België produceert meer stroom dan het verbruikt

Vorig jaar leverde kernenergie bijna de helft van de energie. ©Photo News

Met de kerncentrales opnieuw in werking had België vorig jaar stroom op overschot. Voor het eerst sinds 2010 was ons land nog eens netto-exporteur van elektriciteit.

Door de problemen met de kerncentrales moest België in 2018 een vijfde van zijn stroom in het buitenland halen. Vorig jaar was de beweging omgekeerd en had België stroom op overschot. Ons land was zelfs een netto-exporteur van elektriciteit, blijkt uit cijfers van de hoogspanningsnetbeheerder Elia over de elektriciteitsmix in 2019.

©Mediafin

Vorig jaar is 1,8 terrawattuur meer stroom naar het buitenland gevloeid dan er werd ingevoerd. De netto-export bedroeg 2,1 procent van de totale stroomproductie in België. Het was al van 2009 en 2010 geleden dat België nog netto-uitvoerder was van elektriciteit, met toen een aandeel van respectievelijk 2,8 en 0,2 procent van de elektriciteitsmix.

Terwijl de kerncentrales in België traditioneel ongeveer de helft van het totale stroomverbruik leveren, viel dat aandeel in 2018 terug tot 31 procent. Door betonproblemen, lekkende leidingen en onderhoudswerken lagen in het najaar van 2018 zes van de zeven kernreactoren stil. Vorig jaar normaliseerde de situatie, waardoor kernenergie weer bijna de helft van de energie leverde.

Elia ziet meerdere redenen waarom België meer stroom uit- dan invoert. Naast de beschikbaarheid van de kerncentrales speelt de grotere productie van hernieuwbare energie een rol, samen met de toenemende connectiecapaciteit om met onze buurlanden stroom uit te wisselen.

Hernieuwbare energie op record

Het aandeel zonne-energie bleef vorig jaar nagenoeg stabiel op 4,2 procent, maar windenergie piekte. Met de komst van het zesde offshorewindpark, Norther, steeg het aandeel windenergie op zee van 3,8 naar 5,5 procent van de Belgische stroomproductie. Hernieuwbare energie vertegenwoordigde in december 16 procent van de Belgische stroomproductie, een record.

16%
hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie vertegenwoordigde in december 16 procent van de Belgische stroomproductie, een record.

De markt voor elektriciteitsproductie wordt ook almaar meer Europees, zegt Elia. ‘Begin vorig jaar hebben we met Nemo een nieuwe interconnectiekabel met het Verenigd Koninkrijk in gebruik genomen’, zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. ‘Doordat de prijzen daar hoger lagen, is een pak elektriciteit uitgevoerd naar het VK. Eind 2020 wordt ook de Alegro-kabel aan de oostgrens van België in gebruik genomen. Dan kunnen we hernieuwbare energie uit Duitsland invoeren.’

Stroomtekort

De cijfers zeggen weinig over de bevoorradingszekerheid in België. De in- en uitvoer zijn afhankelijk van de connectiecapaciteit van de stroomkabels naar het buitenland, maar ook van de productieprijs van elektriciteitscentrales in binnen- en buitenland. Als de centrales in België goedkoper produceren dan elders in Europa en er is voldoende capaciteit op het net om die stroom te vervoeren, zullen de centrales in België produceren voor export.

Elia becijferde vorig jaar dat al in 2023 een stroomtekort dreigt als de eerste twee kerncentrales sluiten.

In hoeverre België in staat is voldoende stroom te produceren op momenten dat het verbruik piekt en er weinig hernieuwbare energie beschikbaar is, is een andere vraag. Elia becijferde vorig jaar dat al in 2023 een stroomtekort dreigt als de eerste twee kerncentrales sluiten. De wet op de kernuitstap bepaalt dat tegen 2025 ook de overige vijf kerncentrales dichtgaan.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) werkt aan een subsidiemechanisme om de bouw van gascentrales aan te moedigen. Die moeten de sluiting van de kerncentrales opvangen.

Belgisch stroomverbruik op laagste niveau in zes jaar

Het totale stroomverbruik in België is vorig jaar met 3 procent gedaald. Met 84,7 terrawattuur stond het verbruik in België in 2019 op het laagste niveau sinds zeker 2014. Vergelijkbare gegevens van de jaren daarvoor waren niet beschikbaar.

‘We zien al een paar jaar een dalende trend in het energieverbruik’, zegt Elia-woordvoerster Marleen Vanhecke. ‘Vooral de industrie zet zwaar in op energie-efficiëntie. Dat het niet echt een koude winter was, kan zeker ook een rol gespeeld hebben.’

Om de klimaatdoelen te halen is het een goede zaak dat het verbruik afneemt. Met een lager verbruik is het makkelijker het aandeel hernieuwbare stroom op peil te krijgen. Toch verwacht Elia niet dat de dalende trend aanhoudt. Door de opkomst van elektrische auto’s en de elektrificatie van verwarming schat Elia dat het stroomverbruik het komende decennium weer toeneemt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud