Moody's: ‘Investeerder kan klimaatrisico's niet meer negeren'

©BELGAIMAGE

4.000 miljard dollar aan schulden lopen een zeer hoog klimaatrisico. ‘Een klimaatcrisis kan de stabiliteit van het financiële systeem aantasten’, waarschuwt de kredietbeoordelaar Moody’s.

De analisten van het ratingbureau Moody’s toeren langs de belangrijkste financiële centra van de wereld om investeerders te wijzen op de risico’s van de klimaatverandering en een strengere milieuregelgeving. ‘Wie daar geen rekening mee houdt, kan misschien een hoger rendement halen, maar loopt ook een groter risico op dode activa. Denk bijvoorbeeld aan kolencentrales die minder opbrengen als ze door strenge milieuregels aan banden worden gelegd’, zegt Andrew Davison. Hij is een van de topexperts van Moody’s in duurzaamheidsrisico’s voor infrastructuur- en nutsbedrijven. In de lobby van het Amigo Hotel in hartje Brussel benadrukt hij dat beleggers de klimaatimpact op hun portefeuille niet langer kunnen negeren.

‘Zelfs als we morgen stoppen met broeikasgassen uit te stoten, zal de aarde nog opwarmen’, zegt de Brit. ‘Het duurt een tijd voor de hogere koolstofconcentraties in de atmosfeer zich vertalen in hogere temperaturen. Een stuk klimaatverandering is vandaag al niet meer te vermijden. Met de huidige koolstofniveaus krijgen we de komende decennia hoe dan ook een stijging van het zeepeil.’

Strengere klimaatregels

De fysieke gevolgen van de klimaatverandering de komende decennia kunnen we prima voorspellen, zegt Davison. ‘We zien nu al meer en intensere weerfenomenen zoals stormen, overstromingen en bosbranden. Tot 2050 zal de klimaatverandering vooral voortkomen uit de vertraagde opwarming die het gevolg is van de broeikasgassen die al zijn uitgestoten. Op korte termijn is het tempo van de nieuwe uitstoot dan ook minder relevant.’

De grootste blootstelling zit bij de olie- en gasmaatschappijen, de netbeheerders van stroom en gas, de energieleveranciers en de autoconstructeurs.

Een klimaatrisico dat veel moeilijker in te schatten valt, is de reactie van de samenleving en van beleidsmakers. ‘Over twee à drie jaar kan de klimaatverandering duidelijke fysieke gevolgen hebben, waardoor een ernstige beleidsreactie onvermijdelijk wordt’, zegt Davison. ‘Als de samenleving er op vrijwillige basis niet in slaagt de CO2-uitstoot terug te dringen in lijn met de klimaatdoelen van Parijs, kan dat strengere klimaatregels uitlokken. Die kunnen een zeer zware impact hebben op een paar koolstofintensieve industrieën. Autoconstructeurs kunnen hoge boetes krijgen als ze tegen 2021 de uitstoot van hun vloot onvoldoende terugdringen.’

Moody’s screende onlangs 75.000 miljard dollar aan schulden en bracht de grootste risico’s van een strengere klimaatregelgeving in kaart. Het kwam uit op 16 sectoren met een zeer groot of groot risico, samen goed voor 4.000 miljard dollar. De grootste blootstelling zit bij de olie- en gasmaatschappijen, de netbeheerders voor stroom en gas, de energieleveranciers, de autoconstructeurs en de onafhankelijke exploratiebedrijven die nieuwe gas- en olievelden aanboren.

Financiële crisis

Andrew Davison ©Moody's

Volgens Davison is een klimaatcrisis een risico voor de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem. ‘De Bank of England overweegt klimaatstresstests om in te schatten waar banken en verzekeraars het meest blootgesteld zijn. We verwachten dat almaar meer financiële waakhonden de impact van de klimaatverandering op de kredietwaardigheid en de financiële stabiliteit gaan monitoren.’

Moet Moody’s bij de toekenning van ratings daar ook geen rekening mee houden? ‘Het is niet aan ons om te speculeren over een rampscenario waarin de economie door de klimaatverandering overkop gaat en activa waardeloos worden. Klimaatscenario’s helpen ons de impact in te schatten op bedrijven die we beoordelen. Bedrijven kunnen zich nog aanpassen en herpositioneren om beter gewapend te zijn voor de toekomst.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect