Brandstoffenhandelaars waarschuwen voor hogere prijzen

Brandstoffenhandelaars reageren woensdag gepikeerd op de voorstellen van de N-VA om stookolieketels in nieuwbouw te verbieden. ©Photo News

De gassector en de brandstoffenhandelaars reageren woensdag gepikeerd op de plannen van de N-VA om stookolieketels en aardgas te verbieden bij nieuwbouw. Ze waarschuwen dat de consument zal moeten opdraaien voor de kosten.

De reactie van de energiebranche komt er nadat De Tijd woensdag had gemeld dat N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn onderhandelingsnota voor de nieuwe Vlaamse regering ook enkele voorstellen heeft opgenomen om komaf te maken met vervuilende verwarmingstoestellen

Bij nieuwbouwwoningen zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden en ook de installaties op aardgas zouden strenger aangepakt worden. Van een algemeen verbod is geen sprake.

Oude woningen

Warmtepompen zijn gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land niet de verstandigste keuze voor de prijsbewuste consument.
Federatie van Brandstoffenhandelaars

De sectorfederatie gas.be en de Federatie van Brandstoffenhandelaars Brafco reageren woensdag kritisch op de voorstellen. 

Het Vlaamse woningpark is vandaag nog altijd vrij verouderd, merkt gas.be op. Dat aanpassen aan de nieuwe stedenbouwkundige verplichtingen op gebied van ruimtelijke ordening en energieprestaties verloopt nog altijd bijzonder langzaam. Jaarlijks wordt maar 1 procent van de woningen vernieuwd. Aan dat ritme is een volledige vernieuwing van het woningpark tegen 2050 weinig realistisch. 

'Pragmatische aanpak'

De organisatie wijst ook op een recente studie van de Universiteit Gent waaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met een derde kan worden teruggebracht door verwarming op stookolie te vervangen door nieuwe gastechnologieën. Gas.be vraagt onder meer om een 'pragmatische aanpak' en ijvert onder meer voor het behoud van premies voor de vervanging van oude installaties door gascondensatieketels of andere energie-efficiënte toepassingen. 

De Federatie van Brandstoffenhandelaars ziet een eventueel verbod op stookolieketens bij nieuwbouw niet zitten. 'Warmtepompen zijn gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land niet de verstandigste keuze voor de prijsbewuste consument', zegt Brafco. 

Volgens Brafco zijn de plannen ingegeven door wat het een achterhaalde kijk op stookolieketels noemt. De sector doet heel wat inspanningen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met mazout te verminderen, zoals zwavelarme stookolie, energiezuinige of hybridetoestellen en CO2-neutrale synthetische vloeibare brandstoffen.

'Brafco dringt er bij de regeringsonderhandelaars op aan oog te hebben voor de ontwikkelingen op dit vlak en die ook aan te moedigen, veeleer dan bepaalde verwarmingstechnologieën te verbieden', besluit de federatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect