Meer wind voor Antwerpen

Het aantal windmolens in de Antwerpse haven wordt de volgende vijf jaar fors uitgebreid ©Kristof Van Accom

In de Antwerpse haven worden de komende vijf jaar 'tientallen' nieuwe windturbines bijgebouwd. Strenge vogelrichtlijnen blijven een hinderpaal voor een snellere uitrol.

In de Antwerpse haven is de afgelopen vijf jaar het grootste onshore windmolenpark van België uitgerold. Op Linkeroever staan 21 windturbines, goed voor een gemiddelde productie van 153.000 Megawattuur (MWh) per jaar of elektriciteit voor 44.000 gezinnen, op Rechteroever draaien 34 turbines, goed voor 232.000 MWh of elektriciteit voor 66.800 gezinnen. De totale investering bedraagt zo'n 250 miljoen euro.

Vleemo, een joint venture van de Vlaamse energiebedrijven Aspiravi en Polders Investeringsfonds, plant op het zuidelijke stuk van de haven op Rechteroever acht nieuwe windturbines, een bijkomende investering van 40 miljoen euro. Ten noorden van de haven, dicht bij de Nederlandse grens, wil Vleemo de komende vijf jaar nog 'tientallen windturbines' neerpoten.

Vorig jaar kreeg Vleemo daarvoor het strategische milieu-effectenrapport. Maar omdat dat deel van de haven als vogelrichtlijngebied met belangrijke natuurwaarden is ingekleurd - net als het volledige havengebied op de Antwerpse Linkeroever - is in enkele zones nog bijkomende onderzoek naar de vliegbewegingen van vogels nodig.

Ornitologen

Vleemo, dat op Rechteroever een uitbatingsconcessie tot 2060 kreeg, heeft zich een speciale radar aangeschaft - een investering 1 miljoen euro - om ornitologen te helpen het gedrag van vogels in de buurt van windturbines in kaart te brengen. De problemen met Skeyes zijn al uitgeklaard.

50
Windturbines
De volgende vijf jaar worden in de Antwerpse haven een vijftigtal nieuwe windmolens geïnstalleerd

De luchtverkeersleiding voor de luchthaven van Antwerpen deed aanvankelijk moeilijk omdat ze vreesde dat haar radarsystemen verstoord zouden raken. 'Maar dat is in goed overleg uitgeklaard', is bij Vleemo te horen. De maximumhoogte van de turbines werd vastgelegd op iets boven 200 meter. De capaciteit van de nieuwe windturbines schommelt rond 3,2 à 4,5 MW, iets meer dan de bestaande. Grotere windturbines, zoals op de offshore windparken, zijn niet rendabel omdat er in de haven minder wind is dan op zee.

In de nieuwe uitbreidingsplannen moet ook rekening worden gehouden met de speciale veiligheidsvoorwaarden voor Seveso-bedrijven, voornamelijk in de petrochemie, en met het uitgebreide pijpleidingennetwerk in de haven. 'Het is niet evident om vergunningen te krijgen', zegt Vleemo-manager Jan Winters. 'We hebben vier jaar op onze laatste milieuvergunning moeten wachten en zelfs dan worden we voor sommige locaties nog geconfronteerd met bezwaren van milieuverenigingen.'

Wind aan de Stroom

Vleemo is betrokken bij de uitbouw van het windmolenpark op de Antwerpse Linkeroever via Wind aan de Stroom, waarin het Antwerpse Havenbedrijf de meerderheid heeft. De afgelopen vier jaar werden daar 21 windmolens gebouwd. 'De volgende vijf jaar willen we er nog eens 25 installeren', zegt CEO Giovanni Vercammen. Een investering van 110 miljoen euro. Daarmee zitten we aan het maximumaantal dat kan worden gebouwd. Op de sites van Katoen Natie staan er ook al zes.'

Op Rechterover is er plaats voor in totaal 70 à 80 turbines. Om die te bouwen is al vlug nog eens 200 à 300 miljoen nodig.

Zowel Vleemo als Wind aan de Stroom onderhandelt met bedrijven in de haven om windmolens op hun grond te mogen bouwen. 'Enkele jaren geleden moesten we bijna smeken, nu nemen bedrijven zoals Covestro of Total spontaan met ons contact op omdat ze hun ecologische voetafdruk willen verlagen en rechtstreeks hernieuwbare energie kunnen afnemen.'

Inwoners van Antwerpen en de omliggende gemeentes krijgen de mogelijkheid om in het windpark van Vleemo te participeren via de coöperatieve vennootschap Wind voor 'A'. Die wil 4,65 miljoen euro ophalen. Dat geld zal worden gebruikt als achtergestelde lening voor de financiering van projecten. De coöperatieve belooft een rendement van maximaal 6 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud