Kunstenaar Delvoye wint strijd tegen windmolens E40

Kunstenaar Wim Delvoye boekt een belangrijke overwinning in zijn strijd tegen het geplande windmolenpark in Wetteren en Melle. ©wim kempenaers

De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langs de E40 in Wetteren en Melle nietig. Kunstenaar Wim Delvoye krijgt gelijk in zijn rechtszaken tegen de energiebedrijven EDF Luminus en Eneco.

De conclusies staan in twee arresten die vrijdag gepubliceerd werden.

In het eerste arrest verklaart de Raad van State de milieuvergunning om een windturbine langs de E40 in Wetteren te exploiteren nietig. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen had die toegekend aan EDF Luminus.

Hetzelfde besluit werd genomen voor de milieuvergunning die Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) gaf aan Eneco voor het exploiteren van twee windturbines langs de E40 in Melle.

De Raad van State concludeert in beide arresten dat de vergunningen het voorzorgsprincipe van het natuurbehouddecreet schenden. De bevoegde autoriteiten hebben ook nagelaten te onderzoeken of het windpark 'al dan niet aanzienlijke milieueffecten heeft op aanwezige bijzonder beschermde gebieden'.

EDF Luminus baat sinds 2010 drie windturbines uit voor de UGent, naast de E40 tussen de afritten Merelbeke en Wetteren. De geplande uitbreiding van het windmolenpark Wetteren-Melle komt nu op de helling te staan.

Vleermuizen

De arresten zijn een overwinning voor kunstenaar Wim Delvoye, die al een jaren strijd voert tegen de windmolens in de buurt van zijn kasteeldomein in Melle. Hij vindt dat de windmolens er niet mogen komen omdat ze het uitzicht verknoeien, de lokale bewoners tegen elkaar opzetten, een nefaste impact kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden en kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de natuur.

De Raad van State volgt hem op basis van dat laatste milieu-argument. Het gebied is, naast een belangrijke stopplaats voor trekvogels en  een leefgebied voor vleermuizen.

'Miraculeus'

Delvoye noemt de arresten 'miraculeus'. 

Ik hoop dat dit de deur op een kier zet voor andere successen in gelijkaardige rechtszaken.
Wim Delvoye
kunstenaar

'Na alle pesterijen die ik ervaren heb, ben ik blij verrast. Ik hoop dat deze arresten een deur op een kier zetten voor andere successen in gelijkaardige zaken elders in Vlaanderen.'

Hij benadrukt dat hij niet tegen groene energie is. 'Ik ben ook green minded, maar ik ben ook voor eigendomsrechten en transparantie. Van alle groene energie zijn windmolens de minst ecologische. Ik ben meer een voorstander van geothermische energie.'

Delvoye hekelt het feit dat de windmolens in kleine clusters vergund worden. 'De gemeenschap krijgt zo geen zicht op het master plan van de energiebedrijven.'

De juridische strijd heeft hem al tienduizenden euro's aan advocatenkosten gekost. 'Het is in die zin niet democratisch, want lang niet iedereen kan zo'n jarenlang procedureslag betalen. Ik hoop dat dit het einde is, want hiervan zal ik lang moeten recupereren.'

Reacties

'We bestuderen het arrest en zullen ons beraden over volgende stappen', zegt Eneco in een eerste reactie. 'Het is nu wachten op een nieuwe beslissing van de provincie', klinkt het bij EDF Luminus.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud