EU-Hof geeft tegenwind aan turbines in Aalter-Nevele

©BELGAIMAGE

Het Europees Hof van Justitie torpedeert de Vlaamse milieuregels voor vergunningen van windmolens. De Europese rechters eisen een milieu-effectenrapport (MER) voor de Vlaamse normen van slagschaduw, veiligheid en geluid van de windmolens.

Het arrest dat het EU-Hof van Justitie donderdag velde, heeft betrekking op de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. De Vlaamse administratie verleende de vergunning voor de bouw en de exploitatie van de vijf turbines in 2016. Die goedkeuring gebeurde op basis van de Vlaamse milieuregels, Vlarem II en een administratieve omzendbrief. Beide bevatten milieunormen voor windturbineparken. Die normen hebben betrekking op onder meer de slagschaduw, de veiligheid en het geluid van de windmolens.

De buurtbewoners van de windmolens dienden een verzoek in tot nietigverklaring van de milieuvergunning bij de Belgische Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze verwijzen naar de Europese richtlijn van 2001 over de noodzaak van een milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's. De klagers oordeelden dat de Vlaamse milieuregels en de omzendbrief niet onderbouwd werden door een milieu-effectenrapport (MER). De Raad voor Vergunningsbetwistingen vroeg het Europees Hof van Justitie om uitleg over de interpretatie van de EU-regels inzake MER.

Het Hof van Justitie treedt de analyse van de buurtbewoners bij: voor plannen en programma's van windmolenparken, en vooral maatregelen in verband met slagschaduw, veiligheids- en geluidsnormen van windturbines, is een MER noodzakelijk. Zowel de Vlaamse milieuregels als de omzendbrief moeten gebaseerd zijn op een dergelijke milieustudie, zeggen de Europese rechters.

MER-verplichting

Met die maatregel trekt het Luxemburgse Hof een belangrijke horde op voor het gunnen van windmolenparken in Vlaanderen. In Wallonië leidde een gelijkaardig EU-arrest voor een park in Oultremont in 2017 al tot een stilstand van de vergunningen. 

De Europese rechters gaan niet zo ver het windmolenpark zelf op te schorten. Ze schuiven de beslissing over het lot van de windturbines in Aalter-Nevele door naar de Belgische Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Sowieso zal die Raad een nieuw MER opleggen voor de bouw en de exploitatie van windturbines. Maar het windmolenpark in Aalter-Nevele hoeft niet dicht, benadrukt het EU-Hof in het arrest. De vijf turbines kunnen tijdelijk blijven draaien als blijkt dat de nietigverklaring aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de elektriciteitsvoorziening in ons land.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud