Elia installeert eerste stopcontact op zee

Het stopcontact voor de Belgische kust. ‘Door kabels van windparken op één plek te bundelen vermijden we een kabelspaghetti.’ ©BELGA

Nu het eerste stopcontact op zee er staat, denkt Elia-topman Chris Peeters eraan een stroomnet op zee uit te bouwen. ‘Als we de Europese windparken met elkaar verbinden, kunnen we continu windenergie oogsten.’

‘Wat je hier ziet, is millimeterwerk op volle zee’, zegt Chris Peeters trots. De CEO van de stroomnetbeheerder Elia toont een filmpje van hoe vorige maand het Belgische stopcontact op zee werd geplaatst. Terwijl op de achtergrond de windmolens volop draaien, hijst een kraan het platform in zijn geheel op een stalen steunconstructie.

Voor Peeters is het de eerste keer dat hij een bezoek brengt aan het stopcontact. Aan boord van het schip Sirius laat hij een delegatie politici een eerste blik werpen op wat officieel het Modular Offshore Grid (MOG) heet. De constructie torent 41 meter boven de zee uit en heeft iets weg van een boorplatform, maar dan voor windenergie.

De bedoeling is dat het stopcontact de stroom van vier windmolenparken bundelt, om die dan met drie onderzeese kabels over een afstand van 40 kilometer aan land te brengen. Op het strand van Zeebrugge vonden afgelopen weekend de graafwerken plaats en de eerste kabel is intussen doorgetrokken tot aan het stopcontact.

400 miljoen

Tegen september moet de investering van 400 miljoen euro klaar zijn, zodat de windparken in aanbouw Mermaid, Seastar en Northwester 2 kunnen inpluggen in het stopcontact. Rentel, dat intussen operationeel is, wachtte niet op de komst van het MOG en legde een eigen kabel naar Zeebrugge, die Elia tegen het najaar overneemt en zal verbinden met het stopcontact.

‘Door de kabels van parken te bundelen vermijden we dat een kabelspaghetti ontstaat op de bodem van de Noordzee’, zegt Peeters. ‘Er moeten minder kabels getrokken worden en als een kabel in onderhoud gaat, wil dat niet langer zeggen dat het bijhorende windpark stilgelegd moet worden.’

Ondertussen heeft Elia al plannen voor de bouw van MOG II, waar een prijskaartje van 1 miljard euro aan zou hangen. Als de tweede windparkzone tegen de Franse grens in gebruik wordt genomen, betekent dat een verdubbeling van de capaciteit op zee en zal nog eens 2.000 megawatt windenergie aan land gebracht moeten worden.

Daarvoor is eerst een versterking van het elektriciteitsnet in het binnenland nodig. Elia plant een investering van een half miljard euro in de bouw van de Ventilus-hoogspanningslijn door West-Vlaanderen en nog eens een half miljard voor het afronden van de lus door Henegouwen. In het beste geval zijn die werken tegen 2025 klaar, zodat dan ook de tweede zone met windparken in gebruik kan worden genomen, inclusief het tweede stopcontact.

Stroomnet op zee

We bekijken of we de Belgische windparken kunnen connecteren met het VK en met het Nederlandse windpark Borssele.
Chris Peeters
CEO Elia

Maar Elia ziet het nog grootser. ‘Het eerste stopcontact is een begin’, zegt Peeters. ‘Het biedt ons de mogelijkheid een stroomnet op zee uit te bouwen, waarbij we de stopcontacten onderling verbinden en ze ook kunnen connecteren met het Nederlandse, Engelse en Franse net.’

Elia voerde al aftastende gesprekken om het MOG te verbinden met het Nederlandse windparkcomplex Borssele. Ook met het VK lopen gesprekken, bevestigt Peeters.

‘We bekijken de opties zowel technisch, economisch als op het vlak van regelgeving. Als we erin slagen de Europese windparken met elkaar te verbinden, kan offshore windenergie bijna baseload leveren (een continu stabiele stroomproductie, nvdr.). Op het moment dat het dan windstil is aan de Engelse kust, kan het wel waaien in de Baltische Zee of andersom.’

Peeters verwijst naar het windpark Kriegers Flak in de Baltische Zee dat door 50Hertz, het Duitse dochterbedrijf van Elia, zowel met het Deense als met het Duitse net geconnecteerd zal worden. ‘Die wereldprimeur laat toe de stroom aan land te brengen waar de grootste vraag is’, zegt Peeters. ‘Tegen 2025-2035 gaan we ook hier de uitbouw van zo’n stroomnet op zee moeten bekijken. De offshore stopcontacten kunnen daar een cruciale rol in spelen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud