Advertentie

Kerncentrales Doel 1 en 2 dreigen eerder te moeten sluiten

Om de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 door te voeren, had een milieueffectenbeoordeling moeten plaatsvinden. ©REUTERS

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet die de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 regelt. Er moet een milieueffectenrapport komen, anders gaan de centrales al eind 2022 dicht in plaats van in 2025. Daardoor kunnen stroomtekorten ontstaan.

In een arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de wet op de levensduurverlenging van beide kerncentrales niet correct is verlopen. Uitbater Engie Electrabel kreeg in 2015 toestemming om Doel 1 en Doel 2 nog tien jaar langer open te houden, maar de wet die daarover besliste, had moeten worden voorafgegaan door een milieueffectenbeoordeling. Dat zegt het Hof donderdag in een persbericht.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt om die reden de wet op de levensduurverlenging. Toch hoeven beide centrales niet onmiddellijk stilgelegd te worden. 'Wegens het bestaan van een ernstig risico op de onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van het land, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde wet', klinkt het. Engie krijgt met andere woorden nog drie jaar tijd om alsnog de nodige milieueffectenbeoordeling uit te voeren. Op basis daarvan moet dan een nieuwe wet gestemd worden die goedkeuring geeft om beide centrales tot 2025 open te houden.

Uiterlijk op 31 december 2022 moet de nieuwe wet gestemd zijn, anders moeten de centrales worden stilgelegd.

Bijzonder ongelegen

De vervroegde sluiting van Doel 1 en 2 zou bijzonder ongelegen komen. In de winter van 2022 en 2023 gaan ook al de grotere centrales Doel 3 en Tihange 2 dicht. Daardoor dreigen sowieso al bevoorradingsproblemen te ontstaan. Volgens een studie van hoogspanningsnetbeheerder Elia zal tegen dan meer dan 1.000 megawatt extra productiecapaciteit gevonden moeten worden, het equivalent van één grote kerncentrale.

1.000
megawatt
Vanaf 2023 verwacht Elia sowieso al een tekort van 1.000 megawatt productiecapaciteit. De vervroegde sluiting van Doel 1 en 2 zou het risico op stroomtekorten nog groter maken.

Met een vervroegde sluiting van Doel 1 en 2 zou daar bovenop nog eens 880 megawatt wegvallen. Het probleem van de stroombevoorrading wordt dan nog prangender met een groter risico voor stroomtekorten.

Levensduurverlenging

Omdat de stroombevoorrading in het gedrang kwam, werd in 2015 op de valreep beslist dat Doel 1 en 2 nog tot 2025 mochten openblijven. Uitbater Engie Electrabel moest dan wel 700 miljoen euro investeren in vernieuwingswerken.

Uiterlijk op 31 december 2022 moet de nieuwe wet gestemd zijn, anders moeten de centrales worden stilgelegd.

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de beslissing aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze wezen erop dat een dergelijke omvangrijke investering niet zomaar in een wet geregeld kan worden en voorafgegaan moest worden door een milieueffectenrapportering en inspraakprocedure. Ze krijgen nu gelijk.

Stroombevoorrading

Het arrest komt niet helemaal als een verrassing. Om over de zaak te kunnen oordelen, stelde het Grondwettelijk Hof een aantal vragen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde vorige zomer dat een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het EU-Hof liet wel de deur open voor een oplossing. Als er een 'reëel en ernstig risico' bestaat dat de Belgische stroombevoorrading in het gedrang zou komen, dan kan het Grondwettelijk Hof de levensduurverlenging toch tijdelijk handhaven.

Omdat Doel vlakbij de Nederlandse grens ligt, zullen ook inwoners van de omliggende Nederlandse gemeenten geconsulteerd moeten worden.

Op vraag van de federale regering en van Electrabel volgt het Grondwettelijk Hof die argumentatie. Het oordeelt dat de onmiddellijke sluiting van de twee oudste reactoren in Doel de elektriciteitsbevoorrading in België in het gedrang zou brengen. Daarom krijgt Electrabel en het parlement tot eind 2022 tijd om alsnog een milieueffectenbeoordeling door te voeren en op basis daarvan een nieuwe wet goed te keuren.

Volgens het Hof is er zo 'de tijd die strikt noodzakelijk is' om een nieuwe wet tot een goed einde te brengen inclusief de vereiste milieueffectenrapporteringen, inspraak van het publiek en een grensoverschrijdende raadpleging. Omdat Doel vlakbij de Nederlandse grens ligt, zullen ook inwoners van de omliggende Nederlandse gemeenten geconsulteerd moeten worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud