nieuwsanalyse

Nederland draait gaskraan verder toe

In de gemeente Loppersum vonden al heel wat aardbevingen plaats. De schade in de regio wordt geraamd op miljarden euro's. ©ANP

Een Nederlandse overheidsdienst wil de gaswinning terugschroeven na enkele zware aardbevingen. Maar Den Haag moet ook rekening houden met de eigen gasbevoorrading en die van de buurlanden.

Een colonne boeren uit de noordelijke Nederlandse provincie Groningen is gisteren tot in het centrum van Den Haag gereden om te protesteren tegen de gaswinning in hun provincie. Die was de jongste jaren verantwoordelijk voor meerdere aardbevingen, die schade aan de drainagesystemen op de landerijen veroorzaakten. De schade wordt op vele miljarden geschat.

In de jaren '50 werd in Groningen aardgas ontdekt. De winning verzekerde dat Nederlandse gezinnen, telers en de grootindustrie goedkoop aardgas konden gebruiken. De export naar de buurlanden België, Duitsland en Frankrijk leverde de schatkist en de economie miljarden op. Maar door de vele aardbevingen liep het sprookje ten einde.

Dichtgedraaid

De voorbije jaren werd de gaskraan fors dichtgedraaid. In 2014 werd in Groningen nog meer dan 42 miljard kubieke meter aardgas gewonnen, zowat 2,5 keer het Belgische gasverbruik. Vorig jaar was dat gezakt tot 23,6 miljard kubieke meter.

De overheidsinstelling Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kwam gisteren met het advies om de productie nog drastischer te verlagen om de veiligheid van de Nederlanders in en rond het gaswinningsgebied te verzekeren. SodM stelt voor de productie tot 12 miljard kubieke meter te verlagen - nog een halvering dus.

Bevoorradingsproblemen

Gasunie, de Nederlandse gasnetbeheerder, ziet dat niet zitten en waarschuwde dat het terugschroeven tot bevoorradingsproblemen leidt. In zachte winters is minimaal 14 miljard kubieke meter gas nodig, klonk het. Maar als het stevig vriest, is dat veel meer. Bij strenge winters gaat het zelfs om 27 miljard kubieke meter.

Eerder werd gesuggereerd om de gasproductie te laten afhangen van de temperatuur. Het plan is dan om de gaskraan zoveel mogelijk dicht te draaien en bij grote vraag tijdelijk meer gas op te pompen. Maar specialisten waarschuwen voor zulke scenario’s. Spelen met het gasdebiet zou net meer aardbevingen veroorzaken.

De Nederlandse regering moet een moeilijke knoop doorhakken. Ze kan niet anders dan de gaswinning terugschroeven om te vermijden dat bij nieuwe aardbevingen slachtoffers vallen. Tegelijk moet voldoende gas opgepompt worden om huizen te verwarmen en de economie draaiende te houden.

Zo snel mogelijk

De Nederlandse minister van Economie Eric Wiebes wil het advies om de gaswinning terug te schroeven volgen en zegt dat zo snel als mogelijk te doen. Alleen is niet duidelijk of hij maanden of jaren bedoel.

©Mediafin

De vraag is of de gasleveringen aan ons land in gevaar komen. Nederland levert ongeveer 30 procent van het Belgische gasverbruik. Dat wordt verdeeld in Antwerpen, delen van Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel en Wallonië. (zie kaart) Nederland liet eerder weten dat de gasleveringen aan ons land in 2030 stoppen. Gasbedrijven zijn al bezig met de stapsgewijze overschakeling op niet-Nederlands gas, dat een iets andere samenstelling heeft.

Wat als Nederland dat scenario vervroegt? ‘Nederland benadrukt dat engagementen worden nagekomen’, klinkt het bij de gasnetbeheerder Fluxys. Engie Electrabel, de grootste verkoper van Nederlands gas in ons land, zegt dat zijn langetermijncontract voor Nederlands gas nog tot 2029 loopt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect