Colruyt en Fluxys mikken op grote Vlaamse waterstoffabriek

Fluxys heeft in Zeebrugge al een uitgebreid gastnet, waarin waterstof kan worden geïnjecteerd. ©Jonas Lampens

De supermarktgroep Colruyt en de gasnetbeheerder Fluxys willen in Zeebrugge of Antwerpen waterstof maken met windenergie. Ze beslissen de komende weken over de investering tot 25 miljoen euro.

Met stroom van de windparken op zee wil Colruyt waterstof gaan produceren. Parkwind en Eoly, de windparkdochter en de groenestroomleverancier van Colruyt, voerden samen met de gasnetbeheerder Fluxys een haalbaarheidsstudie uit voor de bouw van een waterstoffabriek in Vlaanderen. Het voorbereidende werk is klaar, vernam De Tijd. De komende weken hakken de raden van bestuur van Colruyt Group en Fluxys de knoop door over de investering.

De productie van waterstof geldt als een beloftevolle technologie voor de omslag naar hernieuwbare energie. Het biedt de mogelijkheid op grote schaal groene stroom om te zetten naar gas (power to gas) en zo ons energiesysteem flexibeler te maken. Op momenten met een overvloed aan goedkope windenergie kan daarmee waterstof worden geproduceerd, een energierijk gas dat op termijn als buffer kan dienen voor lange windstille periodes.

Het investeringsbedrag kan tot 25 miljoen euro oplopen.

Voor Vlaanderen zou het project van Parkwind, Eoly en Fluxys het eerste zijn dat op industriële schaal waterstof produceert met windenergie. De bedoeling is een elektrolyse-installatie van 12 tot 25 megawatt te bouwen. Afhankelijk van de omvang van de installatie kan het investeringsbedrag oplopen tot 25 miljoen euro.

In de elektrolyse-installatie wordt water onder stroom gezet, waardoor het uiteenvalt in zuurstof en waterstof. Omdat de productie op groene stroom draait, belandt geen CO₂ of ander broeikasgas in de atmosfeer. Het project onderscheidt zich zo van bestaande industriële installaties die waterstof maken van aardgas.

Twee sites op het oog

Colruyt en Fluxys hebben twee sites op het oog. De installatie komt in Zeebrugge of in de haven van Antwerpen. In Zeebrugge kan de offshore-elektriciteit die aan land komt meteen worden omgezet in waterstof en is het aardgasnet in staat grote volumes waterstof te injecteren. In Antwerpen is de nabijheid van chemiebedrijven - die waterstof gebruiken om plastics of kunstmest te maken - een voordeel, maar de capaciteit van het gasnet is beperkter.

In de haalbaarheidsstudie staan meerdere potentiële klanten opgelijst. De rendabelste bestemming is het energierijke gas te verkopen als CO₂-vrije brandstof. Colruyt bezit zelf al enkele auto’s die op waterstof rijden, telt zo’n 200 transpaletten op waterstof en baat in Halle een waterstoftankstation uit.

Maar de markt voor waterstof-auto’s is nog te beperkt. Vorig jaar werden in België amper acht nieuwe waterstofvoertuigen ingeschreven. Het ziet er dan ook naar uit dat Colruyt en Fluxys een deel van hun waterstof als groen gas in het aardgasnet zullen injecteren. Via die weg moet het dan tot bij het gasfornuis of de boiler bij u thuis geraken.

Het ziet er naar uit dat Colruyt en Fluxys een deel van hun waterstof als groen gas in het aardgasnet zullen injecteren. Via die weg moet het dan tot bij het gasfornuis of de boiler bij u thuis geraken.

Bij aardgas kan tot 2 procent waterstof worden toegevoegd zonder dat het gasnet ingrijpend moet worden aangepast. Fluxys werkt aan de invoering van een systeem met garanties van oorsprong voor de gasmarkt. Net zoals met de bestaande groenestroomcontracten zouden consumenten en bedrijven dan ook tegen een meerprijs klimaatneutraal groen gas kunnen kopen.

Uitbreiden

Colruyt en Fluxys voorzien de mogelijkheid om hun fabriek eens ze goed draait nog uit te breiden. Op de site in Zeebrugge is ruimte om tot 100 megawatt te gaan. Het biedt de mogelijkheid om mee te evolueren met de buurlanden. Ook in Nederland en Duitsland, zitten al verschillende projecten in de onderzoeksfase voor waterstoffabrieken tot 100 megawatt. Tractebel, de engineeringdochter van Engie, pakte vorige week zelfs al uit met ontwerpen voor een offshore waterstofplatform van 400 megawatt.

Bij de omzetting van elektriciteit naar waterstofgas gaat zo’n 30 procent van de energie verloren. Toch zien specialisten er toekomst in omdat gas makkelijker te stockeren is dan elektriciteit. ‘Als we naar een energiesysteem gaan waarbij tot 70 procent van hernieuwbare energie komt, hebben we zoiets als waterstof nodig voor opslag’, zegt Isabel François van WaterstofNet, een cluster van zo’n 45 bedrijven in Vlaanderen die bezig zijn met waterstof. ‘Misschien is seizoensopslag nog niet rendabel, maar je moet er nu in investeren zodat je mee bent als het zover is.’

Een belangrijke vraag wordt of de waterstoffabriek steun krijgt van de Vlaamse regering of Europa. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet wel in de opstart van een pilootproject maar zegt niets over subsidies. Colruyt en Fluxys bekijken meerdere mogelijkheden voor innovatiepremies, investeringssteun of operationele subsidies om hun project van de grond te krijgen. De woordvoerders van Colruyt en Fluxys wilden niet reageren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud