Europese Investeringsbank bekijkt exit uit fossiele brandstoffen

©REUTERS

De Europese Investeringsbank (EIB) buigt zich dinsdag over de vraag of ze nog geld moet steken in olie- en gasprojecten.

De Europese klimaatambities staan komende week voor een belangrijke test. Na maanden van overleg komen de ministers van Financiën van de EU-lidstaten komende dinsdag samen om te beslissen of de Europese Investeringsbank (EIB) na 2020 nog mag investeren in olie-, kolen- en gasprojecten. De EIB is de grootste publieke kredietverschaffer ter wereld en verleent ieder jaar 60 tot 80 miljard euro financiering aan Europese infrastructuurprojecten. Het zou dan ook een belangrijk signaal zijn als fossiele brandstoffen daarvoor niet meer in aanmerking zouden komen.

Een ontwerptekst die in juni werd vrijgegeven, oogstte lof van talloze milieu- en klimaatorganisaties omdat daarin was opgenomen dat de EIB na volgend jaar geen nieuwe financiering meer zou toekennen aan projecten met fossiele energiebronnen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Maar verschillende Europese landen zouden intussen achter de schermen nog pogingen ondernemen om die ambities wat af te zwakken.

Europese klimaatbank

De Europese Commissie, Duitsland, Italië, Polen, Letland en mogelijk ook Spanje zouden willen dat de EIB wel nog bepaalde gasprojecten kan financieren om zo de omslag te maken weg van kolen en kernenergie, of om de energiebevoorrading niet in het gedrang te brengen. Volgens het persagentschap Reuters zijn een paar cruciale bewoordingen versoepeld over de uitstootdoelen waaraan investeringsprojecten moeten voldoen.

13,4 miljard
fossiele investeringen
De EIB verschafte sinds 2013 voor 13,4 miljard euro leningen aan projecten met fossiele brandstoffen.

De EIB verschafte vorig jaar 2 miljard euro leningen aan projecten met fossiele brandstoffen en 13,4 miljard euro sinds 2013. Onder meer het Belgische gasnetbedrijf Fluxys maakte in het verleden gebruik van die middelen voor investeringen in België en elders in Europa.

De nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de ambitie om van de EIB een ‘klimaatbank’ te maken. In het kader van de Europese Green Deal riep ze de EIB op om minstens de helft van haar financiering in groene projecten te investeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud