Energieagentschap waarschuwt voor klimaatimpact kernuitstap

©BELGA

Doordat wereldwijd kerncentrales sluiten, dreigt het moeilijker te worden om de klimaatdoelen te halen. Tot die conclusie komt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een studie.

Kernenergie is op zijn retour, maar voor de opwarming van de aarde is het sluiten van kerncentrales een slechte zaak. Tenzij de politiek nog bijstuurt, zal er tegen 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit zijn in de ontwikkelde economieën. Tegen 2040 zou het zelfs gaan om een reductie van twee derden, becijferde het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Voor het klimaat is de teloorgang van nucleaire energie een tegenvaller. Ongeveer een tiende van de wereldwijde elektriciteitsproductie is nu afkomstig van kerncentrales, die amper CO₂ uitstoten. Na waterkracht is kernenergie de grootste energiebron die geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen en die dus niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

‘De toekomst van kernenergie is onzeker nu ontwikkelde economieën hun verouderende centrales beginnen te sluiten’, schrijft het IEA in haar eerste grote studie over nucleaire energie in twintig jaar. ‘Het uitblijven van levensduurverlengingen van bestaande kerncentrales en nieuwe projecten kan tegen 2040 leiden tot 4 miljard ton extra CO₂-uitstoot.’

Levensduurverlenging

Het IEA pleit er voor extra te investeren in de levensduurverlenging van bestaande kerncentrales. Maar de marktomstandigheden vandaag zijn niet gunstig. ‘In de meeste landen knagen de lage elektriciteitsprijzen aan de nucleaire winstmarges en sommige kerncentrales riskeren zelfs voortijdig gesloten te worden omdat ze niet rendabel zijn’, schrijft het IEA.

Zonder een grote bijdrage van nucleaire energie, zal de energietransitie veel moeilijker worden.
Fatih Birol
Directeur Internationaal Energieagentschap

Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen zonder extra uitstoot, zou de komende twintig jaar het groeitempo van hernieuwbare energie moeten vervijfvoudigen. De forse investeringen die daarvoor nodig zijn, zouden de elektriciteitsfactuur voor de consument omhoog jagen, waarschuwt het IEA. ‘Zonder een grote bijdrage van nucleaire energie, zal de energietransitie veel moeilijker worden’, zegt directeur Fatih Birol. 

Belgische kernuitstap

Het Internationaal Energieagentschap, dat alle energiebronnen en technologieën vertegenwoordigt, is al lang pleitbezorger om meer te investeren in het openhouden van kerncentrales. In 2016 nog drong topman Fatih Birol er bij de federale regering op aan om terug te komen op de kernuitstap die België gepland heeft tegen 2025.

Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, zette de regering Michel een capaciteitsmechanisme (CRM) op poten. Daarbij zal steun toegekend worden aan voornamelijk nieuwe gascentrales om de rol van de kerncentrales over te nemen. Tegenstanders, zoals N-VA, vrezen dat daardoor de CO₂-uitstoot in België zal toenemen.

Voorstanders argumenteren dat de sluiting van de Belgische kerncentrales niet voor extra uitstoot zorgt, omdat die elders in Europa gecompenseerd wordt. Het systeem van emissierechten legt een plafond op aan de Europese uitstoot van elektriciteitsproductie. De nieuwe gascentrales in België zullen uitstootrechten moeten kopen, waardoor elders in Europa vervuilende kolencentrales minder kunnen uitstoten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud