Energiedoelstellingen kosten België minstens 29 miljard extra

Hernieuwbare energie zal ons land de komende jaren tussen de 29 en 44 miljard euro kosten. ©BELGA

België haalt de Europese doelstellingen niet, tenzij er tussen de 29 en 44 miljard euro extra wordt vrijgemaakt tegen 2040.

Na de klimaatakkoorden van Parijs uit 2015 heeft de Europese Commissie een energieplan opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. Om te voldoen aan de Europese energiedoelstellingen zal ons land tussen 2020 en 2040 29 tot 44 miljard euro extra moeten investeren in groene energie. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend.

België moet in 2030 35 procent minder CO2 uitstoten dan in 2005. Het Federaal Planbureau berekende dat België die doelstellingen niet haalt als het beleid - met de kernuitstap - na 2020 ongewijzigd blijft. In ons land zou dan 15,4 procent van de energieconsumptie groen zijn, ver onder de limiet van 27 procent die Europa vooropstelt.

73 miljard

Het Planbureau heeft becijferd dat in het beste geval  de totale uitstoot in 2030 met ongeveer een derde naar beneden kan in vergelijking met 1990, mét behoud van industriële en economische groei. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt ook, tot 19,7 procent van het totale verbruik in 2030. Dat ligt nog steeds onder de vereiste 27 procent, maar de Commissie is flexibel en laat toe om tekorten in daaropvolgende jaren te compenseren.

Om dat scenario te bewerkstelligen, moet de regering wel fors investeren. In totaal zou België dan 73 miljard euro spenderen tussen 2020 en 2040 aan nieuwe manieren om groene energie op te wekken en aan aanpassingen van de transmissie- en distributienetwerken. Dat is 44 miljard euro meer dan voorzien is in het huidige beleid, dat 29 miljard kost. Dat betekent dat de regering elk jaar op zoekt moet naar een som van 2,8 tot 3,7 miljard euro extra.  

De totale kost van het hele energieplan lopen door die enorme investeringen op tot iets meer dan 14 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2030, in vergelijking met 11 procent in 2015. De totale kostprijs van energie zal sneller groeien dan het bbp, voorspelt het Planbureau. Na 2030 dalen de systeemkosten wel weer, omdat het bbp dan opnieuw sneller stijgt.

Gas

Het Planbureau wijst erop dat die investeringen 'enorm' zijn, maar stelt dat ze nodig zijn om het aanbod voldoende hoog te houden en de Europese doelstellingen te halen. Bovendien leveren de investeringen elders extra opbrengsten op, zoals meer werkgelegenheid, een hoger bpp, of minder kosten voor de volksgezondheid.

Naast groene energie zullen gascentrales ook belangrijk blijven, vooral omdat het Energiepact voorschrijft dat de kerncentrales sluiten in 2025. Bovendien is de gasproductie niet afhankelijk van het weer. Gasenergie blijft belangrijk tot 2035, nadien moet de productie zakken, aldus het Planbureau.

Ons land moet eind dit jaar een eerste ontwerp van klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Commissie. De definitieve tekst moet eind 2019 op tafel liggen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content