Gemeenten geven groen licht voor kapitaalinjectie Elia

De aandeelhouders van de hoogspanningsnetbeheerder Elia hebben ingestemd met een kapitaalverhoging tot 435 miljoen euro. Naar verluidt moet de operatie nog voor de zomer rond zijn.

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dinsdag gaf 90 procent van de aandeelhouders goedkeuring voor de geplande kapitaalverhoging. Elia  krijgt tot 31 juli volgend jaar de tijd om maximaal 435 miljoen euro op te halen. De exacte timing zal afhangen van de situatie op de financiële markten, maar in de coulissen valt te horen dat het bedrijf erop mikt om de operatie nog voor de zomer rond te krijgen. Het dossier is klaar en de gemeentelijke aandeelhouders zouden geen bezwaar hebben om Elia extra kapitaal toe te stoppen.

Van het verse kapitaal moet 110 miljoen euro dienen om de nieuwe connectiekabel Nemo naar het Verenigd Koninkrijk te financieren. Daarnaast gelden vanaf volgend jaar ook nieuwe tariefregels in België waardoor het voor Elia rendeert om het eigen vermogen in ons land op te trekken. De federale energiewaakhond CREG legt iedere vier jaar vast welke vergoeding Elia als monopolist mag aanrekenen voor investeringen in de aanleg en uitbating van het Belgische hoogspanningsnet. De nieuwe tariefformule voor 2020-2023 stimuleert Elia om de schuldgraad terug te dringen en de financiering met eigen kapitaal op te trekken van 33 naar 40 procent.

Gemeenten doen mee

Bij aanvang van de algemene vergadering was de vraag in hoeverre de Belgische gemeenten een kapitaalverhoging zien zitten. Via de gemeentelijke holdingstructuur Publi-T zijn de Belgische gemeenten de referentieaandeelhouder met een belang van 44,9 procent in Elia. Om niet te verwateren zouden de gemeenten de elektriciteitsnetbeheerder een kleine 200 miljoen euro extra kapitaal moeten toestoppen.

'De gemeentelijke referentieaandeelhouder is niet van plan terug te plooien op zijn lokale activiteiten.'
Chris Peeters
CEO Elia

Voor de gemeenten lijkt het een uitgemaakte zaak dat ze meestappen in de kapitaalverhoging. ‘Tegen eind dit jaar zal daarvoor een proportionele kapitaalverhoging bij Publi-T worden doorgevoerd’, aldus een betrokkene. Om de periode tot dan te overbruggen, zal mogelijk een lening worden afgesloten. 

Het ziet er niet naar uit dat de gemeenten zelf financiële middelen zullen moeten vrijmaken voor de kapitaalverhoging. In Brussel en Wallonië hebben de achterliggende financieringsintercommunales het nodige geld beschikbaar, klinkt het. Aan Vlaamse kant zou distributienetbeheerder Fluvius de intercommunales kunnen bijspringen als dat nodig is, eventueel met een lening.

Nieuwe structuur

Behalve de kapitaalverhoging heeft Elia ook plannen voor een reorganisatie van de bedrijfsstructuur. Zoals De Tijd eerder al schreef, is het de bedoeling dat er een overkoepelende groepsholding komt, met daaronder een Belgische tak die duidelijk gescheiden wordt van de buitenlandse activiteiten. ‘Zo vermijden we het risico op kruissubsidiëring tussen de Belgische en de Duitse netactiviteiten’, zegt Elia-voorzitter Bernard Gustin, de voormalige CEO van Brussels Airlines. ‘Met de overname van de Duitse netbeheerder 50Herz is Elia uitgegroeid tot een multinationale groep. De nieuwe structuur moet daaraan tegemoet komen.’

'Door de duidelijke scheiding van de Belgische en Duitse activiteiten vermijden we het risico op kruissubsidiëring.'
Bernard Gustin
voorzitter Elia

Het gevaar dat de Belgische gemeenten invloed moeten inboeten in de nieuwe internationale holdingstructuur, is volgens CEO Chris Peeters niet aan de orde. ‘Er zijn geen signalen dat de referentieaandeelhouder de intentie heeft om op korte termijn zijn positie te wijzigen’, zegt hij. ‘De nieuwe organisatie komt er met het doel een beschermingsring te leggen rond de Belgische gereguleerde activiteiten. De referentieaandeelhouder is niet van plan terug te plooien op zijn lokale activiteiten.’ 

De nieuwe structuur moet ten laatste eind volgend jaar klaar zijn, zegt Peeters. ‘Het gaat om een complexe operatie. We zijn nog een aantal juridische en fiscale aspecten aan het bekijken en de timing zal ook afhangen van de certificering en licentie.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud