De vijf werven van Fluxys

©Dieter Telemans

De gasnetbeheerder Fluxys is op vele markten actief om de gasbevoorrading van ons land te garanderen en te diversifiëren. De nieuwe topman Pascal De Buck werkt op dossiers van Frankrijk tot Griekenland.

Pascal De Buck is sinds januari de nieuwe CEO van de Belgische gasnetbeheerder Fluxys Belgium. De Vlaming die al jaren in het directiecomité zit, kent het ‘huis’ goed, maar is nu toch bezig aan een tournee langs alle sites van het bedrijf om de mensen op het veld beter te leren kennen. ‘Ik wil zelf kunnen zien wat er leeft en wat er nog verbeterd kan worden’, zegt De Buck in zijn eerste interview.

Toch is De Buck niet enkel op België gefocust. Als deputy-CEO van moederbedrijf Fluxys volgt hij ook de vele internationale participaties en projecten van de groep op de voet. De Buck zit in poleposition om CEO Walter Peeraer op te volgen en de internationale strategie van het gasbedrijf uit te tekenen.

West-Vlaamse Polders

Fluxys Belgium werkt aan een nieuwe leiding in West-Vlaanderen (Alveringem-Maldegem) om de nieuwe gasinvoerterminal in het Franse Duinkerke aan te sluiten op het Belgische net. ‘Die werken lopen vlot ondanks de vele oorlogsrestanten in de bodem. We hebben al 4.000 projectielen verwijderd.’

Bij onze werken in West-Vlaanderen hebben we al 4.000 oorlogsprojectielen verwijderd.

Fluxys participeert ook in de terminal van Duinkerke. is dat geen concurrentie voor de Fluxys-terminal in Zeebrugge? ‘Ja en nee’, zegt De Buck. ‘We denken dat de aanvoer van aardgas per schip (lng) in de toekomst belangrijker kan worden. Onder meer om de daling van de Nederlandse productie op te vangen. Door de koppeling met het Belgische net kan Duinkerke extra gasvolumes voor België opleveren en doorvoeren naar Duitsland.’

Noordpoolgas

Fluxys is kandidaat om in Zeebrugge een overslaghub te worden voor aardgas uit het Russische Noordpoolgebied Yamal. Dat gas komt via gespecialiseerde ijsbrekerschepen van Rusland en moet ergens in Europa overgeladen worden op klassieke aardgasschepen om het verder te kunnen vervoeren.

‘We hebben goede kaarten om het contract in de wacht te slepen. We hebben een tweede aanlegsteiger gebouwd waardoor het gas van het ene schip rechtstreeks op het andere geladen kan worden. Maar we kunnen ook een vijfde opslagtank aanleggen indien nodig’, zegt De Buck. Fluxys Belgium voert een marktbevraging uit om te kijken of er naast Yamal LNG ook andere partijen geïnteresseerd zijn.

Nieuwe investeringen

Fluxys is volgens De Buck steeds geïnteresseerd om te groeien met projecten ‘die zin hebben’. Het kan dan gaan van pijpleidingen, gasinvoerterminals tot stockagemogelijkheden. ‘We kijken zowel binnen als buiten Europa naar bestaande activiteiten of nieuwbouwprojecten waarbij we onze knowhow kunnen benutten’, zegt hij. ‘We houden ook rekening met het landenrisico.’

De relaties tussen het management en de aandeelhouders zijn goed

De ambitieuze buitenlandse blik is opmerkelijk omdat bij de hoogspanningsnetbeheerder Elia het management botste met de aandeelhouders over internationalisatieplannen. ‘Onze strategie en projecten worden systematisch bediscussieerd met de aandeelhouders Publigas, het Canadese La Caisse en de FPIM. De relaties tussen het management en de aandeelhouders zijn goed.’

Europese allianties

Fluxys timmert al maanden aan een alliantie met zijn Italiaanse sectorgenoot Snam, waarmee het in verschillende dossiers samenwerkt. ‘Die gesprekken verlopen goed, maar het is een complex dossier.’ Beide groepen verkennen de mogelijkheid om hun buitenlandse activiteiten te combineren. De moeilijke punten zijn daarbij de waardering en het bestuur van de activiteiten, geeft De Buck toe. ‘Er zijn verschillende mogelijkheden: van de huidige beperkte samenwerking tot een het onder één beheer brengen van alle buitenlandse activa, én allerlei intermediaire scenario’s.’

Ook met het Nederlandse Gasunie wordt al jaren een intensere samenwerking afgetast. ‘Die gesprekken lopen en er worden denksporen onderzocht, maar ik kan geen verdere concrete info geven’, zegt De Buck.

Zuid-Europa

Fluxys zit in het consortium TAP dat een nieuwe pijpleiding van de Turks-Griekse grens naar Italië wil bouwen. Dat is een missing link om aardgas uit reusachtige gasvelden uit Azerbeidzjan naar Europa te voeren. ‘Dat kan de gasbevoorrading diversifiëren’, zegt De Buck. Hij wijst er op dat Fluxys zijn bestaand netwerk ook klaarmaakt om dat gas vanuit Italië verder naar België te kunnen pompen.

Tegelijk werkt Fluxys samen met de Griekse netbeheerder Desfa in een project om van Griekenland een regionale gashandelsmarkt te maken. ‘Griekenland is een interessante locatie want het kan in de toekomst misschien ook een toegangspoort voor gas uit Rusland en nieuwe bronnen als Irak en Iran worden’, blikt De Buck vooruit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud