Advertentie

België gaat windenergie halen in Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Elia-CEO Chris Peeters willen windenergie uit Denemarken importeren. ©James Arthur

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft in Kopenhagen een akkoord gesloten voor de bouw van een onderzeese kabel. Die moet tegen 2030 windenergie uit de Deense Noordzee tot in België brengen.

Triton Link, onder die naam wil de hoogspanningsnetbeheerder Elia een connectiekabel trekken van 500 à 600 kilometer tussen België en Denemarken. De eerste studie die het bedrijf samen met het Deense Energinet maakte, toont aan dat het miljardenproject zowel technisch als economisch haalbaar is. Op een conferentie in Kopenhagen ondertekende minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een akkoord met haar Deense collega Dan Jørgensen om de plannen technisch uit te tekenen.

De essentie

  • Een verkennende studie toont aan dat een onderzeese stroomkabel tussen Denemarken en België haalbaar is.
  • Beide landen hebben een akkoord gesloten om de trajecten voor het miljardenproject verder te concretiseren.
  • De import- en exportkabel van 600 kilometer moet overschotten van Deense windenergie uit de Noordzee tot in België brengen.
  • De netbeheerder Elia hoopt in 2026 te kunnen beginnen met de bouw en tegen 2030 klaar te zijn.

Denemarken plant een artificieel energie-eiland in de Noordzee, waar in een eerste fase tegen 2030 zo’n 3 gigawatt (GW) aan windparken op zou worden aangesloten. Maar het land heeft zelf weinig zware industrie en zoekt partnerschappen met andere landen om overschotten aan hernieuwbare energie kwijt te kunnen. België staat op de eerste rij, maar ook Nederland en Duitsland zitten mee in de race om de Deense windenergie naar zich toe te trekken.

Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument.
Tinne Van der Straeten
Minister van Energie

Met een capaciteit van 1,4 tot 2 GW zou Triton Link - een naam die verwijst naar de Griekse koning van de zee - een van de grootste interconnectiekabels ter wereld worden. Op momenten met veel wind kan die kabel stroom naar België transporteren, maar op Deense windstille momenten kan hij ook dienen om stroom van hier naar Denemarken te brengen.

Miljardenproject

België en Denemarken tekenden begin dit jaar een intentieverklaring om een haalbaarheidsstudie voor het project uit te voeren. Het nieuwe akkoord betekent het startschot voor de volgende fase, die tegen eind 2023 moet leiden tot uitgetekende trajecten voor de onderzeese kabel. Triton Link zou het Deense energie-eiland rechtstreeks kunnen aansluiten op het artificiële energie-eiland dat Elia in de Noordzee gaat bouwen om de windparken in de tweede Belgische zone aan te sluiten. Daarnaast wordt nagegaan of het efficiënter is de Deense stroom rechtstreeks te laten toekomen in de Gentse of de Antwerpse haven.

De Triton Link wordt een primeur die bepalend zal zijn voor de verdere ontwikkeling van het Europese elektriciteitsnet op zee.
Chris Peeters
CEO Elia

Elia heeft de ambitie tegen 2026 de aanbestedingscontracten te tekenen voor de bouw van de kabel, die tegen 2030 in gebruik kan worden genomen. Hoe groot de investering is, wil het bedrijf nog niet zeggen, maar de connectiekabel Nemo Link tussen België en het VK kostte 1 miljard euro. De connectie naar Denemarken is zes keer langer, met ook aansluitingen naar de windparken. Het kostenplaatje kan dus in de miljarden lopen. Er wordt bekeken of Europese subsidies kunnen helpen. Tussen België en Denemarken moeten nog onderhandelingen plaatsvinden over de verdeling van de lasten.

Belgische groene stroom zal niet volstaan

‘De Triton Link wordt een belangrijke primeur die bepalend is voor de ontwikkeling van het Europese elektriciteitsnet op zee’, zegt Chris Peeters, CEO van Elia. ‘Voor het eerst zullen twee kunstmatige energie-eilanden elektrisch verbonden worden via een kabel die niet alleen stroom uitwisselt tussen twee landen, maar ook verbonden is met grootschalige windparken in de verre Noordzee.’

Elia publiceerde vorige week een studie die aantoont dat België op grote schaal windenergie uit het buitenland moet halen om tegen 2050 naar een CO2-neutraal energiesysteem te gaan. De eigen productie van wind en zonne-energie is ontoereikend.

‘Dankzij de interconnectie krijgen België en Denemarken rechtstreeks toegang tot grote hoeveelheden goedkope hernieuwbare energie, die nodig is voor de elektrificatie van het transport en de verwarming en om onze energie-intensieve industrie koolstofvrij te maken’, zegt Van der Straeten. ‘Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument. Het versterkt de Belgische bevoorradingszekerheid en door de rechtstreekse toegang tot een nieuwe elektriciteitsmarkt met goedkopere prijzen draagt dit bij tot de welvaart van ons land.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud