Knokke wil van zeewater drinkwater maken

De Knokkenaars en toeristen verbruiken jaarlijks zowat 2,5 miljoen kubieke meter drinkwater. ©Photo News

Uit de kranen in Knokke stroomt momenteel water uit de Ardennen en Nederland, maar het waterbedrijf AGSO Knokke-Heist overweegt te investeren in een fabriek die zeewater zuivert tot drinkbaar leidingwater.

AGSO Knokke-Heist heeft samen met Veolia - gespecialiseerd in milieu- en watertechnologie - en het familiale installatiebedrijf Hego-GTC een consortium gevormd om de haalbaarheid van het project te evalueren.

Het idee borrelt al geruime tijd en is in een stroomversnelling gekomen door de droge periodes en de waterstress van de voorbije jaren. ‘Er is altijd water uit de kraan blijven stromen, maar het is op piekmomenten precair geweest’, zegt Johan Cabooter, verantwoordelijke voor de wateractiviteiten op het grondgebied Knokke-Heist.

Er is altijd water uit de kraan blijven stromen, maar het is op piekmomenten precair geweest.
Johan Cabooter
Verantwoordelijke voor de wateractiviteiten op het grondgebied Knokke-Heist

De Knokkenaars en toeristen verbruiken jaarlijks zowat 2,5 miljoen kubieke meter drinkwater, terwijl AGSO zelf maar een half miljoen produceert op basis van het grondwater onder het lokale golfterrein. De rest van het leidingwater wordt aangevoerd vanuit Nederland en Wallonië. Die aanvoerlijnen maken alles duur en creëren de nodige onzekerheid.

‘Vooral in de zomervakantie zijn er al spannende dagen geweest’, klinkt het. ‘Door de massa toeristen ligt het gebruik dan een pak hoger dan in de winter. Tegelijkertijd hebben we de waterdoorstroom vanuit Nederland zien verminderen door een verhoogde vraag in Zeeland’, zegt Cabooter. Bovendien zijn de leidingen die het Waalse water naar de kust brengen op bepaalde plekken meer dan 100 jaar oud, waardoor er een risico is op leidingbreuken en langere periodes zonder toevoer. ‘Met ons nieuwe project willen we de waterbevoorrading garanderen voor onze inwoners’, luidt het.

Primeur met zeewater

De nieuwe waterfabriek zou op de site van Aquafin komen, maar hoe die er precies moet uitzien is nog onderwerp van discussie. Volgens Cabooter verwerkt de fabriek mogelijk een combinatie van zout water uit de Noordzee en brak water uit het Leopoldkanaal. De installatie zal gebruikmaken van membraantechnologie die al is toegepast in Spanje en het Midden-Oosten. Water wordt daarbij onder hoge druk door membranen gestuwd om zout en andere deeltjes te filteren.

Als over een paar jaar in Knokke ‘zeewater’ uit de kraan stroomt, zou dat een Belgische primeur zijn. Eerder dit jaar opende Farys wel al een ontziltingsinstallatie in Oostende, maar die draait volledig op brak - een mix van zoet en zout - kanaalwater. In Nieuwpoort wordt een gelijkaardig project bestudeerd, eveneens om West-Vlaanderen zelfvoorzienender te maken. Andere waterinitiatieven zijn de aanleg van bovengrondse spaarbekkens, de koppeling van waternetwerken en de infiltratie van gezuiverd rioolwater in de grondwaterlagen onder de duinen van Koksijde.

AGSO mikt in Knokke met de ontziltingsfabriek in eerste instantie op een volume van 1 miljoen kubieke meter per jaar. Ter vergelijking: de totale drinkwaterconsumptie in Vlaanderen bedraagt 1 miljoen kubieke meter per dag.

Cabooter erkent dat het een vrij dure en energie-intensieve technologie is. Hij schat de investering op 3 à 4 miljoen euro, waarvan de helft voor de membraantechnologie die om de zes jaar vervangen moet worden.

'Zeewater' in fles

‘Dit is een relatief bescheiden begin’, erkent Cabooter. ‘Laten we dat eerst draaiende krijgen, daarna zien we wel. We hebben nog veel ideeën in de pijplijn.’ In het geval van een expansie kan ook irrigatiewater voor landbouwers geleverd worden. Een andere optie is een bedrijf bij het project te betrekken om een deel van de productie in flessen te bottelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud