Advertentie
netto

Eigenaar zonnepanelen kan ijsje trakteren

©ANP

Eigenaars van zonnepanelen worden dit jaar, als de trend doorzet, snel enkele tientallen euro’s rijker door de extra zonneschijn. Maar dat mooie resultaat is geen garantie voor de toekomst.

Hoeveel verdient de eigenaar van zonnepanelen extra aan de overdadige zon van de voorbije weken? Dat is geen eenvoudige oefening.

Geen gezinssituatie is dezelfde. We gaan uit van een gangbare capaciteit van 4 kWpiek voor een gezin van vier. Uit metingen bij honderden installaties, die worden opgevolgd door PV Logging, blijkt dat de jaarlijkse gemiddelde productie in 2016 970 Kwh bedroeg per geïnstalleerde kWpiek. Dat geeft een jaarlijkse productie van 3.880 kWh.

8%
rendement
Volgens experts is in ideale omstandigheden een rendement van 8 procent op zonnepanelen haalbaar.

Belangrijk is ook wat men kan besparen op de stroomfactuur. Door de verhoogde distributienettarieven komt de stroomprijs in België op gemiddeld zo’n 25 eurocent per kilowatt uit. Dat geeft in het voorbeeld een totale kostprijs van 970 euro voor de energiefactuur (exclusief het prosumentarief, een vergoeding die moet worden betaald voor het gebruik van het net waar overdag stroom wordt opgezet).

Hypothese I

Stel dat de productie over heel 2018 met 3,5 procent stijgt tegenover 2017. Dat is de trend van de eerste zeven maanden van dit jaar. De productie van de zonnepanelen neemt in het voorbeeld toe tot 4.016 kWh.

De eigenaar die recht heeft op certificaten (variërend van 90 euro tot 450 euro naargelang van het ogenblik waarop hij zijn zonnepanelen installeerde) krijgt door de extra productie uitzicht op 12 tot 64 euro extra in 2018. Met dien verstande dat een certificaat pas kan worden betaald telkens opnieuw een schijf van 1.000 kWh is geproduceerd.

Dat is nog niet alles. De eigenaar van zonnepanelen die nog extra electriciteit van het net moet halen ziet zijn elektriciteitsfactuur met 44 euro dalen. Dat is ook het geval als hij geen recht heeft op certificaten. Indien hij al voldoende voor zichzelf heeft geproduceerd, levert die extra productie hem niets op.

Hypothese II

Stel dat de productie over heel 2018 en de daaropvolgende jaren met 10 procent stijgt. Dat is de trend van de eerste zeven maanden in vergelijking met de voorgaande jaren. De productie van de zonnepanelen stijgt dan met 388 kWh naar 4.268 kWh.

De eigenaar die recht heeft op certificaten (variërend van 90 euro tot 450 euro) krijgt door de extra productie uitzicht op 35 tot 175 euro extra in 2018.

De eigenaar die minder produceert dan hij zelf verbruikt, ziet zijn elektriciteitsfactuur met 97 euro dalen. Indien hij al voldoende voor zichzelf heeft geproduceerd, levert ook hier die extra productie niets op.

Wordt het bij meer zonneschijn interessanter zonnepanelen te installeren? Zeker. Zonnepanelen waren nu al rendabel zonder subsidies. De kostprijs van een fotovoltaïsche installatie is in tien jaar met 75 procent gedaald.

Indien de trend van hogere productie door meer zonneschijn doorzet, is dat nog meer het geval. Het Vlaams Energieagentschap berekende eerder dit jaar dat voor een gemiddeld gezin met een jaarverbruik van 3.500 kWh de investering van heel wat installaties in acht jaar kan worden terugverdiend. De kostprijs bedraagt 5.500 euro en kan over de hele levenscyclus van de zonnepanelen tot 19.000 euro meer opleveren dan als je dat geld op een spaarboekje laat staan.

Meer zonneschijn verkort, als alle andere factoren onveranderd blijven, de terugverdientermijn. Maar men kan er beter niet van uitgaan dat de stijging van de hoeveelheid zonneschijn systematisch doorzet. Zelfs als er sprake is van een klimaatverandering, zal die niet steeds lineair en eenduidig in eenzelfde richting verlopen.

Volgens Jan Pollaris,van Insaver, een dochterbedrijf van Luminus dat gespecialiseerd is in isolatie en zonne-energie, is een jaarlijks rendement op zonnepanelen van 8 procent haalbaar.

Dat is dan wel in ideale omstandigheden. De ligging, de oriëntatie, de helling, schaduw, sneeuw, vervuiling van de panelen, slijtage of beschadiging kunnen aan dat rendement knagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud