Advertentie

Elektrische wagens kunnen mee kernuitstap opvangen

De nood aan extra capaciteit om de sluiting van de kerncentrales op te vangen is iets geslonken, zegt de hoogspanningsnetbeheerder Elia. De inzet van elektrische wagens als een batterij op wielen kan mee stroomtekorten voorkomen.

Het lijkt contra-intuïtief: als er meer elektrische wagens in het straatbeeld komen, hebben die extra stroom nodig. Toch kan de doorbraak van e-auto’s helpen om bevoorradingsproblemen te voorkomen vanaf 2025, wanneer de laatste kerncentrales sluiten. Dat besluit de hoogspanningsnetbeheerder Elia in een studie die nagaat hoeveel nieuwe productiecapaciteit nodig is.

De essentie

  • Het netbedrijf Elia schat dat 3,6 gigawatt nieuwe capaciteit nodig is om het licht te laten branden als tegen 2025 de kerncentrales sluiten.
  • Het probleem van de bevoorradingszekerheid wordt daarmee iets kleiner tegenover de vorige prognose twee jaar geleden.
  • Een subsidiemechanisme moet tot voldoende vervangcapaciteit leiden, onder andere met nieuwe gascentrales.
  • Elektrische wagens op het juiste moment opladen, kan helpen om de nood aan extra capaciteit te beperken.

De studie is een belangrijke laatste update in de aanloop naar de subsidieveiling in oktober. Via het CRM-mechanisme worden dan subsidies toegewezen aan investeerders die tegen 2025 in voldoende vervangcapaciteit voorzien. Met de subsidies zullen onder andere twee à drie grote gascentrales gebouwd worden zodat het licht blijft branden op momenten met weinig wind en zonne-energie.

Om te garanderen dat er voldoende elektriciteit is op piekmomenten wanneer weinig stroom uit de buurlanden geïmporteerd wordt, heeft België tegen 2025 nood aan 3,6 gigawatt (GW) nieuwe capaciteit, besluit Elia. De nood aan nieuwe elektriciteitscentrales is daarmee iets kleiner tegenover twee jaar geleden, toen Elia uitging van 3,9 GW extra, het equivalent van vier grote kerncentrales.

Nucleaire beschikbaarheid Frankrijk

‘Deze studie bevestigt de dringende nood aan eigen, nieuwe productiecapaciteit om de bevoorradingszekerheid na de nucleaire exit te handhaven’, zegt Elia. In zijn berekeningen hield het netbedrijf rekening met een scenario waarin problemen opduiken in de buurlanden, bijvoorbeeld met de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales. Op momenten van schaarste kan België daardoor minder rekenen op import. Zonder die problemen zou 2 GW nieuwe capaciteit volstaan, maar om op veilig te spelen is 3,6 GW nodig.

3,6
gigawatt
Tegen 2025 is volgens Elia 3,6 gigawatt (GW) nieuwe capaciteit nodig om te zorgen dat het licht blijft branden. Wagens en warmtepompen slim aansturen kan de behoefte aan nieuwe capaciteit reduceren tot 3,1 GW.

Opvallend is dat Elia erop rekent dat de komst van meer elektrische wagens kan helpen om te voorkomen dat het licht uitgaat. Om de bevoorrading te garanderen is de vraag niet zozeer of overdag voldoende elektriciteit wordt opgewekt. Elia kijkt veeleer naar de piekmomenten, rond 18 à 19 uur op een koude winteravond, als het verbruik toeneemt en geen wind- en zonne-energie beschikbaar is. Dan is het cruciaal dat voldoende flexibele productiecapaciteit kan worden ingezet of het verbruik beperkt.

Slimme laadpalen

Het slim opladen van elektrische wagens kan daarbij helpen. Op momenten van schaarste pieken de prijzen en kunnen slimme laadpalen wachten tot een goedkoper moment om een wagen op te laden. Door het moment van laden te verschuiven naar pakweg ’s nachts, als de verbruikspiek voorbij is, kunnen elektrische wagens helpen om het net te ontlasten. De voorwaarde is dat ze uitgerust worden met een slimme meter en dat er voldoende stroomcontracten komen die toelaten te profiteren van prijsschommelingen. Als wagens en laadpunten met de juiste technologie worden uitgerust, kunnen ze nog verder gaan en hun batterij inzetten om bij schaarste elektriciteit weer op het net zetten.

Als alle elektrische laadpalen slim aangestuurd worden, kan de nood aan nieuwe capaciteit in het systeem afnemen.
Chris Peeters
CEO Elia

‘Als miljoenen wagens ’s avonds in het stopcontact worden gestoken en tegelijk beginnen op te laden, is dat een grote extra belasting van het systeem’, zegt Chris Peeters, de CEO van Elia. ‘Maar als alle wagens ook slim aangestuurd worden, kan de nood aan nieuwe capaciteit in het systeem net afnemen. Zo kunnen we heel wat toekomstige investeringen vermijden.’

Door wagens slim aan te sturen zou in 2025 de behoefte aan nieuwe capaciteit met 300 megawatt (MW) kunnen dalen, en nog eens met 200 MW als ook warmtepompen ingesteld worden zodat ze niet tijdens de piekuren verwarmen. Tegen 2030, wanneer de overheid rekent op 1,4 miljoen elektrische wagens en 200.000 warmtepompen, kan slimme sturing de behoefte aan productiecapaciteit met 1,2 gigawatt verminderen, meer dan een grote kerncentrale.

‘Je kan in totaal meer besparen dan dat extra capaciteit nodig is om het verbruik van die toestellen af te dekken’, zegt Peeters. ‘Er moet dan wel volop ingezet worden op slim laden. Vandaag wordt dat nog maar zeer weinig gedaan, omdat het systeem geen beloning inhoudt voor wie inspeelt op prijssignalen. Voor veel bedrijfs- en private laadpunten zou het een beperkte investering zijn, maar wel een met grote voordelen.’

Om de doorbraak van de elektrische bedrijfswagen te ondersteunen, voorziet de federale regering een belastingvermindering van 45 procent voor investeringen in elektrische laadpalen die slim kunnen laden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud