Electrabel misbruikte machtspositie

(Foto: Belga) ©BELGA

Electrabel heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie op de Belgische stroommarkt. Dat berokkende die markt naar schatting een schade van 40 tot 56 miljoen euro. Tot die conclusie is het auditoraat bij de Raad voor de Mededinging gekomen na een grondig onderzoek. Electrabel betwist het rapport formeel.

Naar het auditoraat, de onderzoeksinstantie van de Raad voor de Mededinging, donderdag meedeelde slaat het onderzoek op de periode 2006-2010. Het werd gevoerd in samenwerking met de energiewaakhond CREG en met de Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie.

Het auditoraat heeft zijn verslag over het onderzoek donderdag overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. In dat verslag voert de instantie aan dat Electrabel tegen de nationale en de Europese mededingingsregels in misbruik gemaakt heeft van zijn machtspositie.

Deze misbruikpraktijken slaan volgens het auditoraat op het inhouden van productiecapaciteit door Electrabel van 2007 tot 2010 enerzijds en fictieve verkopen en dubbel gebruik van tertiaire reserve van 2006 tot 2007 anderzijds.

In het eerste geval schat het auditoraat de schade voor de markt op 33 tot 49 miljoen euro. In het tweede geval is dat 7 miljoen euro.

Stroombeurs

Waar slaan de vastgestelde inbreuken op? Het inhouden van productiecapaciteit heeft te maken met de groothandelsmarkt en meer bepaald de stroombeurs Belpex. De CREG heeft in 2009 al in een studie vastgesteld dat er abnormale prijspieken waren op die beurs en dat die veroorzaakt werden omdat Electrabel regelmatig een deel van zijn productiecapaciteit niet gebruikt had en tegelijk kooporders tegen zeer hoge prijzen ingediend had.

Blijkbaar is het auditoraat tot de vaststelling gekomen dat Electrabel inderdaad door zijn productiecapaciteit in te houden de prijzen kunstmatig heeft opgedreven. De schade is wel kleiner dan de minstens 100 miljoen euro waarover de CREG het in 2009 had. Daar staat tegenover dat het auditoraat misbruiken vaststelde in de periode van 2007 tot 2010, waar de CREG het had over 2007 en de eerste helft van 2008. Electrabel ontkende in 2009 de bevindingen van de CREG.       

Elia

Het tweede deel van het dossier heeft te maken met zogenaamde tertiaire reserves. Dat zijn reserves die hoogspanningsnetbeheerder Elia moet kopen om de frequentie en de spanning van het net op peil te houden en eventuele schommelingen tussen vraag en aanbod op te vangen.

Hier heeft het auditoraat vastgesteld dat Electrabel reserves verkocht die er niet waren en in sommige gevallen reserves dubbel verkocht.

Verweer

Het is echter niet het auditoraat dat het laatste woord heeft. Dat komt na een hele procedure, waarbij Electrabel zich kan verweren, toe aan de mededingingsinstantie. Nu is dat nog de Raad voor de Mededinging maar die zal worden vervangen door een ander beslissingscollege, waarschijnlijk voor er een uitspraak zal zijn over dit dossier. 

Het is dus te vroeg om te zeggen wat het uiteindelijke oordeel zal zijn. Maar het auditoraat wijst er wel op dat Electrabel en moeder GDF Suez 'hun totale medewerking' hebben verleend aan het onderzoek. 'Om deze medewerking te waarderen heeft het auditoraat een substantiële vermindering van de eventuele boete voorgesteld'.

In theorie kan de boete oplopen tot 10 procent van de omzet van Electrabel. 

Het auditoraat is voor zijn conclusies niet over een nacht ijs gegaan. Het finale verslag is meer dan 600 bladzijden dik. Bij huiszoekingen in 2009 werden meer dan 12.000 bladzijden documenten verzameld. In totaal gaat het om meer dan 30.000 bladzijden papieren documenten en nog meer elektronische. En meer dan 1 miljoen Belpex-transacties werden stuk voor stuk uitgevlooid. 

Factuur

Electrabel zegt in een reactie formeel de beschuldigingen van misbruik te betwisten. 'Electrabel bevestigt dat in het beheer van haar productiecapaciteit en het aanbieden van deze capaciteit op de markt het voor haar steeds prioritair is geweest om de bevoorrading van al haar klanten in alle veiligheid en op ieder moment te garanderen. Electrabel heeft steeds gehandeld om bij te dragen tot het behoud van het evenwicht op het net', aldus een persbericht.

'Electrabel betwist categoriek de beschuldiging als zou zij de marktprijzen gemanipuleerd hebben door het achterhouden van productiecapaciteit. Voor wat de klanten betreft, benadrukt Electrabel dat hun factuur geenszins beïnvloed werd door prijspieken die zich vijf jaar terug occasioneel hebben voorgedaan in België en elders in Europa', aldus nog de elektriciteitsmaatschappij.

De CREG zegt zich te verheugen over het rapport 'dat zijn conclusies bevestigt'.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud