Incident Doel: 'Geen aanwijzing kwaad opzet'

De kerncentrale van Doel ©Tim Dirven

De ontploffing en brand zaterdagavond aan de transformator van Doel 1, kende een accidentele oorzaak en er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. Dat zegt het parket.

Zaterdagavond vond er een ontploffing plaats bij de transformator van de kernreactor Doel 1. Die ligt sinds februari stil, maar zou nog deze winter herstart worden. 'Er is geen enkele aanwijzing van kwaad opzet of vermoeden van een misdrijf', zegt Eva Brantegem, de woordvoerster van de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het parket heeft geen eigen branddeskundige aangesteld voor verder onderzoek.

Het incident  staat los van de geplande heropstart en verlenging van de reactoren Doel 1 en 2, klinkt het bij de nucleaire waakhond  FANC. 'Dergelijk incident kan overal gebeuren, in elke grote fabriek of installatie', zegt de woordvoerster van het FANC.

De omwonenden van de kerncentrale in Doel werden zaterdagavond iets voor 23u opgeschrikt door een knal. Het bleek om een kleine ontploffing te gaan bij de transformator van reactor Doel 1, de oudste van het land.

Na de knal was er gedurende twintig minuten een brand. Die werd eerst geblust door de automatische blusinstallatie, nadien kwam de bedrijfsbrandweer erbij. Tegen de tijd dat de Antwerpse brandweer aankwam, was de brand al geblust.

Uitbater Electrabel (Engie) zegt nog niet te weten wat de oorzaak is van de ontploffing. De elektriciteitsproducent is een onderzoek gestart in samenwerking met de nucleaire waakhond FANC. 'We zullen dit grondig onderzoeken', zegt woordvoerster Els De Clercq van de kerncentrale van Doel, zonder er een timing op te plakken.

Dat er een incident bij Doel 1 is, lijkt erg vreemd. De reactor ligt als sinds midden februari stil. 'Maar dat betekent niet dat de site volledig uitgedoofd is', zegt De Clercq. De transformator die normaal de geproduceerde stroom op het hoogspanningsnet zet, kan ook omgekeerd werken en stroom afnemen. Dat is het geval, nu er allerlei onderhoudswerken bezig zijn in Doel.  'Installaties die stil liggen verbruiken zelf wat elektriciteit', legt De Clercq uit.

Geen gevaar

Omdat er geen splijtstof in de reactor is, zijn dan ook geen gevolgen voor medewerkers, omwonenden of voor het leefmilieu, klinkt het bij Electrabel.

De afvalverbrander van Isvag in Wilrijk lag even stil door een noodstop. ©BELGA

Of er een impact is op de geplande herstart van Doel 1, is onduidelijk. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is aan de transformator. De regering-Michel besliste om de oudste reactoren Doel 1 en 2 toch nog tien jaar extra open mogen blijven. Als daarover een akkoord met Electrabel kan worden bereikt en de wet gewijzigd, zou de reactor in december weer mogen draaien. Electrabel hield rekening met een herstart op 15 december.

De grootste reactor op de site, Doel 4, en de enige die deze dagen draait, heeft tijdens of na het incident nooit stilgelegen. In de regio rond de kernreactor was er wel een kleine spanningsdip op het stroomnet. Dat zorgde er onder meer voor dat de afvalverbrandingsinstallatie van Isvag in Wilrijk even stil lag door een noodstop. Bij andere afnemers zou dit hoogstens geleid hebben tot even flikkerende lampen, klinkt het bij netbeheerder Elia.

Onvoorzichtig

Sp.a-kamerlid Johan Vande Lanotte ziet in het incident een bewijs dat de regering onvoorzichtig is met de geplande levensduurverlenging van de kerncentrales. 'Dit is het zoveelste incident in een kerncentrale, deze keer net in die die men wil verlengen. Dit zegt veel over de keuze die is gemaakt om met deze oude installaties verder te willen werken', zegt de voormalige vicepremier. De oppositie eiste dat er een milieu-effectenrapport zou komen voor de levensduurverlenging, maar minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) veegde die piste van tafel.

Vande Lanotte merkt nog er op dat sp.a en Groen hebben voorgesteld om, in plaats van Doel 1 en 2 te verlengen, extra stroom in te voeren uit Nederland. 'Men wou dit niet doen en wou verder gaan met Doel 1 en 2. Als blijk dat dat nu niet meer kan en men met stroomtekorten zit, is dit de verantwoordelijkheid van de regering', zegt de Oostende burgemeester.

'De tel is bijna niet meer bij te houden', zegt Kristof  Calvo, fractieleider van Groen. Hij ziet echter geen reden tot paniek, maar wel tot actie. "Er is nog een parlementaire stemming nodig over de verlenging. Ik roep de regering op de verlenging van Doel 1 en 2 niet te laten doorgaan'.

Incidenten

De voorbije jaren stapelden de incidenten in de Belgische kerncentrales zich op, maar de veiligheid is nooit in gevaar geweest door de verschillende gebeurtenissen die niets met  elkaar te maken hadden. Na het aantreffen van  scheurtjes in de reactoren Doel 3 en Tihange 2 lagen die reactoren jaren stil. Vorige zomer werd Doel 4 stilgelegd na sabotage van de stoomturbine, een zaak die nog steeds niet is opgehelderd. En deze zomer werden personeelsleden door de nucleaire waakhond op de vingers getikt omdat ze het niet nauw namen met de regels. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud