Colruyts investeren in Luikse stroomturbo

Het toestel van Ampacimon meet of hoogspanningskabels niet te veel opwarmen, waardoor ze gevaarlijk kunnen gaan doorhangen. ©Korys

Korys, de investeringsgroep van de familie Colruyt, stapt in het Luikse technologiebedrijf Ampacimon. De sensoren van Ampacimon worden wereldwijd gebruikt om de capaciteit van hoogspanningskabels op te drijven.

Het Luikse Ampacimon maakt internationaal furore met een toestel dat toelaat meer elektriciteit door hoogspanningskabels te sturen. Het bedrijf telt klanten van India tot Zuid-Amerika, Japan, de VS, Canada en stroomnetbeheerders in heel Europa.

Om verder te groeien haalt het bedrijf 4 miljoen euro kapitaal op, vernam De Tijd. Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, neemt het grootste deel van de kapitaalronde voor haar rekening. Naast de supermarktfamilie investeren ook het Luikse investeringsfonds Noshaq (ex-Meusinvest), de Luxemburgse netbeheerder Creos, en Gesval, een holding die de participaties van de universiteit van Luik beheert.

Ampacimon ontstond in 2010 als een spin-off van de Luikse universiteit nadat onderzoekers er acht jaar hadden gezocht naar een manier om stroomnetten efficiënter te benutten. Het resultaat was een sensor voor hoogspanningslijnen, een box die permanent de weersomstandigheden en de temperatuur van de kabels monitort zodat er optimaal elektriciteit door kan stromen.

Doorhangende kabels

‘Hoogspanningskabels warmen op als er veel elektriciteit door vloeit en dan gaan ze doorhangen’, zegt Brieuc de Hults, investeringsdirecteur bij Korys. ‘Als ze te laag bij de grond komen, is dat gevaarlijk en kan de elektriciteit overslaan. Netbeheerders moeten dus voorzichtig zijn in hoeveel stroom ze door hun lijnen sturen.'

Dankzij permanente monitoring kan er tot 50 procent meer elektriciteit door een hoogspanningskabel, in theorie soms zelfs 100 procent.
Brieuc de Hults
Investeringsdirecteur Korys

'Dankzij de sensor kunnen ze de werkelijke omstandigheden veel beter monitoren. Als het koud is of er staat wind, kan dankzij die verkoeling veel meer stroom door een kabel. De sensor brengt dat potentieel in kaart. Zo kan er tot 50 procent meer elektriciteit door, in theorie soms zelfs 100 procent.’

Ampacimon verwijst naar ‘ampacité’, Frans voor capaciteit, en naar monitoring. Omdat netbeheerders oorspronkelijk geen zicht hadden op de werkelijke temperatuur van hun lijnen moesten ze op zeker spelen. De maximale capaciteit van hun net werd berekend voor zeer conservatieve scenario’s, vaak met windstilte en temperaturen van 30 tot 40 graden Celsius. Door de actuele temperatuur van een lijn in kaart te brengen, kunnen ze als het waait meer stroom door het net sturen zonder dat de kabels gaan doorhangen.

Met de komst van hernieuwbare energie zijn miljardeninvesteringen nodig om de capaciteit van hoogspanningsnetten op te trekken. ‘Maar nieuwe lijnen bouwen is duur en vergt veel tijd’, zegt de Hults. ‘Ampacimon biedt een alternatief voor de aanleg van nieuwe lijnen. De sensor is een zeer beperkte investering, die in enkele weken of maanden terug te verdienen valt. Voor Korys is het een investering in een bedrijf dat de energietransitie mogelijk maakt door elektriciteitsnetten slimmer aan te sturen.’

Als er veel wind waait, koelen hoogspanningslijnen af en kan er meer stroom door. ©Ampacimon/Thierry Legros

Exit Elia

De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia testte als eerste de technologie van Ampacimon. Elia heeft het meetsysteem op tal van belangrijke hoogspanningslijnen geïnstalleerd en op alle interconnectiekabels naar het buitenland. Elia was ook een van de prille investeerders in de opstartfase. De instap van Korys laat de Belgische netbeheerder toe zich tien jaar na de oprichting terug te trekken. Elia verdwijnt uit het kapitaal van Ampacimon, maar blijft net als andere Europese netbeheerders wel een belangrijke klant.

Ampacimon telt zo’n 20 werknemers in Luik en een klein kantoor in de VS. De kapitaalinjectie moet toelaten verder te groeien in de bestaande markten en nieuwe klanten te zoeken in Azië en de VS. Naast hoogspanningsnetten ziet het bedrijf ook potentieel in de monitoring van distributienetten, zoals in Vlaanderen door Fluvius worden uitgebaat. Vaak gaat het over ondergrondse kabels, waarbij Ampacimon zich toelegt op het in kaart brengen van eventuele stroomverliezen.

Het bedrijf wil ook op overnamepad. Via overnames hopen de Luikenaars hun portfolio van smartgridtechnologieën nog uit te breiden en een ruimer pakket diensten aan te bieden toegespitst op de slimme aansturing van elektriciteitsnetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud