Zuid, nu Blue Gate, is achter de rug ©Reporters / Nick Hannes

Op de Antwerpse Blue Gate-site start de bouw van de chemie-incubator BlueChem, een investering van 11 miljoen euro. Ook verschillende privébedrijven tonen interesse om er zich te vestigen.

Op de terreinen van Blue Gate - een site van 63 hectare tussen de Hobokense polder en Antwerpen die door de stad Antwerpen wordt klaargestoomd voor de circulaire economie - ging vandaag de eerste spade in de grond voor BlueChem. Die incubator moet starters en beginnende kmo's die actief zijn in duurzame chemie en cleantech helpen in hun proces van labo naar een echt bedrijf.

Het vier verdiepingen hoge gebouw moet in 2020 klaar zijn en kost 11 miljoen euro. Het wordt uitgerust met een twintigtal kantoren, 15 labo's (waarvan drie uitgerust zijn met gespecialiseerde apparatuur), flexwerkplekken en enkele multifunctionele ruimtes.

Broedplaats

'Het is de eerste incubator voor duurzame chemie in België', zegt Frank Beckx, CEO van de chemiefederatie Essenscia die het project mee financiert.

11 miljoen euro
Incubator
De chemie-incubator op de Blue Gate site kost 11 miljoen euro.

'BlueChem moet een broedplaats worden voor vernieuwende ideeën, een plaats waar veelbelovende labo-experimenten uitgroeien tot bedrijven. Hoe recupereren we herbruikbare chemicaliën uit afval? Hoe kunnen we een broeikasgas als CO2 omvormen tot een waardevolle grondstof? Hoe integreren we biogebaseerde materialen in industriële processen? Waar kunnen ze beter zitten dan in de buurt van Antwerpen, de tweede Europese haven en de tweede petrochemische cluster van de wereld?'

Volgens Beckx zijn de gesprekken met de eerste kandidaat-huurders gestart. Behalve logistieke en administratieve begeleiding krijgen starters 700 euro per vierkante meter voor de inrichting van een eigen labo. BlueChem krijgt 3,4 miljoen euro subsidies van Europa, 4 miljoen euro van de stad Antwerpen en 870.000 euro van Vlaanderen.

Sanering

Ondertussen wordt hard gewerkt om de zwaar vervuilde Blue Gate-site, honderd jaar geleden de grootste petroleumhaven ter wereld, maar nu zwaar vervallen, bouwklaar te maken voor nieuwe industriële initiatieven en bedrijven. Ook die moeten actief zijn in de circulaire economie, eco-innovatieve projecten, hernieuwbare energie en cradle-to-cradle initiatieven.

De eerste fase van de sanering van de Blue Gate-site is achter de rug.
Johan Maes
DEME

De kosten van de herontwikkeling van de site - grondverzet, aanleg van wegen en infrastructuur, groene corridor, sanering - worden op zo'n 100 miljoen euro geraamd. De helft daarvan gaat naar pure sanering.

Blue Gate, vroeger bekend als Petroleum Zuid. ©MFN Infographics

'De sanering van de eerste 16 hectare zal dit jaar achter de rug zijn', zegt Johan Maes van DEME, dat twee jaar geleden samen met de vastgoedconsulent Bopro het contract voor de herontwikkeling en de commercialisering van de site van de stad Antwerpen kreeg.' Met het geld van de bedrijven die zich daar vestigen, saneren we de tweede fase. Tegen 2025 hopen we volledig klaar te zijn.'

Klanten

'De eerste gronden zullen begin volgend jaar beschikbaar zijn', zegt Dimitri Torfs van Bopro. 'Tegen dan is ook de wegeninfrastructuur op de site klaar.' Volgens Torfs is er interesse van meerdere investeerders, zowel Belgische als internationale. 'Voorlopig kunnen we geen namen noemen.' 

Er hebben zich verschillende investeerders aangemeld. Namen kunnen we niet noemen.
Dimitri Torfs
Manager Bopro

In totaal is in 50 hectare voorzien voor bedrijfsterreinen. Er komt ook een 13 hectare groene corridor door de site. 'Het grote verschil met de Antwerpse haven is dat bedrijven op Blue Gate de grond kunnen kopen, zegt Torfs. In het Antwerpse havengebied wordt met concessies gewerkt.

Aan de rand van Blue Gate langs de Schelde hebben zich al enkele bedrijven gevestigd. De touwslagerij Bexco uit Hamme, eigendom van Exmar, opende er een vestiging voor de productie van hoogtechnologische polyestertouwen voor de offshoresector.

De Antwerpse logistieke groep Van Moer verzekert de aanvoer van goederen via het water. Montea plant de bouw van een groot magazijn van 60.000 vierkante meter voor de opslag en verwerking van allerlei producten. Dat kan ingezet worden - althans dat is een plan - als een soort stadsdistributiecentrum, een hub voor de distributie van goederen van en naar de stad Antwerpen.

Tussen de Hobokense polder en Blue Gate ligt de zwaar vervuilde Leiegracht. Daarvoor is er nog geen oplossing. De saneringskosten worden op 6 miljoen euro geraamd. DEME is daarvoor in gesprek met Ovam.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud