‘Levensduurverlenging Doel 1 en 2 niet correct verlopen'

©EPA

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat bij de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 een milieueffectenrapport opgesteld moest worden. Toch hoeven de kerncentrales niet onmiddellijk dicht.

Het Europees Hof van Justitie velde maandagochtend een arrest over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2. De federale regering gaf in 2015 in een wet de toestemming om beide kerncentrales nog tien jaar langer te laten draaien, maar de Bond Beter Leefmilieu en haar Waalse tegenhanger Inter-Environnement Wallonie gingen bij het Grondwettelijk Hof in beroep tegen die beslissing.

Ze eisten de sluiting van de kerncentrales omdat bij de levensduurverlenging geen publieke consultatie plaatsvond en er geen milieueffectenrapport werd opgemaakt.

Modernisering

Het Grondwettelijk Hof legde enkele vragen voor aan het Europees Hof van Justitie, dat nu oordeelt dat wel degelijk een milieurapport moest worden opgesteld.

700 miljoen
Werken
Om Doel 1 en 2 langer te laten draaien, moest uitbater Engie Electrabel 700 miljoen euro investeren in moderniseringswerken.

Om Doel 1 en 2 langer te laten draaien, moest uitbater Engie Electrabel 700 miljoen euro investeren in moderniseringswerken. Aangezien het om grote werkzaamheden gaat, oordeelt het Hof dat een milieueffectenbeoordeling moest gebeuren. 'Deze beoordeling had moeten plaatsvinden voordat de wet tot verlenging van de levensduur van de centrales in kwestie werd vastgesteld', schrijft het Hof in een persmededeling.

Bovendien liggen de kerncentrales dicht bij de grens met Nederland en moest er dus ook een grensoverschrijdende beoordelingsprocedure plaatsvinden. Alleen als België kon aantonen dat de bevoorradingszekerheid in gevaar was, had het bij wijze van uitzondering de milieueffectenbeoordeling kunnen overslaan, oordeelt het Hof, maar dat was niet het geval.

Sluiting niet nodig

De Bond Beter Leefmilieu eiste dat de twee kerncentrales alsnog sluiten, maar het Europees Hof lijkt die redenering niet zomaar te volgen. Het Hof geeft aan de Belgische rechters van het Grondwettelijk Hof de mogelijkheid om Doel 1 en 2 toch tot aan hun nieuwe sluitingsdatum in 2025 open te laten. ‘De gevolgen van de verlengingswet mogen tijdelijk worden gehandhaafd als het ernstige en reële risico bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken’, klinkt het.

Als het Grondwettelijk Hof dus oordeelt dat de onmiddellijke sluiting van Doel 1 en 2 de Belgische stroombevoorrading in het gedrang brengt, kan het beslissen dat de kerncentrales toch open mogen blijven. Er moet dan wel zo snel mogelijk met terugwerkende kracht een milieueffectenbeoordeling plaatsvinden, zodat België zich alsnog in regel stelt.

'Belangrijk precedent'

Volgens ons zijn de twee kerncentrales niet noodzakelijk. In het verleden hebben ze ook stilgelegen zonder dat de bevoorrading in het gedrang kwam.
Sara Van Dyck
Bond Beter Leefmilieu

Hoe lang een definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof op zich laat wachten, durft de Bond Beter Leefmilieu niet te voorspellen. 'De vraag zal zijn of het Grondwettelijk Hof zich beroept op de achterdeur die nu openstaat', zegt Sara Van Dyck, energiespecialist bij de Bond Beter Leefmilieu. 'Als er acute bevoorradingsproblemen zijn kan het Hof toestaan dat de kerncentrales niet moeten worden stilgelegd in afwachting van een milieueffectenrapport. Volgens ons zijn de twee kerncentrales niet noodzakelijk. In het verleden hebben ze ook stilgelegen zonder dat de bevoorrading in het gedrang kwam.'

De Bond Beter Leefmilieu ziet in de uitspraak van het Europees Hof een belangrijk precedent. 'Zowel in België als elders in Europa zullen levensduurverlengingen niet meer via de achterkamers van de politiek beslist kunnen worden', zegt Van Dyck. 'Er zal een publiek consultatieproces aan te pas moeten komen met een beoordeling van de milieueffecten.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud