Grootste aandeelhouder Elia tankt vers kapitaal

©Photo News

De Belgische gemeenten voeren bij de stroomintercommunale Publi-T een kapitaalverhoging van 165 miljoen euro door. Het geld moet hun participatie in de stroomnetbeheerder Elia op peil houden.

De Belgische gemeenten hadden tot eind 2019 de tijd om te beslissen of ze via hun 29 energie-intercommunales Publi-T extra kapitaal zouden toestoppen. Via die holding zijn de gemeenten de grootste aandeelhouder van de hoogspanningsnetbeheerder Elia  en ontvangen ze jaarlijks een mooi dividend.

De kapitaalverhoging bij Publi-T van 165 miljoen euro wordt tegen het einde van de maand afgerond, vernam De Tijd. De 16 Vlaamse intercommunales hebben allemaal proportioneel ingetekend, waardoor aan Vlaamse zijde de krachtverhoudingen niet veranderen.

Gemeenten moeten niet op zoek naar vers geld

Publi-T heeft een belang van 45 procent in het beursgenoteerde Elia en hield die participatie vorig jaar op peil door in te tekenen op de kapitaalverhoging van 435 miljoen euro die Elia doorvoerde. Het geld moest dienen om de internationale plannen van Elia te financieren en om in te spelen op nieuwe tarief­regels die een hoger eigen vermogen bevoordelen. De gemeenten lieten hun participatie niet verwateren en kochten voor 195 miljoen euro nieuwe Elia-aandelen.

Het ziet er niet naar uit dat de gemeenten zelf geld op tafel moeten leggen om de diverse kapitaaloperaties te financieren.

De kapitaalverhoging bij Publi-T dient om die aankoopoperatie te financieren. De volgende stap is dat ook de intercommunale aandeelhouders van Publi-T in de loop van dit jaar nog afzonderlijke kapitaalverhogingen doorvoeren. De meeste gemeenten zijn niet rechtstreeks aandeelhouder in Publi-T, maar gebruiken daarvoor intercommunales waarin verschillende energieparticipaties zijn ondergebracht. Sommige van die gemeentelijke structuren (bijvoorbeeld Imewo, Gaselwest, Iverlek of Fluvius Antwerpen) vullen de komende maanden op hun beurt hun kapitaal nog aan. In totaal gaat het aan Vlaamse zijde om een operatie van bijna 80 miljoen euro.

Op misschien een enkele uitzondering na ziet het er niet naar uit dat de gemeenten zelf geld op tafel moeten leggen om de diverse kapitaaloperaties te financieren. De meeste intercommunales hebben nog reserves en overgedragen winsten die ze kunnen omzetten in kapitaal of ze kunnen leningen aangaan. Daardoor moet amper of geen vers geld worden ingebracht.

Luikse holding vergroot greep op Elia

80 miljoen
intercommunales
In totaal is bij Vlaamse intercommunales nog voor bijna 80 miljoen euro kapitaaloperaties op komst.

Aan Vlaamse en Brusselse zijde verandert niets in de aandeelhoudersstructuur van Publi-T. Aan Waalse zijde is er wel een stevige verschuiving. De Luikse energieholding Socofe grijpt de gelegenheid aan om het laken naar zich toe te trekken. Socofe was met een belang van 20,2 procent al de grootste speler in Publi-T, maar vergroot zijn participatie nu tot 27,7 procent.

De participaties van de elf andere Waalse intercommunales verwateren tot samen nog 2,3 procent en worden deels ondergebracht in Socofe. De Luikse groep groeit zo meer en meer uit tot dé Waalse holding die de energiebelangen groepeert. Behalve onrechtstreekse belangen in Elia en Fluxys heeft de holding ook participaties in offshore windparken, zonne-energie en in de energieleverancier Luminus.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud