'Nieuwe Antwerpse afvaloven is totaal overbodig'

Ontwerp van de nieuwe geplande afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk, een project van 170 miljoen euro. ©rv

De milieuraad van Aartselaar verzet zich tegen de nieuwe afvalverbrandingsoven van Isvag, een project van 170 miljoen euro. 'Hij is niet milieuvriendelijk', klinkt het.

De intercommunale Isvag kan vandaag een spervuur aan vragen verwachten, als ze haar dossier voor een nieuwe afvalverbrandingsoven verdedigt bij de stad Antwerpen en de gemeente Aartselaar. 

Aartselaar verzette zich, net als Wilrijk en Hoboken, eerder fel tegen de komst van de nieuwe oven. In totaal werden toen meer dan 1.600 bezwaarschriften ingediend, door mensen die de nieuwe oven omschreven als megalomaan, milieuvervuilend, hinderlijk voor het verkeer en het begin van hogere tarieven.

Exact een jaar geleden weigerde de Vlaamse regering een omgevingsvergunning af te leveren voor die nieuwe oven van de afvalverwerker. Die moet op dezelfde locatie komen als de huidige Isvag-oven langs de A12 in Wilrijk. Volgens Koen Van den Heuvel (CD&V), de toenmalige minister van Omgeving, ontbrak een sloopvergunningsplan voor de afbraak van de huidige installatie en de reconversie van de site.

Maar Isvag, dat het restafval verwerkt van meer dan 1 miljoen inwoners uit 30 Antwerpse gemeentes waaronder de stad Antwerpen, diende een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Die is ontvankelijk verklaard en sinds kort loopt een openbaar onderzoek. Tot 13 maart kan iedereen bezwaar indienen.

Geen nimby

De milieuraad van Aartselaar diende nu opnieuw een bezwaarschrift in, dat ondertekend is door 800 mensen. 'Het is geen not-in-my backyardprotest', zegt Erwin Van de Mosselaer van de Aartselaarse milieuraad. 'Die nieuwe afvalverbrandingsinstallatie is totaal overbodig. Zo'n grote investering doen is niet nodig.'

Volgens Van de Mosselaer gaat de Vlaamse afvalmaatschappij OVAM ervan uit dat het huishoudelijk afval dat ter verbranding wordt aangeboden tegen 2022 met 140.000 ton daalt, omdat steeds meer wordt ingezet op recyclage. 'Bovendien komt er dit jaar 160.000 ton aan verbrandingscapaciteit bij. De IVM-oven in Eeklo wordt opnieuw volledig operationeel, in Beringen neemt Bionerga een nieuwe verbrandingsoven in gebruik.'

Binnenkort wordt 220.000 ton niet-huishoudelijk houtafval niet langer in afvalovens voor huishoudelijk afval verwerkt, zegt Van de Mosselaer. Dat gebeurt voortaan in daarvoor ingerichte installaties, zoals die van BEE (Belgian Eco Energy) in de Gentse kanaalzone en de E-Wood-centrale van Indaver en Suez in de Antwerpse haven. 'De ingebruikname kan honderdduizenden tonnen verbrandingscapaciteit vrijmaken voor huishoudelijk afval. Dat staat haaks op de geplande capaciteitsverhoging van de nieuwe Isvag-oven met 40.000 ton tot 190.000 ton.'

CO2-uitstoot

Het argument dat de nieuwe oven energie levert voor een warmtenet van 40.000 gezinnen is volgens Van de Mosselaer niet relevant. 'Warmtenetten worden beter dicht bij de industrie ontwikkeld. Bovendien hangt het succes af van de hoeveelheid afval die wordt verwerkt, en die zal minder zijn.'

De milieuraad heeft ook twijfels over het milieuvriendelijke karakter van de oven. 'Er is geen plan voor de CO2-afvang. De kans is groot dat Europa de CO2-uitstoot beboet. Dat maakt het project nog duurder. We vrezen voor een uitgestelde factuur.'

Isvag reageert bedaard op de nieuwe bezwaarschriften. 'We gaan graag in op de uitnodiging van Aartselaar om ons project voor te stellen', zegt Roel Veyt, de woordvoerder van Isvag.

De uiteindelijk beslissing over de vergunning ligt bij Zuhal Demir (N-VA), de Vlaamse minister van Omgeving.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud