Getouwtrek bij Elia om PS-veterane buiten te houden

Marie-Pierre Fauconnier is al CEO van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga. Door aangepaste regels is die functie niet verenigbaar met een bestuursmandaat bij Elia. ©Kristof Vadino

Aan de top van het netbedrijf Elia zijn manoeuvres gaande om een politieke benoeming af te blokken. De raad van bestuur weigert de komst van de gecontesteerde PS-getrouwe Marie-Pierre Fauconnier.

De algemene vergadering van Elia nadert en traditioneel worden bij de beursgenoteerde hoogspanningsnetbeheerder dan de nieuwe bestuurders aangewezen. Maar wat doorgaans vlot passeert, is nu uitgegroeid tot een politieke knokpartij. De Brusselse energie-intercommunale Interfin had de PS-gezante Marie-Pierre Fauconnier naar voren geschoven om Luc Hujoel op te volgen in de raad van bestuur van Elia. Fauconnier, een voormalige adjunct-kabinetschef van PS-politica Laurette Onkelinx, is de CEO van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas. Maar in de Wetstraat heeft de socialiste en voormalige topvrouw van de energiewaakhond CREG geen al te beste reputatie. Op de valreep werd haar kandidatuur afgeblokt, zo vernam De Tijd.

De raad van bestuur van Elia keurde op 2 maart een nieuw corporategovernancecharter goed. Met die nieuwe regels van deugdelijk bestuur is het niet langer toegelaten om een bestuursmandaat bij de hoogspanningsnetbeheerder te combineren met een directiefunctie elders bij een distributienetbedrijf. Wie toch de overstap maakt, moet om belangenconflicten te vermijden eerst een ‘ontluizingsperiode’ van minstens twee jaar doormaken.

Amper een week na de nieuwe bestuursregels volgde de mededeling dat de voordracht van Fauconnier niet zou worden aanvaard. Publi-T, de grootste aandeelhouder van Elia, waarin de gemeenten zich hebben verenigd, gaf tijdens de raad van bestuur van 8 maart te kennen dat de Brusselse gemeenten een nieuwe kandidaat moesten zoeken.

Politieke afrekening

In de coulissen klinkt gefluister dat de aanpassing van de bestuursregels er specifiek kwam om Fauconnier buiten te houden. ‘Ze staat bekend als iemand waar onmogelijk mee samen te werken valt’, zegt een bron dicht bij het dossier. ‘De regels over corporate governance moesten sowieso versterkt worden, maar het zou kunnen dat het door de komst van Fauconnier strategisch goed uitkwam om alles versneld aan te scherpen.’

Het is de bedoeling dat Pieter De Crem (CD&V) op 18 mei toetreedt tot de raad van bestuur van Elia. Hij neemt het stokje over van partijgenoot Kris Peeters.

Andere bronnen ontkennen dan weer dat het gaat om een doelbewuste politieke afrekening. Het charter over deugdelijk bestuur was sowieso aan vernieuwing toe. Ook tal van andere richtlijnen werden bijgestuurd. De onverenigbaarheid van een Elia-bestuursmandaat met een directiefunctie bij een netbeheerder zou simpelweg een logische stap zijn om eventuele belangenconflicten te vermijden. Zo ontstond in de schoot van de netbeheerdersfederatie Synergrid al eerder wrevel over de toewijzing van subsidies aan Elia.

De Parti Socialiste, die sterk vertegenwoordigd is bij Elia, lijkt het er niet bij te laten. De voorzitters van de raden van bestuur van Sibelga en de Brusselse intercommunale Interfin, beiden van PS-signatuur, verzetten zich. In een brief gericht aan de voorzitter van Publi-T, Geert Versnick (Open VLD), zeggen ze dat de extra voorwaarden van deugdelijk bestuur van Elia ingaan tegen de wet en de eigen statuten. Volgens de Brusselse intercommunale Interfin heeft Elia het recht niet om de kandidatuur van zijn meerderheidsaandeelhouder Publi-T aan de kant te schuiven. De juridische diensten van de betrokkenen moeten de zaak uitklaren in de komende weken.

Pieter De Crem

Elia, dat zich op de Brusselse beurs sinds deze week weer BEL20’er mag noemen, krijgt wel vaker kritiek op politieke benoemingen, waardoor soms mensen in de raad van bestuur komen met weinig ervaring in de energiewereld. De Belgische gemeenten hebben bij Elia de meerderheid in handen en vaardigen via de intercommunale Publi-T de helft van de 14 bestuurders af.

De gegeerde mandaten leveren afhankelijk van het aantal extra vergaderingen een vergoeding op van 50.000 tot 70.000 euro per jaar. De toewijzing ervan verloopt via een nauwgezette politieke verdeelsleutel tussen partijen en gemeenten.

Het zou kunnen dat het door de komst van Marie-Pierre Fauconnier strategisch goed uitkwam om de bestuursregels versneld aan te scherpen.
Een bron

Zo belandde CD&V-politicus Kris Peeters vorig jaar nog in de raad van bestuur van Elia als opvolger van zijn partijgenoot en voormalig Antwerps schepen Philip Heylen. Nu Peeters het vicevoorzitterschap van de Europese Investeringsbank toegeworpen krijgt, schuift CD&V een ander voormalig topper naar voren. Op de algemene vergadering van 18 mei zal ex-minister Pieter De Crem worden voorgedragen om het stokje van Peeters over te nemen.

De Gentse liberaal Versnick heeft zijn positie bij Elia opnieuw versterkt. In 2017 legde hij zijn functies als Oost-Vlaams gedeputeerde en Gents gemeenteraadslid neer na aanhoudende kritiek op zijn vele mandaten en zijn bestuurdersrol bij de ter ziele gegane Optima Bank. Op de algemene vergadering van Elia in mei vorig jaar werd zijn mandaat als bestuurder opnieuw voor zes jaar verlengd. In december volgde ook zijn herbenoeming als bestuurder van Publi-T, waar hij voorzitter is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud