Fluvius wil 60-plussers betaald thuis zetten

Met de fusie van Eandis en Infrax ontstond ruimte om het personeelsbestand in te krimpen. ©BELGA

De netbeheerder Fluvius heeft onderhandelingen gevoerd over het vervroegd vertrek van 800 oudere werknemers. Ze zouden thuis mogen blijven met behoud van een deel van hun loon. Het overleg belandde in een impasse.

De directie van het Vlaamse nutsbedrijf Fluvius heeft onlangs een plan op tafel gelegd om bijna een op de zeven werknemers vervroegd te laten vertrekken. Aan de vakbonden werd een vrijwillige vertrekregeling voorgesteld. Dat vernam De Tijd. Fluvius wilde het personeelsbestand versneld inkrimpen. Het bedrijf stelde daarom voor om werknemers vanaf 60 jaar vervroegd thuis te zetten met behoud van een deel van hun loon. Hoewel de onderhandelingen zijn vastgelopen, werden verschillende personeelsleden al benaderd met de vraag of ze bereid zijn vervroegd op te stappen. Zo’n 800 werknemers zouden daarvoor in aanmerking komen.

In het voorstel van de directie kunnen zowel kaderleden, bedienden als enkele vastbenoemde ambtenaren met voldoende anciënniteit kiezen het bedrijf eerder te verlaten. De precieze details van de regeling zijn niet bekend, maar volgens de vakbonden moesten enkele voorwaarden worden bijgestuurd. De directie zag die toegevingen niet zitten en tijdens een overleg eind vorige week haalde CEO Frank Vanbrabant het hele voorstel van tafel.

110 miljoen
besparing
De fusie van Eandis en Infrax moet vanaf 2022 een jaarlijkse kostenbesparing van 110 miljoen euro opleveren.

Woordvoerder Björn Verdoodt erkent dat de voorbije weken met de vakbonden werd overlegd over een uitstapplan, maar ‘er werd geen akkoord gevonden’. Verschillende betrokkenen sluiten niet uit dat de onderhandelingen binnenkort weer hervatten, maar voorlopig liggen ze stil.

Kostenbesparing

Fluvius benadrukt dat in zijn voorstel personeelsleden vrij konden kiezen om al dan niet te vertrekken. In een reactie op onze vragen spreekt het bedrijf van een ‘faire regeling’ die ‘geen extra kosten meebrengt voor Fluvius of de samenleving’. De financiële gevolgen zouden volledig binnen de werkingsmiddelen van het bedrijf vallen, ‘zonder gebruik te maken van overheidssteun of andere steunmechanismen’.

De Nationale Bank, een pleitbezorger van langer werken, oogstte felle kritiek met een gelijkaardige regeling.

Het moest Fluvius toelaten de kosten versneld af te bouwen. Het bedrijf ontstond in 2018 uit de fusie van de netbeheerders Eandis en Infrax. De samensmelting creëerde één groot nutsbedrijf dat in heel Vlaanderen het distributienet voor elektriciteit en aardgas uitbaat, naast ook rioleringen, openbare verlichting en kabel- en warmtenetten.

Voor veel niet-technische functies leidde de fusie tot een dubbele bezetting. De bedoeling was om gedurende enkele jaren niet iedereen die met pensioen ging te vervangen. De fusie moest zo tegen 2022 een jaarlijkse besparing van 110 miljoen euro opleveren, zodat de druk op de energiefactuur van de Vlaming wat kon afnemen. Met de vrijwillige vertrekregeling probeerde de directie het besparingstraject te versnellen.

Boetes

Maar oudere werknemers betaald thuis zetten is controversieel, zeker voor een overheidsbedrijf als Fluvius, dat via verschillende intercommunales in handen is van de Vlaamse gemeenten. De Nationale Bank, een pleitbezorger van langer werken, oogstte felle kritiek met een gelijkaardige regeling. Ruim 250 personeelsleden van de overheidsinstelling gingen in op het aanbod om een paar jaar voor hun pensioen af te zwaaien met behoud van 45 tot 60 procent van hun brutoloon.

Fluvius

Fluvius ontstond in 2018 uit de fusie van de netbeheerders Eandis en Infrax. Het bedrijf dat via verschillende intercommunales in handen is van de gemeenten, baat in Vlaanderen het distributienet uit voor gas en elektriciteit. Daarnaast is het nutsbedrijf ook actief in rioolbeheer, kabeldistributie, openbare verlichting en warmtenetten. In totaal beheert Fluvius 230.000 kilometer aan nutsleidingen.

Omzet: 1,7 miljard euro.

Bedrijfswinst: 12,5 miljoen euro.

Werknemers: 5.420.

 

De ingreep leidde tot een golf van protest, waarna de regering-Michel boetes invoerde voor bedrijven die personeel betalen om thuis te blijven. Die boetes bedragen 10 tot 20 procent van het loon. Toch betalen verschillende bedrijven liever die extra factuur dan hun oudere werknemers met een volledig salaris aan de slag te houden. Onder andere AXA Bank zette bijna 100 werknemers betaald thuis en is bereid de boete te betalen. De Nationale Bank had eind vorig jaar al 719.000 euro aan boetes betaald, een bedrag dat nog oploopt.

Stakingen

Bij Fluvius is niet iedereen opgezet met het voorstel van vervroegde uitstapregeling. ‘Is het nu echt nodig om mensen een paar jaar voor hun pensioen op non-actief te zetten’, zegt een vakbondsafgevaardigde. ‘Waarschijnlijk is het zelfs duurder dan ze gewoon te laten werken.’

De integratie van het personeel van Eandis en Infrax leidt al langer tot strubbelingen. Veel personeelsleden moesten zich omscholen of kregen een nieuw takenpakket. Ook de samensmelting van verschillende statuten leidde tot ongenoegen. Infrax werkte grotendeels met vastbenoemde ambtenaren. De integratie in Fluvius ging dan ook gepaard met enkele stakingen. Van gedwongen ontslagen is nooit sprake geweest. Ook nu ligt die piste niet op tafel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud