Advertentie

Elia trekt kabel van half miljard door West-Vlaanderen

©BELGA

De hoogspanningsnetbeheerder Elia investeert 500 miljoen euro in Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding om de elektriciteit van de toekomstige windparken op zee naar het binnenland te transporteren.

Het precieze traject moet nog afgeklopt worden, maar de bedoeling is Zeebrugge via een nieuwe hoogspanningslijn met Avelgem te verbinden. Zo ontstaat een West-Vlaamse lus, die het elektriciteitsnet in ons land robuuster moet maken als antwoord op de toenemende productie van windenergie op zee.

De stroom van de offshorewindparken die er al staan, wordt vandaag via de noordelijke hoogspanningsverbinding Stevin naar het binnenland vervoerd. Maar die connectie zit overvol. Met het oog op de windparken die in de komende tien jaar nog op zee gebouwd worden, is een tweede verbinding nodig om stroom aan land te brengen. Ventilus wordt een 380 kilovoltverbinding, de zwaarste die er is. Met een capaciteit van 6 gigawatt kan ze evenveel stroom transporteren als zes kerncentrales.

De Vlaamse regering heeft vrijdag de startnota van het project goedgekeurd. De bedoeling is tegen de zomer de inwoners van de 25 betrokken gemeenten te consulteren. Niemand ziet graag een hoogspanningsmast in zijn tuin verschijnen en dus is de kans groot dat buurtbewoners en actiegroepen gaan dwarsliggen. De aanleg van de Stevin-verbinding tussen Zeebrugge en Zomergem liep forse vertraging op door verzet van omwonenden.

Input van West-Vlamingen

Elia dekt zich deze keer in door vooraf input te vragen van de West-Vlamingen. ‘Als mensen willen reageren, moeten ze dat nu doen en niet over vijf jaar, als het te laat is om het project nog bij te sturen’, zegt Ilse Tant, hoofd gemeenschapsrelaties bij Elia. Door infoavonden en uitgebreide publieke consultaties hoopt de netbeheerder het Oosterweel-scenario te vermijden. Actievoerders trokken pas aan de noodrem toen de plannen al in hun finale fase zaten.

Elia heeft alvast een voorkeurtraject van 82 kilometer opgesteld. De offshorestroomkabels zouden aan land komen op de grens tussen Oostende en Bredene en ondergronds worden verbonden met het hoogspanningsstation in de industriezone Spie, ten noorden van Brugge. Vandaar zou de lijn met hoogspanningsmasten via Izegem bovengronds worden doorgetrokken tot aan het hoogspanningsstation van Avelgem.

Daarvoor zou 22 kilometer volledig nieuwe lijnen gebouwd moeten worden, voornamelijk in de gemeente Zedelgem en langs de E403. Voor de rest van het tracé mikt Elia op een versterking van bestaande hoogspanningslijnen om de impact op omwonenden te beperken.

Een optie is een deel van de lijn tussen Brugge en Avelgem onder de grond te leggen, maar Elia is daar niet happig op. Ondergrondse kabels zijn zeven tot tien keer duurder dan hoogspanningsmasten en geven bovendien meer risico opstoringen. Tussen Brugge en Avelgem kan daarom hoogstens 8 kilometer kabel onder de grond, oordeelt Elia.

Actiegroepen

Het voorkeurtraject is geen uitgemaakte zaak. Nog een achttal alternatieve tracés liggen op tafel. De bedoeling is tegen eind dit jaar, na het overleg met de omwonenden, een beperkt aantal trajecten af te bakenen, die in een milieueffectenrapport (MER) worden vergeleken.

‘We hopen tegen eind 2022 een vergunning te kunnen afleveren zodat de werkzaamheden snel kunnen beginnen’, zei Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) gisteren. Elia schat dat de bouw van de hoogspanningslijn daarna nog drie jaar duurt. Als alles goed gaat en actiegroepen geen roet in het eten gooien, zou de nieuwe verbinding op zijn vroegst in 2026 klaar zijn.

Ondertussen dringt de offshore-industrie erop aan dat alles sneller gaat. De sectorfederatie Belgian Offshore Platform (BOP) liet vorige maand nog verstaan dat ze het liefst tegen 2024 nieuwe windparken op zee zou willen bouwen, maar dan moet de Elia-kabel er ook sneller komen.

Niet alleen voor de offshorewindenergie is Ventilus belangrijk voor het Belgische hoogspanningsnet. Door een noordelijke en een zuidelijke connectie aan te leggen met het binnenland verzekert Elia zich ervan dat bij een panne de elektriciteit nog langs de andere kant vervoerd kan worden. Bovendien biedt de miljoeneninvestering de mogelijkheid om in de toekomst behalve Nemo-link nog een tweede kabel (Nautilus) naar het Verenigd Koninkrijk in gebruik te nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud