Advertentie
Advertentie
mijn geld

Netinvesteringen maken stroomfactuur volgend jaar 82 euro duurder, Demir reageert furieus

Distributienetbeheerder Fluvius staat de komende jaren voor miljardeninvesteringen in de versterking van het net. ©RV

De Vlaamse energieregulator VREG heeft een voorstel klaar waarbij de nettarieven voor elektriciteit volgend jaar voor een gemiddeld gezin 82 euro duurder worden. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir reageert furieus.

Omdat de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius miljarden investeren in de versterking van het net ziet het ernaar uit dat de stroomfactuur voor gezinnen en bedrijven volgend jaar zal worden opgedreven.

De Vlaamse energiewaakhond VREG werkte een voorstel uit van tariefmethodologie voor de periode 2025-2028. Dat voorziet volgend jaar in een stijging van de nettarieven voor elektriciteit. Voor een gemiddeld gezin gaan de nettarieven met 82 euro omhoog (+23%) ten opzichte van 2024.

Advertentie

Een dergelijke stijging van de elektriciteitsfactuur is compleet onaanvaardbaar.

Zuhal Demir
Vlaams minister van Energie

De stijging is voor de helft toe te schrijven aan de forse stijging van de Elia-nettarieven die al eerder was afgeklopt. De rest van de toename (43 euro) is het gevolg van de investeringen die Fluvius doet om ook het Vlaamse distributienet klaar te maken voor de komst van meer zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen.

In het voorstel van de VREG, waarover de sector nu geconsulteerd wordt, komt de grootste sprong volgend jaar, maar lopen de elektriciteitsnettarieven in de jaren nadien nog verder op. Terwijl een gemiddeld gezin dit jaar 363 euro betaalt om het stroomnet te kunnen gebruiken, stijgen die tarieven in 2025 naar 445 euro en tot 471 euro tegen 2028.

Voor bedrijven voorziet de VREG in een nog sterkere stijging. Voor een bedrijf aangesloten op het middenspanningsnet van Fluvius gaan de stroomnettarieven volgend jaar 41 procent omhoog. Bij een verbruik van 160 megawattuur per jaar kunnen de tarieven in een jaar toenemen van een kleine 6.300 naar 8.900 euro. Die toename is voor 78 procent toe te schrijven aan de hogere Elia-tarieven, klinkt het.

'Onaanvaardbaar'

Amper enkele minuten nadat de VREG zijn voorstel bekendgemaakt had, reageerde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) furieus in een persbericht. 'Een dergelijke stijging van de elektriciteitsfactuur is compleet onaanvaardbaar en staat haaks op de daling van de Vlaamse heffingen op de stroomfactuur in de voorbije jaren', zegt Demir. 'Ik verwacht van alle betrokkenen dat ze rekening houden met de maatschappelijke impact van hun beslissingen. Als de nieuwe voorstellen leiden tot een hogere elektriciteitsfactuur, dan bemoeilijkt dat bovendien ook de energie- en klimaattransitie.'

Demir grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor de instap van Vlaanderen in Fluvius, 'waar lokale besturen als enige aandeelhouder op dit moment meer denken aan dividenden dan aan de energietransitie'.

Wat zijn nettarieven?

Nettarieven zijn de bijdrage die gezinnen en bedrijven betalen om elektriciteit tot bij hen te kunnen brengen. Ze dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet, maar ook de kosten voor de hoogspanningsnetbeheerder Elia zitten erin verrekend.

De nettarieven maken voor een doorsneegezin ruim 30 procent uit van de totale elektriciteitsfactuur, naast allerhande heffingen en de stroom zelf. Voor aardgas maken de nettarieven 20 procent uit van een gemiddelde factuur.

Waarom stijgen de tarieven?

Dat de nettarieven voor elektriciteit fors zouden stijgen, stond in de sterren geschreven. Om de komst van meer zonnepanelen, windenergie, maar ook elektrische auto's en warmtepompen te kunnen faciliteren zijn miljardeninvesteringen nodig in zowel het hoogspanningsnet van Elia als het fijnmazigere distributienet van Fluvius. Beide netbedrijven, die het monopolie hebben op de netinfrastructuur, mogen die kosten plus een vastgelegde marge verhalen via de nettarieven.

Advertentie

Miljardeninvesteringen

Pieterjan Renier, de CEO van de VREG, benadrukt dat Fluvius nu eenmaal voor grote investeringen staat in het elektriciteitsnet om de energietransitie mogelijk te maken. 'Fluvius moet de nodige financiële ruimte hebben om die investeringen tijdig te doen', zegt hij. 'Dat zal de komende jaren leiden tot hogere nettarieven. We zijn ons ervan bewust dat energie een belangrijke uitgavenpost is voor gezinnen en bedrijven, dus waken we erover die stijging tot een minimum te beperken.'

Fluvius moet de nodige financiële ruimte hebben om tijdig investeringen te doen.

Pieterjan Renier
CEO VREG

Elia voorziet tegen 2028 9,4 miljard euro te investeren in de versterking van het Belgische hoogspanningsnet, bedragen die via de nettarieven zullen moeten worden terugverdiend. Bij Fluvius ligt een investeringsplan van 11 miljard euro tegen 2033 op tafel. Daar komt nog bij dat door de gestegen rentes regulatoren zich genoodzaakt zien om toe te laten dat netbedrijven hogere marges maken, om de investeerders een marktconforme vergoeding te kunnen voorschotelen. Terwijl tussen 2021 en 2024 een gemiddelde kapitaalvergoeding van 3,5 procent was toegelaten bij Fluvius, stelt de VREG nu een marge van 5,4 procent in het verschiet, die wel jaar na jaar kan wijzigen.

Fluvius zegt in een reactie het VREG-voorstel de komende weken te zullen analyseren met het oog op de investeringsplannen. 'We betreden een nieuw tijdperk in het distributienetbeheer: we moeten er als netbeheerder en als samenleving over waken dat de nodige aanpassingen en versterkingen van de distributienetten voldoende kunnen worden gefinancierd en tijdig kunnen worden uitgevoerd', zegt woordvoerder Björn Verdoodt. 'Het toekomstig comfort van de Vlaamse gezinnen en de slagkracht van de Vlaamse economie hangt daarvan af.'

Aardgas

Terwijl het elektriciteitsnet volop wordt uitgebouwd, zijn voor aardgas de investeringen tot het minimale niveau teruggebracht, waardoor die tarieven licht dalen. Een gemiddeld gezin dat op gas verwarmt, betaalt volgens de huidige voorstellen in 2025 224 euro aan gasnettarieven, 21 euro minder dan in 2024 (-9%). De VREG geeft wel aan dat Vlaanderen zal moeten nadenken hoe de kosten verdeeld zullen worden wanneer het gasnet de komende decennia gaandeweg minder gebruikt zal worden. Het risico bestaat anders dat voor miljarden investeringen in pijpleidingen niet meer tijdig terugverdiend zullen raken en de laatste gebruikers van het gasnet daarvoor opdraaien.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.