Advertentie

CEO Electrabel: ‘Hebben bladzijde van nucleaire verlenging omgeslagen’

Voormalig nucleair directeur Thierry Saegeman kreeg in mei de leiding over Electrabel. ©Photo News

De uitbater Engie Electrabel acht het niet meer haalbaar om twee kerncentrales langer open te houden na 2025. Dat heeft de nieuwe CEO Thierry Saegeman gezegd in de Kamer.

Engie Electrabel bereidt de ontmanteling voor van alle zeven de Belgische kerncentrales, ook van de twee jongste reactoren. Dat maakte CEO Thierry Saegeman dinsdag duidelijk tijdens een hoorzitting in de Kamer. ‘De wettelijke kalender zoals die voorligt, is niet meer compatibel met een uitbatingsduurverlenging’, zei de nieuwe topman van Electrabel. ‘Wij zien niet in hoe het nog mogelijk zou zijn om de centrales voorbij de winter van 2025 te blijven uitbaten. Wij hebben deze bladzijde omgeslagen.’

Saegeman, die voordien aan het hoofd stond van de nucleaire activiteiten, volgde vorige maand Philippe Van Troeye op als CEO van Electrabel. Saegeman had in een video eind vorig jaar al laten verstaan dat Electrabel niet langer investeerde in de voorbereiding van een eventuele levensduurverlenging voor Doel 4 en Tihange 3. Intussen houdt het energiebedrijf helemaal geen rekening meer met die optie, blijkt uit de antwoorden van ‘Monsieur nucléaire’ in de Kamercommissie voor nucleaire veiligheid.

Publieksbevraging

Engie Electrabel heeft altijd gewaarschuwd dat het ten laatste eind 2020 duidelijkheid moest hebben van de regering over het al dan niet openhouden van kerncentrales. Die tijd was nodig om de talloze voorbereidingen te treffen voor een eventuele levensduurverlenging.

De wettelijke kalender zoals die voorligt, is niet meer compatibel met een uitbatingsduurverlenging.
Thierry Saegeman
CEO Engie Electrabel

‘Er moet dan een nieuwe wet goedgekeurd worden met daaraan voorafgaand een milieueffectenrapport met een internationale consultatie, waarbij omwonenden tot 1.000 kilometer ver hun opmerkingen kunnen geven’, zei Saegeman. ‘Er zijn dan ook heel wat werken nodig aan de centrales die nog moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd door het FANC (de nucleaire regulator, red.). Bovendien moeten we nog tijdig en aan acceptabele voorwaarden nucleaire brandstof kunnen bestellen. We zien niet in hoe dat alles mogelijk zou zijn met de huidige kalender.’

Nucleaire nooduitgang

Electrabel plaatst zo grote vraagtekens bij de ‘nucleaire nooduitgang’ die is opgenomen in het regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat in september eerst de zogenaamde CRM-veiling plaatsvindt waarin subsidies worden toegewezen, onder andere voor de bouw van nieuwe gascentrales. Daarna in november plant de regering De Croo een evaluatie. Pas als dan zou blijken dat de stroombevoorrading in het gedrang komt of de prijzen oplopen, kan eind dit jaar de noodoplossing van een levensduurverlenging voor Doel 4 en Tihange 3 worden geactiveerd.

Electrabel heeft tientallen keren gewaarschuwd dat het eerder duidelijkheid moest hebben. Dan kan je nu niet echt verbaasd zijn dat het te laat is.
Bert Wollants
Kamerlid N-VA

‘Dat zegt veel over de terugvalpiste van de regering’, reageert Kamerlid Bert Wollants van de oppositiepartij N-VA. ‘Electrabel heeft tientallen keren gewaarschuwd dat het eerder duidelijkheid moest hebben. Dan kan je nu niet echt verbaasd zijn dat het te laat is. Als nu problemen opduiken met de bevoorradingszekerheid, wie gaat die dan nog oplossen?’

MR roert zich

Ook in de regering-De Croo leidt de kwestie tot spanningen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) blijft vasthouden aan het evaluatiemoment eind dit jaar om de knoop over de kernuitstap door te hakken. Maar coalitiepartner MR is op aangeven van voormalig energieminister Marie Christine Marghem op het oorlogspad. Met rugdekking van haar voorzitter Georges-Louis Bouchez kant ze zich tegen een kernuitstap, omdat volgens haar niet aan de voorwaarden van bevoorradingszekerheid en prijsstabiliteit kan worden voldaan.

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pleitte onlangs in een interview in De Tijd voor pragmatisme. ‘Het liefst wil ik de kerncentrales sluiten, maar misschien moeten we Tihange 3 en Doel 4 toch langer openhouden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud