De Watergroep wil drinkwater uit de Noordzee halen

De Noordzee. ©BELGA

De kans is reëel dat er binnenkort ontzilt zeewater uit onze kraan komt. De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, start volgend jaar met een proefproject waarbij zeewater uit de Noordzee wordt omgezet in drinkwater.

Dat zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.

Het ontzilten van zeewater of brak water kan een oplossing bieden om onze bevoorradingszekerheid te garanderen.
Hans Goossens
Directeur-generaal De Watergroep

Bij ontzilting wordt zeewater omgezet in drinkwater, waar dit normaal uit zoet water wordt geproduceerd. Het is een technologie die al bestaat en wordt toegepast in onder meer Israël en Australië. Maar ook Vlaanderen kijkt er nu naar.

'Vlaanderen beschikt maar over een beperkte beschikbaarheid aan zoet water. We zetten volop in op hergebruik en slimme technologieën om drinkwater te besparen, maar ook het ontzilten van zeewater of brak water kan een oplossing bieden om onze bevoorradingszekerheid te garanderen', legt Goossens uit.

Energie-intensief

Er zijn wel enkele grote uitdagingen. Ontzilting is ontzettend energie-intensief en bijgevolg erg duur. Een tweede grote uitdaging is wat er met het restproduct - zout - moet gebeuren. Dat mag niet zomaar geloosd worden om de lokale ecosystemen niet te ontwrichten.

De Watergroep werkt aan een pilootproject met een ontziltingsinstallatie op land. Om de hoge energiekosten uit te sparen wordt gedacht om de elektriciteit te gebruiken die de windturbines op zee produceren. 'Windmolens produceren ook elektriciteit als er weinig vraag is. Het is een denkpiste om die stroom in te zetten voor ontzilting', zegt de topman van het drinkwaterbedrijf.

Membraantechnologie

Het gaat nog om een pilootproject, maar Goossens noemt de kans 'reëel' dat er in de toekomst Noordzeewater uit onze kranen loopt. Vlaanderen zou daarmee de eerste regio zijn die de Noordzee gebruikt als bron voor drinkwater. 'Maar ook de Nederlanders kijken naar die mogelijkheid', klinkt het.

De Watergroep wil voor de ontzilting bestaande membraantechnologie gebruiken, in combinatie met nieuwe technologieën. Er wordt ook samengewerkt met andere drinkwatermaatschappijen in ons land. De Watergroep is niet de eerste die experimenteert met zout water. De waterintercommunale Farys legt de laatste hand aan een ontziltingsinstallatie in Oostende die brak kanaalwater omzet in drinkwater. Brak water is een mengeling van zoet en zout water.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n